macOS High Sierra

Kytkinohjauksen käyttäminen

Kytkinohjauksessa voit käyttää sopeuttavaa laitetta (kuten kytkintä tai ohjainsauvaa) tekstin syöttämiseen, kohteiden käyttämiseen näytöllä ja Macisi hallitsemiseen. Voit käyttää Kytkinohjaus-kotipaneelin säätimiä paneelin tai käyttöliittymän selaukseen, kunnes käytät kytkintä kohteen valitsemiseen tai toiminnon suorittamiseen.

Kytkinohjauksen kotipaneelissa voit emuloida laitteistoa ja käyttää käyttöliittymää. Erityiskäyttöön saattaa olla saatavilla muokattuja paneeleita.

Ota kytkinohjaus käyttöön

 1. Valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset, klikkaa Käyttöapu ja klikkaa Kytkinohjaus.

  Avaa Kytkinohjaus-osio

 2. Klikkaa Yleiset ja valitse Ota käyttöön kytkinohjaus.

  Kytkinohjauksen kotipaneeli näkyy työpöydällä.

Kotipaneelin käyttäminen

 • Näppäimistö: Näyttää oletusnäppäimistön. Voit kirjoittaa tekstiä dokumenttiin tai kenttään skannaamalla näppäimistön paneelissa, avaamalla joukon näppäimiä ja valitsemalla näppäimen. Seuraa näppäimistön alareunassa olevaa ryhmää: se sisältää ehdotettuja sanoja, jotka perustuvat siihen saakka painettuihin näppäimiin. Voit säästää kirjoitusaikaa valitsemalla ehdotetun sanan.

 • Osoitin: Sisältää painikkeet osoittimen siirtämiseen ja klikkaamiseen. Voit siirtää osoittimen näytön tietylle alueelle valitsemalla Siirrä. Jos haluat klikata automaattisesti osoitinta, kun siirryt näytön tietylle alueelle, valitse “Siirrä ja klikkaa”.

  Kummassakin valinnassa pystysuuntainen lohko alkaa liukua näytön poikki. Kun painat Valitse kohde -kytkintä, lohko pysähtyy ja pystysuuntainen sininen viiva alkaa liukua lohkon poikki. Kun painat kytkintä uudelleen, sininen viiva joko pysähtyy tai (jos osoittimen tarkkuudeksi on asetettu suuri Kytkinohjaus-asetusten Selaus-osiossa) hidastuu huomattavasti ennen kuin painat kytkintä uudelleen, jotta se pysähtyy.

  Kun teet saman vaakatasossa, osoitin siirtyy kahden sinisen viivan risteyskohtaan. Jos valitsit ”Siirrä ja klikkaa”, kahden sinisen viivan risteyskohdassa oleva kohde valitaan.

 • Ohjelma: Selaa kohteita ja ryhmiä nykyisen ohjelman aktiivisessa ikkunassa.

 • Dock: Selaa Dockin kohteita.

 • Valikkorivi: Selaa valikkorivin ryhmää ja sitten valikkoekstrojen ryhmää.

 • Järjestelmä: Sisältää painikkeet, joilla voit hallita Macin äänenvoimakkuutta tai näytön kirkkautta sekä hallita median toistoa.

  Jos Macissa on Touch Bar, Järjestelmä sisältää mahdollisuuden näyttää Touch Bar näytön alareunassa. Tällä voit valita Touch Barin kohteita kytkinohjauksella. Jos haluat lisätietoja Touch Barista, katso Applen tukiartikkeli MacBook Pron Touch Barin käyttäminen.

 • Muokattu: Näyttää käytettävissä olevat muokatut paneelit. Voit luoda muokattuja paneeleja (Paneelieditorilla) eri ohjelmien yleisten tehtävien ja toimintojen virtaviivaistamiseksi.

 • Sijainti: Sisältää painikkeet, joilla voit muuttaa Kytkinohjaus-kotipaneelin sijaintia näytöllä.

 • Laitteet: Näyttää saatavilla olevat Applen laitteet, kuten iOS-laitteet tai Apple TV:n, jotta voit hallita Macia Kytkinohjauksella, ilman että muodostat kytkimestä parin toisen laitteen kanssa. Macisi, iOS-laitteesi ja Apple TV:si on oltava samassa Wi-Fi-verkossa, ja sinun on oltava kirjautuneena iCloudiin laitteissa.

Kohteiden selaaminen ja valitseminen

 • Kohteiden selaaminen automaattisella selauksella: Aloita automaattinen selaus painamalla Valitse kohde -kytkintä. Ryhmissä ja käyttöliittymän kohteissa Kytkinohjaus korostaa kunkin kohteen tai ryhmän selauksen aikana. Paneeleissa se korostaa kunkin painikkeen tai ryhmän, tai painikejoukot päällekkäisessä järjestyksessä riippuen siitä, miten paneeli on suunniteltu.

  Jos valitset kohteen, selaus keskeytyy (ellei vaihtoehtoa jatkaa selausta valinnan jälkeen ole määritetty Kytkimet-osiossa). Jatka selausta painamalla kytkintä. Kytkinohjaus toistaa selausta Selaus-osion määritysten mukaisesti.

 • Kohteiden selaaminen ilman automaattista selausta: Jos laitoit automaattisen selauksen pois päältä, paina Siirry seuraavaan kohteeseen -kytkintä.

 • Kohteen valitseminen: Kun kohde on korostettu, paina Valitse kohde -kytkintä. Jos valittu kohde on ryhmä tai joukko (eikä vaihtoehto jatkaa selausta valinnan jälkeen ole päällä), selaa ryhmää tai joukkoa painamalla kytkintä ja valitse kohde painamalla kytkintä uudelleen. Voit poistua ryhmästä tai joukosta painamalla kytkintä, kun se on korostettu (tai kun kuulet ”step out”, jos vaihtoehto, jossa Kytkinohjaus puhuu selauksen aikana, on päällä).

Paneelien käyttö

 • Paneelivalintojen tekeminen: Paina paneelissa Valitse kohde -kytkintä, kun oikean yläkulman Paneelivalinnat-kuvake on korostettu. Paina sitten kytkintä uudelleen, kun haluamasi vaihtoehto on korostettu. Voit pienentää tai suurentaa paneelin kokoa ja lisätä tai vähentää sen läpinäkyvyyttä.

 • Kotipaneeliin palauttaminen: Paina paneelissa Valitse kohde -kytkintä, kun oikean yläkulman Koti-kuvake on korostettuna. Paina kytkintä käyttöliittymässä, kun kotipaneeli on korostettu.

Osoittimen ohjaaminen

Paneelit tarjoavat eri tapoja osoittimen siirtämiseen ja ohjaamiseen. Esimerkiksi kotipaneelin Osoitin-paneelissa on ”Siirrä”- ja ”Siirrä ja klikkaa” -toiminnot. Paneeleissa voi käyttää myös seuraavia tapoja:

 • Liuku: Toiminto on sama kuin Osoitin-paneelin Siirrä-toiminto.

 • Pyöritä: Kun painat Valitse kohde -kytkintä, (viipaleen muotoinen) sektori alkaa pyöriä ympäri näyttöä osoittimen nykyisestä sijainnista alkaen tai ympäri etummaista ikkunaa ikkunan keskikohdasta alkaen (riippuen siitä, miten raja on määritetty Paneelieditorissa). Kun painat kytkintä toisen kerran, sektori pysähtyy näytöllä, ja sininen viiva alkaa liukua sektorin poikki. Kun painat kytkintä kolmannen kerran, sininen viiva pysähtyy, ja osoitin alkaa liukua sinistä viivaa pitkin. Painamalla kytkintä uudelleen voit pysäyttää osoittimen sinisellä viivalla.

  Jos osoittimen tarkkuudeksi on asetettu suuri Kytkinohjaus-asetusten Selaus-osiossa, osoittimen ohjausta parannetaan lisäämällä välivaiheita. Esimerkiksi kun painat Valitse kohde -kytkintä kolmannen kerran, sininen viiva hidastuu huomattavasti, kun se liukuu sektorin poikki. Kun painat kytkintä neljännen kerran, osoitin alkaa liukua sinistä viivaa pitkin. Kun painat sitä viidennen kerran, osoitin hidastuu huomattavasti. Painamalla kytkintä kuudennen kerran voit pysäyttää osoittimen sinisellä viivalla.

 • Suuntaliike: Kun painat Valitse kohde -kytkintä, osoitin liikkuu nykyisestä sijainnistaan näytön poikki yhteen suuntaan (esimerkiksi vasemmalle, alas tai vinottain) tai toistaa tai kumoaa viimeisen tekemänsä suuntaliikkeen. Jos painat kytkintä, osoitin lakkaa liikkumasta, ja jos et paina, osoitin jatkaa, kunnes se saavuttaa reunan, jossa se ponnahtaa takaisin toiseen suuntaan tai pysähtyy (riippuen Kytkinohjaus-asetusten Selaus-osion “Kun osoitin saavuttaa reunan” -asetuksesta).

Kytkinten luominen

Kytkinohjauksen Käyttöapu-asetusten Kytkimet-osiossa voit ottaa käyttöön yhden tai useamman sopeuttavan kytkimen, joita painamalla voit suorittaa toiminnon ja määrittää olemassa olevalle kytkimelle eri toiminnon.

 • Kytkimen lisääminen: Klikkaa Lisää-painiketta ja paina sopeuttavaa kytkintä. Syötä nimi ja valitse toiminto, esimerkiksi Lopeta selaus. Jos haluat, että komento suorittaa skriptin tai avaa ohjelman, klikkaa Muokattu ja valitse skripti tai ohjelma.

 • Kytkimen poistaminen: Valitse kytkin luettelosta ja klikkaa Poista-painiketta .

 • Kytkimen vaihtaminen: Valitse kytkin luettelosta, klikkaa Toiminto-ponnahdusvalikkoa ja vaihda nimi tai toiminto. Voit käyttää eri kytkintä toiminnossa määrittämällä sen uudelleen.

Voit muokata Kytkinohjausta klikkaamalla Kytkinohjaus-asetuksissa Kytkimet- ja Selaus-osioita. Saat lisätietoja vaihtoehdoista klikkaamalla osiossa Ohje-painiketta. Valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset, klikkaa Käyttöapu ja klikkaa Kytkinohjaus.

Avaa Kytkinohjaus-osio