אם כשה-Mac מופעל, מוצג סימן שאלה

סימן שאלה מהבהב על סמל של תיקיה מציין שכונן ההפעלה כבר אינו זמין או שאינו מכיל מערכת הפעלה מתפקדת של Mac.

מסך עם סימן שאלה מהבהב

כבו את ה-Mac

לחצו לחיצה ממושכת על כפתור ההפעלה ב-Mac למשך עד 10 שניות, עד שה-Mac יכבה.

לכל Mac יש כפתור הפעלה. במחשבים ניידים עם Touch ID, לחצו לחיצה ממושכת על ה-Touch ID.

הפעלה מתוך macOS Recovery

כדי להפעיל מ-macOS Recovery, לחצו על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את ה-Mac ומיד לאחר מכן לחצו לחיצה ממושכת על שני המקשים הבאים עד להופעת הסמל של Apple או גרפיקה אחרת: Command ‏(⌘) ו-R.

ב-macOS Recovery, ה-Mac מציג רשימה של כלי עזר, כולל 'כלי העזר לכוננים':

No alt supplied for Image

שימוש ב'כלי העזר לכוננים' לתיקון כונן ההפעלה

בחרו את 'כלי העזר לכוננים' מהרשימה ב-macOS Recovery, ואז לחצו על 'המשך' ופעלו לפי השלבים כדי לתיקון כונן הפעלה באמצעות 'כלי העזר לכוננים'. השלבים האלה גם מתארים מה לעשות אם 'כלי העזר לכוננים' לא מסוגל לתקן את כונן ההפעלה,או אם 'כלי העזר לכוננים' לא רואה את כונן ההפעלה שלכם.

כשתסיימו, הפעילו מחדש את ה-Mac: בחרו בתפריט Apple ‏ ‏> 'הפעל מחדש'.

התקנה מחדש של macOS במידת הצורך

אם סימן השאלה מופיע שוב לאחר ההפעלה מחדש של ה-Mac, חזרו על שלבים 1 ו-2 כדי לכבות את ה-Mac ולהפעיל אותו מחדש מ-macOS Recovery. לאחר מכן בצעו את השלבים להתקין מחדש את macOS.

אם אתם זקוקים לעזרה

למדו מה לעשות אם אינכם מצליחים להפעיל מחדש מ-macOS Recovery.

אם סימן השאלה מופיע לזמן קצר בלבד לפני ההפעלה מחדש של Mac ולא באופן קבוע, ודאו שכונן ההפעלה שלכם נבחר בהגדרות כונן ההפעלה. אם הפעולה הזו לא עוזרת, בצעו איפוס של ה-NVRAM ובדקו שוב את ההגדרה.

אם אתם עדיין זקוקים לעזרה, פנו לתמיכה של Apple.

Published Date: