שימוש ב-iPad כצג נוסף עבור ה-Mac באמצעות Sidecar

עם Sidecar, תוכלו להשתמש ב-iPad כצג שמרחיב או משקף את שולחן העבודה שלכם ב-Mac.

iPad ליד Macbook המשתמש ב-Sidecar

הרחבה או שיקוף של שולחן העבודה ב-Mac באמצעות Sidecar

בהמשך מפורטות ההוראות שצריך לבצע ב-Mac וב-iPad שעומדים בדרישות המערכת של Sidecar. אפשר להשתמש ב-Sidecar באופן אלחוטי, אבל כדי שה-iPad ייטען בזמן השימוש, חברו אותו ישירות ל-Mac באמצעות כבל הטעינה מסוג USB שקיבלתם עם ה-iPad.

הפעלה של Sidecar

 • אם אתם משתמשים ב-macOS Big Sur, לחצו על התפריט 'תצוגה' ב'מרכז הבקרה' או על שורת התפריטים, ואז בחרו את ה-iPad שלכם מתוך התפריט.
  אפשרויות התצוגה שזמינות במרכז הבקרה ב-macOS Big Sur כשהסמן מוצב מעל לאפשרות 'חיבור אל: iPad'
 • אם אתם משתמשים ב-macOS Catalina, לחצו על הסמל של AirPlay ‏ בשורת התפריטים, ואז בחרו את ה-iPad שלכם מתוך התפריט. (אם לא מוצג לכם הסמל של AirPlay, לחצו על תפריט Apple ‏‏ > 'העדפות מערכת', ואז לחצו על 'צגים' ובחרו באפשרות 'הצג בשורת התפריטים אפשרויות שיקוף כאשר הן זמינות').
 • אפשרות אחרת היא פשוט להעביר חלון ל-iPad, כפי שמתואר בקטע הבא.
 • אתם יכולים גם להתחבר דרך התפריט בהעדפות Sidecar.

מעבר לשיקוף מסך

 • כברירת מחדל מוצגת ב-iPad הרחבה של המכתבה ב-Mac. אפשר להעביר אליו חלונות ולהשתמש בו כמו בכל צג אחר.
 • כדי לשקף את הצג של ה-Mac כך שבשני המצגים יוצג תוכן זהה, חזרו לתפריט 'תצוגה' או לתפריט AirPlay. בתפריטים האלה מוצג סמל iPad כחול  בזמן השימוש ב-Sidecar. בחרו באפשרות לשקף את הצג.

סיום ההפעלה של Sidecar

 • אם אתם משתמשים ב-macOS Big Sur, חזרו לתפריט 'תצוגה' ב'מרכז הבקרה' או לשורת התפריטים, ובחרו את ה-iPad שלכם שוב כדי להתנתק ממנו.
 • אם אתם משתמשים ב-macOS Catalina, חזרו לתפריט AirPlay ובחרו באפשרות להתנתק. 
 • אתם יכולים גם ללחוץ על מקש הניתוק  בסרגל הצד ב-iPad או בהעדפות Sidecar ב-Mac.

קבלו מידע נוסף על שימוש בצגים חיצוניים. לדוגמה, תוכלו להשתמש בהעדפות של 'צגים' כדי לסדר צגים כך שה-iPad ירחיב את הצד השמאלי, הימני, העליון או התחתון של שולחן העבודה שלכם.


העברת חלון לצג ה-iPad

אם תרחפו עם הסמן מעל ללחצן המסך המלא של חלון, תוכלו לבחור להעביר חלון זה אל צג ה-iPad או ממנו. אפשרות זו מהירה יותר מגרירת החלון, וגודל החלון יותאם באופן מושלם לצג שלכם.

מסמך PDF שמוצגות מעליו אפשרויות של תפריט שנפתח אחרי לחיצה על לחצן 'מסך מלא' כשהאפשרות שנבחרה היא iPad


סרגל הצד מציב פקדים שנמצאים בשימוש נפוץ בצד של מסך ה-iPad. הוא כולל מקשי פקודות כגון Command‏, Shift ואחרים, כדי שתוכלו לבחור פקודות חיוניות באמצעות האצבע או Apple Pencil, במקום באמצעות המקלדת.

השתמשו בהעדפות Sidecar  כדי לבטל את סרגל הצד או לשנות את מיקומו.

iPad המשתמש ב-Sidecar
  

הסמל של מקש שורת התפריטים

הקישו כדי להציג או להסתיר את שורת התפריטים בעת הצגת חלון במסך מלא ב-iPad. 

סמל מקש ה-Dock

הצגה או הסתרה של ה-Dock של המחשב ב-iPad. 

סמל מקש Command

Command. געו והחזיקו כדי להפעיל את מקש Command. הקישו פעמיים כדי לנעול את המקש. 

סמל מקש Option

Option. געו והחזיקו כדי להפעיל את מקש Option. הקישו פעמיים כדי לנעול את המקש.

סמל מקש Control

Control. געו והחזיקו כדי להפעיל את מקש Control. הקישו פעמיים כדי לנעול את המקש.

סמל מקש Shift

Shift. געו והחזיקו כדי להפעיל את מקש Shift. הקישו פעמיים כדי לנעול את המקש.
  

סמל מקש ביטול הפעולה

בטלו את הפעולה האחרונה. אפליקציות מסוימות תומכות בביטול מספר פעולות.

סמל מקש המקלדת

הציגו או הסתירו את המקלדת שעל המסך.

סמל מקש הניתוק

נתקו את ה-iPad וסיימו בכך את השימוש ב-Sidecar.

 


שימוש ב-Touch Bar

בהרבה אפליקציות ב-Mac יש פקדי Touch Bar שבעזרתם אפשר לבצע פעולות נפוצות יותר בקלות. כשמשתמשים ב-Sidecar, מוצג Touch Bar במסך ה-iPad גם אם ב-Mac שלכם אין Touch Bar. אפשר להקיש על הפקדים שלו באצבע או באמצעות Apple Pencil. 

השתמשו בהעדפות Sidecar כדי לבטל את ה-Touch Bar או לשנות את מיקומו.

אם ה-Touch Bar לא מופיע כשאתם משתמשים באפליקציה שצריכים להיות בה פקדי Touch Bar, בחרו בתפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות מערכת', לחצו על Mission Control ואחר כך ודאו שהאפשרות 'הצגים כוללים Spaces נפרדים' מסומנת.


שימוש במחוות לגלילה ולפעולות נוספות

מחוות Multi-Touch ב-iPad עדיין זמינות בעת שימוש ב-Sidecar. מחוות אלה שימושיות במיוחד עם Sidecar:

 • גלילה: החליקו בשתי אצבעות.
 • העתקה: צבטו פנימה בשלוש אצבעות.
 • חיתוך: צבטו פנימה בשלוש אצבעות פעמיים.
 • הדבקה: צבטו החוצה בשלוש אצבעות.
 • ביטול פעולה: החליקו שמאלה בשלוש אצבעות, או הקישו הקשה כפולה בשלוש אצבעות.
 • ביצוע חוזר: החליקו ימינה בשלוש אצבעות.


שימוש ב-Apple Pencil

כדי להצביע, ללחוץ, לבחור ולבצע משימות כגון ציור, עריכת תמונות וטיפול באובייקטים ב-iPad בזמן שהוא משמש להרחבה או לשיקוף של צג ה-Mac, תוכלו להשתמש ב-Apple Pencil במקום בעכבר או במשטח העקיבה המחוברים ל-Mac. תוכלו גם להשתמש בו כדי לכתוב, לשרטט ולהוסיף הערות למסמכים תוך כדי צפייה בעדכונים בזמן אמת ב-Mac.

Sidecar תומך גם בהקשה כפולה, ותוכלו להפעיל אפשרות זו בהעדפות Sidecar. הקשה כפולה מאפשרת לאפליקציות שתומכות בתכונה זו לבצע פעולות מיוחדות כשאתם מקישים הקשה כפולה בצד של ה-Apple Pencil (דור שני).

 


שימוש במקלדת, בעכבר או במשטח עקיבה

במהלך הפעלה של Sidecar אתם יכולים להקליד באמצעות מקלדת שמחוברת ל-Mac או ל-iPad, למשל ב-Smart Keyboard או ב-Magic Keyboard של iPad.

כדי להצביע, ללחוץ או לבחור באמצעות עכבר או משטח עקיבה, השתמשו בעכבר או במשטח העקיבה המחוברים ל-Mac או ב-Apple Pencil ב-iPad.


שימוש באפליקציות iPad

בעת שימוש ב-Sidecar, תוכלו לעבור לאפליקציית iPad ולקיים איתה אינטראקציה ב-iPad כרגיל. אפשרות זו תשהה את הפעלת Sidecar עד שתעברו חזרה לאפליקציית Sidecar או שתנתקו את Sidecar. אפליקציית Sidecar תופיע במסך הבית שלכם רק בעת השימוש ב-Sidecar.


  


שימוש בהעדפות Sidecar

בחרו את תפריט Apple  > 'העדפות המערכת', ואז הקליקו על 'Sidecar'. העדפות אלה זמינות רק במחשבים שתומכים ב-Sidecar.

אפשרויות Sidecar בחלון 'העדפות המערכת'

 • הציגו את סרגל הצד: הציגו את סרגל הצד בצד שמאל או ימין של מסך ה-iPad, או בטלו אותו.
 • הציגו את Touch Bar: הציגו את Touch Bar בחלק התחתון או העליון של מסך ה-iPad, או בטלו אותו.
 • הפעילו הקשה כפולה ב-Apple Pencil: אפשרו לאפליקציות שתומכות בתכונה זו לבצע פעולות מיוחדות כשאתם מקישים הקשה כפולה בצד של ה-Apple Pencil (דור שני).
 • התחבר אל: בחרו iPad להתחבר אליו, או הקליקו על 'התנתק' כדי להפסיק את השימוש ב-Sidecar.


דרישות מערכת עבור Sidecar

כדי להשתמש ב-Sidecar צריך Mac תואם שמותקנת בו מערכת ההפעלה macOS Catalina ואילך ו-iPad תואם שמותקנת בו מערכת ההפעלה iPadOS 13 ואילך.

דרישות נוספות


תאריך פרסום: