אם ה-Mac לא מתחיל לפעול

אם ה-Mac לא מתחיל לפעול אחרי שלחצתם על כפתור ההפעלה, בצעו את השלבים הבאים.

בדיקת החיבורים לחשמל

ודאו שכבל המתח אינו פגום ושהוא מחובר כראוי ל-Mac ולשקע חשמל תקין.

אם אין ל-Mac צג מובנה, ודאו שהצג החיצוני מחובר לחשמל, מחובר ל-Mac ומופעל.

 

לחיצה ממושכת על כפתור ההפעלה

לחצו לחיצה ממושכת על כפתור ההפעלה ב-Mac למשך כ-10 שניות. (לכל Mac יש כפתור הפעלה. במחשבים ניידים עם Touch ID, לחצו לחיצה ממושכת על ה-Touch ID.)

לאחר מכן לחצו ושחררו את כפתור ההפעלה כרגיל.

 

ניתוק אביזרים

ייתכן שיש בעיה באביזר אחד או יותר או בכבלים שלו/שלהם. נתקו את כל האביזרים מה-Mac, כולל מדפסות, כוננים, רכזות USB ומכשירים ניידים. לאחר מכן, חזרו על שלב 2 מעל.

 

אם אתם רואים משהו על המסך

אם מוצג על המסך סימן שאלה מהבהב, עיגול עם קו חוצה או כל דבר אחר, ה-Mac מופעל אך אינו מתחיל לעלות:

אם ה-Mac נדלק אך לא משלים את ההפעלה

 

אם אינכם רואים דבר על המסך

אם נראה שה-Mac מופעל אך המסך נשאר ריק, ייתכן שהבעיה קשורה לתוכנה:

אם ה-Mac מופעל ונתקע על מסך ריק

 

איפוס בקר ניהול המערכת (SMC) (ב-Mac מבוסס Intel בלבד)

אם אתם משתמשים ב-Mac ישן יותר המבוסס על Intel, איפוס בקר ניהול המערכת עשוי לעזור:

איפוס בקר ניהול המערכת

 

יצירת קשר

אם ה-Mac עדיין לא נדלק, פנו אל התמיכה של Apple.

 

Published Date: