שימוש בצגים חיצוניים עם ה-Mac

למדו כיצד לחבר צג נוסף ל-Mac ולבחור כיצד הצגים יפעלו יחד.

MacBook Pro ו-Pro Display XDR המציגים יחד מכתבה של macOS

בדיקת התמיכה בצג

אתם יכולים לחבר צג חיצוני אחד או יותר בהתאם לדגם ה-Mac שלכם. כדי לברר בכמה צגים חיצוניים ה-Mac שלכם תומך, עיינו במפרט הטכני שלו: 

 1. בחרו בתפריט Apple‏ ‏ > 'אודות Mac זה'.
 2. לחצו על הכרטיסיה 'תמיכה'.
 3. לחצו על 'מפרטים'.
 4. בדף האינטרנט שמופיע, מספר הצגים שבהם ה-Mac שלכם תומך מוצג תחת Video Support או Graphics.

אם אתם משתמשים ב-Mac עם Apple silicon, תוכלו לחבר צג חיצוני יחיד ל-Mac באמצעות אחת היציאות Thunderbolt / USB 4. תחנות עגינה לא מגדילות את מספר הצגים שניתן לחבר כמכתבה מורחבת. ב-Mac mini‏ (M1,‏ 2020), תוכלו לחבר צג שני ליציאת HDMI.


חיבור הצג

חברו את הצג לחשמל ואחר כך חברו את הצג ל-Mac. בדקו את היציאות ב-Mac כדי לגלות אם דרוש לכם מתאם.


שינוי אפשרויות תצוגה

לאחר חיבור הצג, תוכלו לבחור להרחיב את המכתבה או לשקף את הצגים.

שימוש במצב מכתבה מורחב

 1. בחרו את תפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת', ואחר כך לחצו על 'צגים'.
 2. לחצו על הכרטיסיה 'סידור'.
 3. ודאו שתיבת הסימון 'שיקוף צגים' לא נבחרה.
 4. סדרו את הצגים כך שיהיו תואמים להגדרתם על שולחן העבודה שלכם. כדי לשנות את המיקום של צג, גררו אותו למיקום הרצוי. גבול באדום יופיע מסביב לצג בזמן שאתם מזיזים אותו.
 5. כדי להגדיר צג אחר בתור הצג הראשי, גררו את שורת התפריטים לצג האחר. הצג הראשי הוא המקום שבו מופיעים תחילה סמלי המכתבה וחלונות היישומים.
  הכרטיסיה 'סידור' של 'צגים' ב'העדפות המערכת'

שיקוף הצגים

 1. ודאו שהצג החיצוני מופעל ומחובר ל-Mac.
 2. בחרו בתפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת', לחצו על 'צגים', ואחר כך לחצו על הכרטיסיה 'סידור'.
 3. ודאו שתיבת הסימון 'שיקוף צגים' נבחרה.
  הכרטיסיה 'סידור' של 'צגים' ב'העדפות המערכת' כשהאפשרות 'שיקוף צגים' מופעלת

שימוש ב-AirPlay

עם Apple TV, תוכלו להשתמש בטלוויזיה כצג נפרד עבור ה-Mac. למדו כיצד להשתמש ב-AirPlay כדי לשקף או להרחיב את צג ה-Mac.


תאריך פרסום: