מקורות הנתונים של Apple School Manager שמציגים חיבור SCIM.‏

מיזוג נתונים

ניתן לסנכרן חשבונות משתמש ממערכת המידע לסטודנטים, מ‑Google Workspace או מ‑Microsoft Azure Active Directory או עם קבצים שנוצרו והועלו על ידיך באמצעות SFTP.

שילוב של מערכת המידע לסטודנטים

השרת של ניהול מכשירים ניידים (MDM) של Apple School Manager מציג מכשירים ואת ההקצאות שלהם.

ניהול מכשירים

לייעל את פריסת המכשירים של Apple בארגון שלך.

פרטים על תהליכי העבודה במכשיר

החלון של Apple School Manager שבו נבחרה האפשרות ״יישומים וספרים״ בסרגל הצד במקטע ״תוכן״. החלונית שנבחרה נועדה לרכישה ולניהול של רישיונות ליישום Numbers.‏

רכישת תוכן בכמות גדולה והקצאתו למכשירים

באפשרותך לרכוש יישומים וספרים בכמות גדולה ואז להקצות אותם למכשירים לשימוש הצוות, המורים והסטודנטים. ניתן גם להקצות יישומים ממכשיר אחד למכשיר אחר.

ללמוד איך לרכוש תוכן

כדי לעיין במדריך למשתמש ב‑Apple School Manager, יש לבחור בתוכן העניינים בחלק העליון של העמוד או להזין מילה או ביטוי בשדה החיפוש.

מועיל?
מגבלת תווים: 250
מגבלת התווים המרבית היא 250.
תודה על המשוב.