קבלו עזרה בפתרון בעיות וידאו בצגים חיצוניים המחוברים ל-Mac

נסו לבצע את השלבים הבאים אם התמונה בצג חיצוני המחובר ל-Mac שלכם ריקה או לא נראית כמו שאתם מצפים.

לפני שתתחילו

אפשר לפתור בעיות תצוגה רבות על-ידי עדכון התוכנה במכשירים, בכבלים ובמתאמים של Apple. אם מוצגת תמונה במסך, בדקו אם יש עדכוני תוכנה ב-Mac App Store:

 1. חברו את הצג החיצוני וכבלי וידאו או מתאמים של Apple שבהם אתם משתמשים איתו.
 2. בתפריט Apple, בחרו באפשרות App Store.
 3. לחצו על הלחצן Updates בחלון של App Store.
 4. התקינו את העדכונים ל-macOS או את עדכוני הקושחה המוצגים.

אם אתם משתמשים בצג, ברכזת, במגדיל טווח או במתאם שאינם מתוצרת Apple, בררו אצל היצרן אם יש עדכונים זמינים.

אם אתם מנסים לחבר ל-Mac צג 4K או טלוויזיה באיכות Ultra HD, ודאו שהמחשב עומד בדרישות לשימוש בצגים החיצוניים האלה.

אם התוכנה והקושחה שלכם מעודכנות או אם אתם לא רואים תמונה במסך, נסו לבצע את השלבים הבאים הרלוונטיים לבעיה הספציפית.

אם התמונה בצג ריקה או בלתי שמישה

אם אתם לא רואים תמונה בצג, נסו לבצע את השלבים הבאים. שלבים אלה יכולים לעזור גם אם התמונה במסך מוצגת ונעלמת שוב ושוב (מהבהבת), אם מופיעים קווים אופקיים (שלג) או אם התמונה מעוותת (קטועה או משובשת). 

אם הבעיה קיימת רק ביישום אחד, השלבים האלה כנראה לא יפתרו את הבעיה. אם נתקלתם בבעיות דומות רק בחלון אחד או ביישום אחד, פנו למפתח היישום לקבלת עדכונים או עזרה נוספת.

בדיקת החיבורים

בדקו את החיבורים ל-Mac ולצגים החיצוניים:

 • אם אתם משתמשים במחשב מחברת של Apple, נסו לחבר אותו למתאם המתח.
 • ודאו שכבל החשמל של הצג החיצוני מחובר כהלכה ושהצג מופעל.
 • אם אתם משתמשים ב-Mac Pro (סוף 2013) ודאו שהצגים מחוברים ליציאות הנכונות.
 • אם אתם משתמשים ברכזת צגים, בקופסאות מיתוג או ב-"KVM", נסו לחבר את כבל הווידאו של הצג ישירות ל-Mac.
 • נתקו את כבל הווידאו מהיציאה שאליה הוא מחובר ב-Mac וחברו אותו מחדש.
 • אם אתם משתמשים במתאם וידאו, נתקו את מתאם הווידאו מה-Mac וחברו אותו מחדש.
 • אם אתם משתמשים ביותר ממתאם וידאו אחד כדי לחבר את הצג (המתאמים מחוברים זה לזה), נסו לחבר את הצג באמצעות מתאם אחד בלבד, אם אפשר. יש מתאמי וידאו שלא ניתן לחבר זה לזה. לדוגמה, לא ניתן לחבר מתאם mini DisplayPort ל-DVI למתאם DVI ל-HDMI.
 • אם יש לצג יותר מחיבור וידאו אחד, בדקו אם שימוש בחיבור אחר בצג פותר את הבעיה. אם אפשר, נסו לבדוק אם שימוש בצג אחר או במתאם אחר פותר את הבעיה.
 • נסו להשתמש בכבל אחר, שאתם יודעים שהוא תקין. פנו ליצרן הצג כדי לוודא שאתם משתמשים בכבל המומלץ.
 • הפעילו מחדש את ה-Mac כאשר הצג מחובר אליו.

זיהוי הצג

אם אתם משתמשים בצג חיצוני, העבירו את ה-Mac למצב שינה והעירו אותו כדי לגרום לו לבדוק אם יש צגים מחוברים:

 1. לחצו על כפתור ההפעלה במחשב כדי להעביר אותו למצב שינה, או בחרו בתפריט Apple ‏> 'שינה'.
 2. המתינו כמה רגעים ואחר כך הקישו על מקש במקלדת או לחצו על העכבר או על משטח העקיבה כדי להעיר את ה-Mac.

אם אתם משתמשים ביותר מצג אחד ואתם רואים את התמונה באחד מהצגים, תוכלו גם להשתמש ב'העדפות צגים' כדי לבדוק אילו צגים מחוברים.

התאמת הגדרות הווידאו

אם לא מוצגת תמונה בצג, נסו לכוונן את הבהירות או הניגודיות של הצג. אם עדיין לא מוצגת תמונה או אם התמונה נראית קטועה או משובשת, נסו לבחור רזולוציית וידאו אחרת ב'העדפות המערכת'.

התאמת הבהירות

 • אם אתם משתמשים בצג של Apple, הקישו על מקש הגברת הבהירות תמונה של מקש F2  במקלדת של Apple. כדי לכוונן את הבהירות של צג משני, הקישו על Control-F2.
 • אם אתם משתמשים בצג שאינו מתוצרת Apple, עיינו בתיעוד הנלווה לצג כדי לבדוק אם הוא כולל כפתורי בקרה מובנים לכוונון הבהירות או הניגודיות.

שינוי הרזולוציה של הצג

 1. בתפריט Apple, בחרו באפשרות 'העדפות המערכת'.
 2. לחצו על סמל הצגים.
 3. לחצו על 'ברירת-המחדל עבור המסך'. אם מוצגת יותר מרזולוציה אחת, בחרו רזולוציה וקצב רענון. אם הצג נכבה כשאתם משנים רזולוציות, הקישו על מקש Escape כדי לבטל את השינוי. 
  החלון 'העדפות צגים'

אם אתם לא מצליחים לשנות את הרזולוציה של הצג מפני שאתם לא רואים תמונה, הפעילו מחדש את ה-Mac במצב בטוח כדי לאפס את רזולוציית הצג לערכי ברירת המחדל.

אם הפעלה במצב בטוח לא פותרת את הבעיה, אפסו את ה-NVRAM ואת ה-SMC של ה-Mac כדי לאפס את יציאות הווידאו ב-Mac לערכי ברירת המחדל שלהן.

בדיקת עדכוני תוכנה לצג מתוצרת צד שלישי

אם הצג עובד רק כאשר ה-Mac מופעל במצב בטוח, וב-Mac מותקנת תוכנה הקשורה לצג, פנו למפתח התוכנה כדי לבדוק אם יש עדכונים או נסו להסיר את התוכנה באופן זמני.

אם תמונה נראית מטושטשת או לא ברורה

אם תמונות או טקסט בצג נראים מפוקסלים או מטושטשים, בדקו את הדברים הבאים.

בדיקת הרזולוציה של הצג

ודאו שרזולוציית הצג מוגדרת ב'העדפות המערכת' כברירת המחדל. אם אתם משתמשים ברזולוציה גבוהה יותר, ייתכן שהתמונה מוגדלת כדי להתאים לתצוגה. זה יכול לגרום לתמונה להיראות מטושטשת ביישומים מסוימים.

 1. בתפריט Apple, בחרו באפשרות 'העדפות המערכת'.
 2. לחצו על סמל הצגים.
 3. בחרו באפשרות 'ברירת-המחדל עבור המסך'.
  החלון 'העדפות צגים'

אם אתם משתמשים בצג או ב-HDTV המחוברים באמצעות כבל HDMI, אתם עשויים להבחין בהבדל באיכות הווידאו אם הצג מוגדר למצב טלוויזיה. חפשו בצג הגדרה של "מצב צג" כדי לקבל את איכות הווידאו הטובה ביותר.

צגי Retina

אם יישום שבו אתם משתמשים נראה ברזולוציה נמוכה בצג ה-Retina שלכם, בדקו אם יש ליישום עדכון זמין. רוב היישומים עודכנו לשימוש בצפיפות הפיקסלים הגבוהה יותר של צגי Retina.

גם תמונות ברזולוציה נמוכה יותר בדפי אינטרנט מסוימים עשויות להיראות "רכות יותר" כשהן מוצגות בצג Retina. הסיבה לכך היא שלצגי Retina יש צפיפות פיקסלים גבוהה יותר, ולא כל האתרים משתמשים בתמונות שתואמות ל-Retina.

לדוגמה, התמונות הבאות נראות שונות כשהן מוצגות בצג Retina, אבל נראות זהות בצג שאינו Retina. זה קורה מפני שלתמונה שתואמת ל-Retina יש צפיפות פיקסלים גבוהה יותר:

תמונה סטנדרטית תמונה תואמת ל-Retina

אם אתם מזהים בעיות בניגודיות או בצבעים

אם תמונת הצג כולה נראית כהה או בהירה מדי, אתם יכולים לכוונן את הבהירות והניגודיות בחלונית 'צגים' ב'העדפות המערכת', או באמצעות כפתורי הבקרה המובנים של הצג.

כוונון הבהירות והניגודיות

כדי לכוונן את הבהירות של הצג של Apple, הקישו על מקש הבהירות תמונה של המקש F2 או על המקש F2 במקלדת. אתם גם יכולים להשתמש בכוונון הבהירות של כל אחד מהצגים המחוברים במקטע 'העדפות המערכת' > 'צגים'.

צגים שאינם מתוצרת Apple כוללים לפעמים כפתורי בקרה מובנים לכוונון הבהירות והצבעים. עיינו בתיעוד של הצג כדי לבדוק אם הוא כולל כפתורי בקרה מובנים.

כשמחברים צג, מקרן או HDTV באמצעות כבל HDMI, אתם עשויים להבחין בהבדל באיכות הווידאו אם הצג מוגדר למצב טלוויזיה. חפשו בהתקן הגדרה של "מצב צג" כדי לקבל את איכות הווידאו הטובה ביותר.

אתם יכולים גם לכייל כל אחד מהצגים בכרטיסיה 'צבעים' ב'העדפות המערכת', כדי לקבל בצג את הצבעים והבהירות הטובים ביותר.

אם אתם רואים פיקסלים בהירים או כהים

אם פיקסלים בודדים בצג נראים בהירים או כהים מדי, עיינו במאמרים הבאים כדי לקבל עזרה נוספת: 

חיבור צגים באמצעות Thunderbolt 3 ‏(USB-C)

מתאם Apple Thunderbolt 3 ‏(USB-C) ל-Thunderbolt 2 מחבר דגמי Mac עם יציאות Thunderbolt 3 ‏(USB-C) להתקנים ישנים יותר שמשתמשים ב-Thunderbolt ‏(10Gbps) או ב-Thunderbolt 2 ‏(20Gbps). לדוגמה, זהו המתאם שבו כדאי להשתמש כדי לחבר MacBook Pro ל-Apple Thunderbolt Display או להתקן אחסון של צד שלישי מסוג Thunderbolt 2.

מתאם זה אינו תומך בחיבורים לצגים עם Mini DisplayPort, כולל המתאמים והצגים הבאים של Apple: 

 • מתאם Apple Mini DisplayPort ל-Dual-Link DVI
 • מתאם Apple Mini DisplayPort ל-DVI
 • מתאם Apple Mini DisplayPort ל-VGA
 • מסך קולנוע LED של Apple

אם אתם משתמשים במתאם Thunderbolt 3 ‏(USB-C) ל-Thunderbolt 2 כדי להתחבר לצג תואם, ובצג לא מוצגת תמונה, נסו לנתק את המתאם ולחבר אותו שוב.

קבלת עזרה נוספת

אם ניסיתם את השלבים האלה והצג עדיין לא עובד, פנו אל התמיכה של Apple לקבלת עזרה נוספת. 

אנחנו עשויים לגבות דמי אבחון על בעיות שלא נכללות במסגרת האחריות או AppleCare Protection Plan ‏(APP).

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: