אם ה-Mac לא משלים את ההפעלה

אם ה-Mac לא משלים את ההפעלה או שעליכם לבצע פעולה כלשהי במהלך ההפעלה, ייתכן שהוא יעצור באחד מהמסכים הבאים.

עיגול עם קו שעובר בתוכו


סימן שאלה


מסך ריקגלובוס עם סמל אזהרה

מסך שבו גלובוס עם סמל אזהרה

גלובוס עם סימן קריאה מציין שה-Mac ניסה לבצע הפעלה מ-macOS Recovery דרך האינטרנט, אך נכשל. למדו מה לעשות אם ה-Mac לא מצליח לבצע הפעלה מ-macOS Recovery.


סמל מנעול

מסך עם סמל מנעול

אם ה-Mac שלכם משתמש בסיסמת קושחה, סמל המנעול יופיע כשתנסו להפעיל מתוך כונן או מחיצה אחרים, כגון כונן חיצוני או macOS Recovery. הזינו את סיסמת הקושחה כדי להמשיך.


קוד PIN לנעילת המערכת

מסך עם קוד PIN לנעילת המערכת

ה-Mac מבקש קוד PIN כשהוא נעול באופן מרוחק באמצעות 'מצא את...'. הזינו את קוד הגישה בן 4 או 6 הספרות כדי להמשיך.


חלון התחברות

מסך התחברות

בחלון ההתחברות, הזינו את הסיסמה של חשבון המשתמש שלכם כדי להתחבר ל-Mac. אם FileVault מופעלת, גם זה יבטל את נעילת הכונן. ייתכן שתופיע תמונת מכתבה המוגדרת כברירת מחדל ברקע, שעשויה להשתנות לתמונת המכתבה שבחרתם כשתבחרו את החשבון שלכם.


סמל Thunderbolt,‏ USB או FireWire

סמל גדול של Thunderbolt‏ ,‏ USB‏  או FireWire‏  שמופיע על רקע כהה מציין שה-Mac במצב כונן יעד.


מידע נוסף

תאריך פרסום: