אם אינכם מצליחים להתחבר לחשבון iMessage שלכם או ל-FaceTime ב-Mac

אם אינכם מצליחים להתחבר לחשבון iMessage שלכם או ל-FaceTime, אחד הפתרונות הבאים עשוי לעזור.

כאשר תגדירו בפעם הראשונה את 'הודעות' ב-Mac, תתבקשו להתחבר לחשבון iMessage באמצעות ה-Apple ID שלכם. לאחר מכן, היישום 'הודעות' ינסה להתחבר באופן אוטומטי בכל פעם שתפתחו אותו. ההתחברות ל-FaceTime מתבצעת באופן דומה. אם שני היישומים לא מצליחים להתחבר, נסו את הפתרונות הבאים. 

בדיקת החיבור לאינטרנט

ודאו שה-Mac מחובר לאינטרנט. אתם אמורים להצליח לטעון דפי אינטרנט או לקבל דוא"ל, למשל.

בדיקה אם יש תקלה בשירות

עיינו בדף ‏מצב המערכת של Apple כדי לראות אם קיימת תקלה זמנית המשפיעה על iMessage או על FaceTime.

בדיקת הגדרות התאריך והשעה

  • בחרו את תפריט Apple‏ ()‏ > 'העדפות מערכת', ולאחר מכן לחצו על 'תאריך ושעה'. ודאו כי התאריך, השעה ואזור הזמן נכונים.
  • אם תיבת הסימון 'הגדר את התאריך והשעה באופן אוטומטי' מסומנת, בטלו את בחירתה ולאחר מכן בחרו אותה שוב. (אם תיבת הסימון מעומעמת, לחצו על המנעול  והזינו את סיסמת מנהל המערכת שלכם.)

חשוב לוודא שהתוכנה מעודכנת

למדו כיצד לעדכן את תוכנת ה-Mac שלכם. עדכוני תוכנה יכולים לשפר את היציבות, את התאימות ואת האבטחה של ה-Mac, וייתכן שהם גם יפתרו את הבעיה. 

בדיקת ה-Apple ID שלכם

כדי לוודא שה-Apple ID והסיסמה שלכם נכונים, עברו אל דף החשבון של Apple ID והתחברו באמצעות אותו Apple ID שבו אתם משתמשים ב'הודעות' וב-FaceTime. אם פעולה זו הצליחה, פתחו את היישום ובצעו את השלבים הבאים:

  • 'הודעות': בחרו 'הודעות' > 'העדפות' ולאחר מכן לחצו על 'חשבונות'. בחרו את חשבון iMessage שלכם ולאחר מכן לחצו על 'התנתק'. כעת התחברו שוב באמצעות אותו Apple ID שבו השתמשתם בדף החשבון של Apple ID.
  • FaceTime: בחרו FaceTime‏ > 'העדפות'. בכרטיסיה 'הגדרות', לחצו על 'התנתק'. לאחר מכן התחברו שוב באמצעות אותו Apple ID שבו השתמשתם בדף החשבון של Apple ID.

איפוס NVRAM

במקרה שהבעיה קשורה להגדרות המאוחסנות ב-NVRAM,‏ אפסו את ה-NVRAM ב-Mac.

בדיקת תוכנות של צד שלישי

אם התקנתם חומת אש, תוכנת אבטחה, VPN או תוכנת רשת אחרת של צד שלישי, ודאו כי תוכנה זו אינה חוסמת אף אחת מיציאות הרשת המשמשות את iMessage ואת FaceTime. במידת הצורך, השביתו את התוכנה ולאחר מכן נסו להשתמש שוב בחשבון iMessage או ב-FaceTime.

מידע נוסף

למדו מה לעשות אם אתם נתקלים בבעיות אחרות ב-FaceTime.


שירות FaceTime אינו זמין בכל המדינות והאזורים.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: