שימוש בצגים חיצוניים עם ה-Mac

למדו כיצד לחבר צג נוסף ל-Mac ולבחור כיצד הצגים יפעלו יחד.

אתם יכולים להביא לכך שכל הצגים ישקפו זה את זה, או להרחיב את סביבת העבודה שלכם בעזרת אפליקציות וחלונות שונים בכל צג. אם אתם משתמשים בצג חיצוני עם מחשב המחברת Mac, אתם יכולים גם להשתמש במצב צג סגור.

בדיקת הדרישות

 • בדקו את היציאות ב-Mac כדי לגלות אם דרוש לכם מתאם.
 • בדקו בכמה צגים ה-Mac שלכם תומך: בחרו בתפריט Apple‏ ‏ > 'אודות Mac זה', לחצו על 'תמיכה' ואחר כך לחצו על 'מפרטים'. בדף האינטרנט שמופיע, מספר הצגים שבהם ה-Mac שלכם תומך מוצג תחת Video Support.

שימוש במצב שולחן עבודה מורחב

MacBook וצג חיצוני שמשתמשים במצב שולחן עבודה מורחב

הרחיבו את סביבת העבודה שלכם עם מצב שולחן עבודה מורחב, המאפשר לכם ליהנות מאפליקציות ומחלונות במסך מלא בכל צג. אחר כך, השתמשו ב-Mission Control כדי לארגן אפליקציות וחלונות בכל הצגים. אם ה-Dock נמצא בתחתית המסך, הוא יופיע בכל אחד מהצגים כשתעבירו את המצביע לקצה התחתון של הצג.

הפעלת מצב שולחן עבודה מורחב

 1. ודאו שהצג החיצוני מופעל ומחובר ל-Mac.
 2. בחרו בתפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת', ואחר כך לחצו על 'צגים'.
 3. לחצו על הכרטיסיה 'סידור'.
 4. ודאו שתיבת הסימון 'שיקוף צגים' לא נבחרה.

סידור הצגים או שינוי הצג הראשי

על מנת שתוכלו להעביר אפליקציות וחלונות בין הצגים בתנועה מתמשכת אחת, סדרו את הצגים כך שיהיו תואמים לסדר שלהם על שולחן העבודה שלכם. אתם יכולים גם לשנות את הצג הראשי, שהוא זה שבו סמלי שולחן העבודה וחלונות האפליקציות מופיעים תחילה. 

 1. בחרו בתפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת', ואחר כך לחצו על 'צגים'.
 2. לחצו על הכרטיסיה 'סידור'.
 3. כדי לשנות את המיקום של צג, גררו אותו למיקום הרצוי. גבול באדום יופיע מסביב לצג בזמן שאתם מזיזים אותו.
 4. כדי להגדיר צג אחר בתור הצג הראשי, גררו את שורת התפריטים לצג האחר.
   הכרטיסיה 'סידור' של צגים ב'העדפות המערכת'

שימוש בשיקוף וידאו

עם שיקוף וידאו, כל הצגים מראים את אותם חלונות ואפליקציות.

MacBook וצג חיצוני המוגדרים למצב 'שיקוף צגים'

הפעלת שיקוף וידאו

 1. ודאו שהצג החיצוני מופעל ומחובר ל-Mac.
 2. בחרו בתפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת', לחצו על 'צגים', ואחר כך לחצו על הכרטיסיה 'סידור'.
 3. ודאו שתיבת הסימון 'שיקוף צגים' נבחרה.

הכרטיסיה 'סידור' של 'צגים' ב'העדפות המערכת' כשהאפשרות 'שיקוף צגים' מופעלת

שימוש ב-AirPlay

בעזרת Apple TV, אפשר לשקף בטלוויזיה את הצג המלא של ה-Mac בטלוויזיה או להשתמש בטלוויזיה כצג נפרד. כדי להפעיל את AirPlay, בצעו את השלבים הבאים:

 1. ודאו שהטלוויזיה שלכם מופעלת.
 2. בחרו ב-תפריט AirPlay בשורת התפריטים, ואחר כך בחרו ב-Apple TV שלכם. אם קוד גישה של AirPlay מופיע במסך הטלוויזיה, הזינו את קוד הגישה ב-Mac שלכם. 
 3. שקפו את הצג שלכם או השתמשו בטלוויזיה כצג נפרד:
  • כדי לשקף את הצג, בחרו ב-תפריט AirPlay, ואחר כך בחרו באפשרות 'שיקוף צג מובנה'.
  • כדי להשתמש בטלוויזיה כצג נפרד, בחרו ב-תפריט AirPlay, ואחר כך בחרו באפשרות 'השתמש כצג נפרד'.
 4. כדי להשבית את AirPlay, בחרו ב-תפריט AirPlay, ואחר כך בחרו באפשרות 'כבה את AirPlay'.

אם התפריט תפריט AirPlay לא מופיע בשורת התפריטים, בחרו בתפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת', לחצו על 'צגים', ובחרו באפשרות 'הצג בשורת התפריטים אפשרויות שיקוף כאשר הן זמינות'. 

קבלו מידע נוסף על הזרמת וידאו באמצעות AirPlay מ-Mac.

תאריך פרסום: