Wi-Fi-puheluiden soittaminen

Jos käytössäsi on Wi-Fi-yhteys, voit Wi-Fi-puheluiden avulla soittaa tai vastaanottaa puhelun paikassa, jossa mobiiliverkon kuuluvuus on huono tai sitä ei ole lainkaan. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit soittaa äänipuheluita käyttämällä Wi-Fi-puheluita.

Wi-Fi-puheluiden käyttö edellyttää, että käytössäsi on iPhone 5c tai uudempi ja tuettu operaattori.

Wi-Fi-puheluiden soittaminen iPhonella

Laita Wi-Fi-puhelut päälle kohdasta Asetukset > Puhelin > Wi-Fi-puhelut. Laite pyytää ehkä antamaan tai vahvistamaan osoitteesi hätäpuheluita varten.*

Jos Wi-Fi-puhelut ovat käytettävissä, tilapalkissa lukee operaattorin nimen perässä Wi-Fi. Siitä tiedät, että puhelusi käyttävät Wi-Fi-puheluita.

*Kun mobiiliverkko on käytettävissä, iPhone käyttää sitä hätäpuheluihin. Jos Wi-Fi-puhelut ovat päällä ja mobiiliverkko ei ole käytettävissä, hätäpuhelut saattavat käyttää Wi-Fi-puheluita. Laitteen sijaintitietoja voidaan käyttää hätäpuheluissa pelastamisyritysten edesauttamiseksi riippumatta siitä, ovatko sijaintipalvelut käytössä.

Laitteen lisääminen

Varmista, että lisättävässä laitteessa on ohjelmiston uusin versio. Noudata sen jälkeen seuraavia ohjeita:

 1. Valitse iPhonessa Asetukset > Puhelin > Wi-Fi-puhelut.
 2. Ota käyttöön Lisää Wi-Fi-puhelut muille laitteille.
 3. Palaa edelliseen näyttöön ja napauta Puhelut muilla laitteilla.
 4. Ota käyttöön Salli puhelut muilla laitteilla, jos se ei ole jo käytössä. Luettelo ehdot täyttävistä laitteistasi näkyy kohdassa Salli puhelut.
 5. Ota käyttöön jokainen laite, jolla haluat käyttää Wi-Fi-puheluita.

Varmista seuraavaksi, että muut laitteesi hyväksyvät puhelut iPhonestasi:

 • Valitse iPadissa tai iPod touchissa Asetukset > FaceTime. Ota sitten käyttöön Puhelut iPhonesta.
 • Avaa Macissa FaceTime-appi ja valitse FaceTime > Asetukset. Ota sitten käyttöön Puhelut iPhonesta.

Wi-Fi-puhelut otetaan automaattisesti käyttöön Apple Watchissa, kun Salli puhelut muilla laitteilla otetaan käyttöön.

Jos laitteen lisääminen ei onnistu, tarkista seuraavat kohdat:

 • Varmista iPhonessa, että Wi-Fi-puhelut ja Salli puhelut muilla laitteilla ovat päällä, ja että laitteesi näkyy Salli puhelut -kohdassa.
 • Varmista, että käytät samaa Apple ID:tä FaceTimessa ja iCloudissa iPhonessasi ja toisessa laitteessasi.

Wi-Fi-puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen muulla laitteella

Jos operaattorisi tukee Wi-Fi-puheluita iCloudiin yhdistetyissä laitteissa, voit myös soittaa ja vastaanottaa Wi-Fi-puheluita muilla laitteilla. 

Varmista, että olet kirjautunut iCloudiin ja FaceTimeen samalla Apple ID:llä, jota käytät iPhonessa. Varmista myös, että laitteissasi on uusin ohjelmisto.

Voit soittaa Wi-Fi-puhelun iPadilla, iPod touchilla, Apple Watchilla tai Macilla seuraavasti.

Puhelun soittaminen iPadilla, iPod touchilla tai Macilla

 1. Jos et ole vielä lisännyt laitettasi, lisää se. Laite pitää lisätä, jotta sillä voi käyttää Wi-Fi-puheluita.
 2. Avaa FaceTime.
 3. Napauta Ääni.
 4. Anna yhteystieto tai puhelinnumero ja napauta puhelinpainiketta Wi-Fi-puhelu.

Voit soittaa puhelun myös napauttamalla puhelinnumeroa Yhteystiedoissa, Mailissa, Viesteissä, Safarissa tai muussa apissa.

Puhelun soittaminen Apple Watchilla

 1. Avaa Puhelin-appi.
 2. Valitse yhteystieto.
 3. Napauta puhelinpainiketta Wi-Fi-puhelu.
 4. Valitse puhelinnumero tai FaceTime-osoite, johon haluat soittaa.

Laitteen poistaminen

Jos et halua käyttää Wi-Fi-puheluita jollakin laitteellasi, voit poistaa sen seuraavasti:

 1. Valitse iPhonessa Asetukset > Puhelin > Puhelut muilla laitteilla.
 2. Laita Wi-Fi-puhelut pois päältä laiteluettelossa sen laitteen kohdalla, jonka haluat poistaa.

Jos haluat poistaa Wi-Fi-puhelut käytöstä Apple Watchissa, valitse iPhonessa Watch-appi, napauta Oma Apple Watch, napauta Puhelin ja laita sitten Wi-Fi-puhelut pois päältä.

Näin saat apua

Jos et voi ottaa Wi-Fi-puheluita käyttöön tai käyttää niitä, varmista, että operaattorisi tukee Wi-Fi-puheluita ja että laitteissasi on uusin ohjelmisto. Noudata sitten seuraavia ohjeita, jos Wi-Fi-puheluiden laittaminen päälle tai soittaminen ei onnistu. Odota kaksi minuuttia, ennen kuin siirryt vaiheesta toiseen.

 1. Valitse Asetukset > Puhelin > Wi-Fi-puhelut ja varmista, että Wi-Fi-puhelut ovat päällä.
 2. Käynnistä iPhone uudelleen.
 3. Yhdistä muuhun Wi-Fi-verkkoon. Wi-Fi-puhelut eivät toimi kaikissa Wi-Fi-verkoissa.
 4. Laita Wi-Fi-puhelut pois päältä ja takaisin päälle.
 5. Valitse Asetukset > Yleiset > Nollaa ja napauta Nollaa verkkoasetukset.

FaceTime ei ole saatavilla kaikilla alueilla tai kaikissa maissa.

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: