חיבור צג ל-Mac

מחשבי Mac תומכים בצג חיצוני אחד או יותר, בהתאם לדגם ה-Mac. כך ניתן לחבר צג חיצוני.

חיבור הצג לחשמל ול-Mac

  1. השתמשו בכבל החשמל של הצג כדי לחבר את הצג לחשמל.
  2. השתמשו בכבל הווידאו של הצג כדי לחבר את הצג ל-Mac שלכם, למשל ליציאת Thunderbolt  או HDMI. יציאות שונות עשויות להיראות דומות, לכן חשוב לזהות את היציאה באופן נכון.
  3. אם כבל הווידאו דורש יציאה שאין ל-Mac שלכם, ייתכן שתוכלו להשתמש במתאם עבור כבל הווידאו. או להחליף את כבל הווידאו בכבל שאינו דורש מתאם.
  4. כאשר לצג יש חשמל והוא מחובר כראוי, ה-Mac מזהה את הצג באופן אוטומטי. לאחר מכן, אתם אמורים לראות את שולחן העבודה של ה-Mac על הצג, ותוכלו להגדיר את הגדרות הצג.

אם הצג שלכם אינו ניתן לזיהוי או לא יכול להשתמש ברזולוציות או בקצבי הרענון הגבוהים ביותר שלו, למדו מה לעשות אם הצג מציג מסך כהה (ללא וידאו) או רזולוציה נמוכה.


קביעת הגדרות הצג

  • מתפריט Apple‏  בפינת המסך, בחרו 'הגדרות מערכת' (או 'העדפות מערכת') ולאחר מכן לחצו על 'צגים'. בהגדרות הצג תוכלו לשנות את רזולוציית התצוגה, לבחור קצב רענון, לסדר את הצגים שלכם ועוד.
  • אם הצג לא יוצר על ידי Apple, ייתכן שהגדרות מסוימות יהיו זמינות רק באמצעות הפקדים המובנים של הצג ומערכת התפריטים. לקבלת פרטים, עיינו בתיעוד של הצג.

 


Published Date: