שימוש ב-Touch ID ב-Mac

עם Touch ID ב-MacBook Pro וב-MacBook Air, ניתן לבטל במהירות את נעילת ה-Mac ולבצע רכישות באמצעות Apple ID ו-Apple Pay - הכול באמצעות טביעת האצבע שלכם.

לפני שמתחילים

הרימו את מכסה ה-MacBook Pro או ה-MacBook Air כדי להפעילו, או לחצו על Touch ID. בכל פעם שאתם מבצעים הפעלה, הפעלה מחדש או התנתקות, עליכם להקליד את הסיסמה כדי להיכנס לחשבון המשתמש שלכם. לאחר הגדרת Touch ID, כל עוד אתם מחוברים, כשתתבקשו להזין את הסיסמה שלכם תוכלו להשתמש בטביעת האצבע במקום להקליד.

בעזרת Touch ID, תוכלו גם להשתמש בטביעת האצבע שלכם כדי לבצע רכישות מ-‏App Store, מחנות Apple Books ומ-iTunes Store, כמו גם מרבים מאתרי האינטרנט המועדפים שלכם, באמצעות ‏Apple Pay.

MacBook Pro עם Touch Bar

בדגמי MacBook Pro עם Touch Bar, הלחצן Touch ID נמצא בצידו הימני של ה-Touch Bar, בחלקה העליון של המקלדת.


דגמי MacBook Pro בגודל 13 אינץ' ו-16 אינץ' עם Touch Bar שהוצגו בסוף 2019 ואילך


דגמי MacBook Pro בגודל 13 אינץ' ו-15 אינץ' עם Touch Bar שהוצגו בין השנים 2016 ו-2019

MacBook Air

בדגמי MacBook Air שהוצגו בשנת 2018 ואילך, הלחצן Touch ID נמצא מימין למקשי הפונקציות.

MacBook Air‏ (2020)

כיצד להגדיר את Touch ID

 1. ודאו שהאצבע שלכם נקייה ויבשה.
 2. בחרו בתפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת'.
 3. הקליקו על Touch ID.
 4. לחצו על סימן הפלוס  כדי להוסיף טביעת אצבע, הקלידו את סיסמת חשבון המשתמש שלכם כשתתבקשו, ואחר כך פעלו לפי ההוראות שמופיעות במסך.
 5. השתמשו בתיבות הסימון כדי לבחור את תכונות ה-Touch ID שבהן ברצונכם להשתמש ב-Mac.

טיפים להוספת טביעות אצבע:

 • הניחו את האצבע על לחצן ה-Touch ID - אך אל תלחצו. החזיקו אותה עד שתתבקשו להרים את האצבע.
 • הרימו והניחו את האצבע לאט, ובכל פעם שנו מעט את מיקומה של האצבע.
 • הוסיפו עד שלוש טביעות אצבעות.

ניתן גם למחוק טביעות אצבע:

 1. רחפו עם הסמן מעל טביעת אצבע. יופיע לחצן מחיקה .
 2. הקליקו על לחצן המחיקה, והזינו את הסיסמה שלכם כדי להסיר את טביעת האצבע.

שימוש ב-Touch ID כדי לבטל את נעילת ה-Mac

לאחר הגדרת Touch ID, ניתן להשתמש בו כדי לבטל את נעילת ה-Mac. העירו את ה-Mac על ידי פתיחת המכסה, הקשה על מקש או הקשה על משטח העקיבה. לאחר מכן הניחו את האצבע בקלות על ה-Touch ID כדי להיכנס. 

עליכם להקליד את הסיסמה כדי להיכנס לאחר הפעלה, הפעלה מחדש או התנתקות מה-Mac. כשאתם מחוברים, ניתן לבצע אימות מהיר בעזרת Touch ID בכל פעם שתתבקשו להזין את הסיסמה.

ניתן גם להשתמש ב-Touch ID כדי לבטל את נעילת התכונות הבאות ב-Mac:

 • 'פתקים' מוגנים בסיסמה
 • סעיף ה'סיסמאות' בהעדפות של Safari
 • העדפות המערכת 
  אם ברשותכם FileVault מופעלת, עליכם להקליד את הסיסמה כדי לבטל את נעילת החלונית 'אבטחה ופרטיות' ואת נעילת החלונית 'משתמשים וקבוצות'.

אם כמה משתמשים מגדירים Touch ID ונכנסים לאותו Mac, הם יכולים להשתמש ב-Touch ID כדי לעבור בין חשבונות. פשוט לחצו על Touch ID, וה-Mac יעבור לחשבון המשתמש המחובר המשויך לטביעת האצבע.

ביצוע רכישות ב-iTunes Store, ב-App Store ובחנות Apple Books עם Touch ID

השתמשו ב-Touch ID במקום בסיסמת Apple ID כדי לבצע רכישות ב-Mac:

 1. פתחו את iTunes Store, ‏App Store או את חנות Apple Books.
 2. הקליקו על לחצן הקנייה של פריט כלשהו שברצונכם לרכוש. תופיע הודעת Touch ID.
 3. הניחו את האצבע על ה-Touch ID כדי להשלים את הרכישה.

ייתכן שתתבקשו להזין את הסיסמה שלכם ברכישה הראשונה, או אם ביצעתם שינויים בטביעות האצבע שרשמתם ב-Touch ID.

שימוש ב-Touch ID עבור Apple Pay

ניתן לבצע רכישות בצורה קלה, מאובטחת ופרטית באתרי אינטרנט באמצעות ‏Apple Pay ב-Mac. Apple Pay לא יאחסן אף פעם את פרטי כרטיס האשראי או החיוב שלכם, ובשום אופן לא ישתף אותם עם הסוחר.

Apple Pay אינו זמין בכל האזורים.

הגדרת Apple Pay

במחשבי מחברת Mac עם Touch ID, תתבקשו להגדיר את Apple Pay במהלך ההתקנה. אם אתם בוחרים שלא להגדיר את Apple Pay בהפעלה הראשונה, תוכלו להגדיר אותו לאחר מכן במקטע 'Wallet ו-Apple Pay' ב'העדפות המערכת'. תוכלו גם לבדוק את היסטוריית העסקאות שלכם ולנהל את כרטיסי התשלום שלכם שם. לדוגמה, ניתן להוסיף או למחוק כרטיסים, ולבצע עדכונים של הפרטים ליצירת קשר או פרטי המשלוח. 

ניתן להוסיף כרטיסי תשלום לחשבון משתמש אחד בלבד ב-Mac. אם הגדרתם Apple Pay בחשבון המשתמש העיקרי שלכם ולאחר מכן התחברתם לחשבון אחר, Touch ID ו-Apple Pay אינם זמינים. במצב כזה, תוכלו להשתמש ב-iPhone או ב-Apple Watch מתאימים כדי להשלים עסקאות Apple Pay שהתחלתם ב-Safari ב-Mac.

ביצוע רכישה ב-Safari עם Apple Pay

באתרי אינטרנט המציעים Apple Pay, הקליקו על הלחצן Apple Pay בשלב התשלום. כשתתבקשו, השלימו את התשלום על ידי הנחת האצבע בקלות על ה-Touch ID.

הפעלה, הפעלה מחדש, שינה וכיבוי

לחצו על Touch ID כדי להפעיל את ה-MacBook Pro או ה-MacBook Air אם הוא פתוח וכבוי. אם ה-Mac סגור וכבוי, פשוט פתחו אותו כדי להפעילו.

בשונה מהדגמים הישנים יותר של מחשבי מחברת Mac, לחיצה ארוכה על Touch ID ב-MacBook Pro או ב-MacBook Air לא תציג תיבת דו שיח עם אפשרויות של 'שינה', 'הפעלה מחדש' או 'כיבוי'. ניתן למצוא אפשרויות אלה בתפריט Apple. אם ה-Mac אינו מגיב, ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על Touch ID למשך שש שניות כדי לאלץ כיבוי. שימו לב שאם תבצעו פעולה זו, תאבדו כל עבודה שלא נשמרה.

לחיצה על Touch ID לא תעביר את ה-Mac למצב שינה. במקום זאת, בחרו בתפריט Apple ‏ > 'שינה'. אם ה-Mac כולל Touch Bar, ניתן להוסיף גם לחצן 'שינה' ל-Control Strip:

 1. לחצו על Finder.
 2. בחרו באפשרות 'תצוגה' > 'התאם אישית את ה-Touch Bar'.
 3. געו באזור ה-Control Strip של ה-Touch Bar כדי לעבור להתאמה אישית של ה-Control Strip.  
 4. השתמשו בסמן כדי לגרור פריטים שאתם רוצים, כגון לחצן ה'שינה', מהצג הראשי מטה ל-Touch Bar. ניתן גם לגרור פריטים שמאלה וימינה בתוך ה-Touch Bar כדי לשנות את הסדר, או לגרור אותם מעלה אל מחוץ ל-Touch Bar כדי להסיר אותם.
 5. כשתסיימו הקישו על 'סיום' ב-Touch Bar, או הקליקו על 'סיום' במסך.

מידע נוסף על Touch ID

ניתן להשתמש ב-Touch ID כדי לשלוט בתכונות הנגישות ב-Mac:

 • הקישו שלוש פעמים על ה-Touch ID כדי להציג את החלון 'אפשרויות נגישות'.
 • החזיקו את מקש ה-Command והקישו שלוש פעמים על Touch ID כדי להפעיל ולכבות את VoiceOver.

במצבים מסוימים, עליכם להזין את הסיסמה במקום להשתמש ב-Touch ID:

 • אם בדיוק הפעלתם מחדש את ה-Mac
 • אם התנתקתם מחשבון המשתמש שלכם
 • אם טביעת האצבע שלכם אינה מזוהה חמש פעמים ברצף
 • אם לא שחררתם מנעילה את ה-Mac במשך יותר מ-48 שעות 
 • אם בדיוק רשמתם או מחקתם טביעות אצבע

אם אתם עדיין זקוקים לעזרה בשחרור ה-Mac מנעילה באמצעות Touch ID, פעלו לפי הטיפים הבאים. נסו שוב לאחר כל טיפ:

 • ודאו שהאצבעות שלכם נקיות ויבשות.
  לחות, קרמים, זיעה, שמנים, חתכים או עור יבש עשויים להשפיע על זיהוי טביעת האצבע. פעולות מסוימות יכולות גם הן להשפיע באופן זמני על זיהוי טביעות אצבע, כולל אימון, מקלחת, שחייה או בישול.
 • האצבע צריכה לכסות את ה-Touch ID לחלוטין. בזמן ש-Touch ID מבצע סריקה, אין ללחוץ את האצבע כלפי מטה או להזיזה.
 • נסו לבצע הגדרה של טביעת אצבע שונה.
תאריך פרסום: