Wi-Fi-puhelun soittaminen

Jos käytössäsi on Wi-Fi-yhteys, voit Wi-Fi-puheluiden avulla soittaa tai vastaanottaa puhelun paikassa, jossa mobiiliverkon kattavuus on huono tai sitä ei ole lainkaan. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit soittaa äänipuheluita käyttämällä Wi-Fi-puheluita.

iPhone, jossa näkyy Wi-Fi-puhelut-näyttö ja jossa on päällä Wi-Fi-puhelut tällä iPhonella. 

Wi-Fi-puheluiden soittaminen iPhonella

Voit laittaa Wi-Fi-puhelut päälle valitsemalla Asetukset > Puhelin > Wi-Fi-puhelut. Laite pyytää ehkä antamaan tai vahvistamaan osoitteesi hätäpuheluita varten.

Jos Wi-Fi-puhelut ovat käytettävissä, tilapalkissa lukee operaattorin nimen perässä Wi-Fi. Siitä tiedät, että puhelusi käyttävät Wi-Fi-puheluita.

Kun mobiiliverkko on käytettävissä, iPhone käyttää sitä hätäpuheluihin. Jos Wi-Fi-puhelut ovat päällä ja mobiiliverkko ei ole käytettävissä, hätäpuhelut saattavat käyttää Wi-Fi-puheluita. Laitteen sijaintitietoja voidaan käyttää hätäpuheluissa pelastamisyritysten edesauttamiseksi riippumatta siitä, ovatko Sijaintipalvelut käytössä.

iPhone, jossa näkyy Puhelut muilla laitteilla -näyttö. Salli puhelut muilla laitteilla on päällä, ja puhelut sallitaan Johnin iPadilta ja Johnin MacBook Prolta. 

Wi-Fi-puheluihin käytettävän laitteen lisääminen

 1. Tarkista, että lisättävässä laitteessa on ohjelmiston uusin versio.
 2. Valitse iPhonessa Asetukset > Puhelin > Wi-Fi-puhelut.
 3. Laita päälle Lisää Wi-Fi-puhelut muille laitteille.
 4. Palaa edelliseen näyttöön ja napauta Puhelut muilla laitteilla.
 5. Laita päälle Salli puhelut muilla laitteilla, jos se ei ole jo päällä. Luettelo ehdot täyttävistä laitteistasi näkyy kohdassa Salli puhelut.
 6. Ota käyttöön jokainen laite, jolla haluat käyttää Wi-Fi-puheluita.

Varmista seuraavaksi, että muut laitteesi hyväksyvät puhelut iPhonestasi:

 • Valitse iPadista Asetukset > FaceTime ja laita päälle Puhelut iPhonesta.
 • Avaa Macissa FaceTime-appi ja valitse FaceTime > Asetukset. Laite sitten päälle Puhelut iPhonesta.

Wi-Fi-puhelut otetaan automaattisesti käyttöön Apple Watchissa, kun Salli puhelut muilla laitteilla laitetaan päälle.

iPhonen Puhelin-näyttö, jossa on laitettu päälle Wi-Fi-puhelut. 

Jos laitteen lisääminen ei onnistu:

 • Varmista iPhonessa, että Wi-Fi-puhelut ja Salli puhelut muilla laitteilla ovat päällä ja että laitteesi näkyy Salli puhelut -kohdassa.
 • Varmista, että käytät samaa Apple ID:tä FaceTimessa ja iCloudissa iPhonessasi ja toisessa laitteessasi.

Wi-Fi-puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen muulla laitteella

Jos operaattorisi tukee Wi-Fi-puheluita iCloudiin yhdistetyissä laitteissa, voit myös soittaa ja vastaanottaa Wi-Fi-puheluita muilla laitteilla.

Varmista, että olet kirjautunut iCloudiin ja FaceTimeen samalla Apple ID:llä, jota käytät iPhonessa. Varmista myös, että laitteissa on uusin ohjelmisto.

Jos haluat soittaa Wi-Fi-puhelun iPadista, Apple Watchista tai Macista, noudata seuraavia ohjeita.

iPadista soittaminen

 1. Jos et ole vielä lisännyt laitetta, jotta voit soittaa sillä Wi-Fi-puheluita, lisää se.
 2. Avaa FaceTime-ohjelma.
 3. Anna yhteystieto tai puhelinnumero ja napauta sitten yhteystietoa tai puhelinnumeroa.
 4. Napauta Ääni-painiketta .

Voit soittaa puhelun myös napauttamalla puhelinnumeroa Yhteystiedoissa, Mailissa, Viesteissä, Safarissa tai muussa apissa.

Macista soittaminen

 1. Avaa FaceTime-ohjelma.
 2. Valitse FaceTime > Asetukset.
 3. Laita päälle Puhelut iPhonesta.
 4. Soita ja vastaanota puheluita FaceTimessa.

Puhelun soittaminen Apple Watchilla

 1. Avaa Puhelin-appi.
 2. Valitse yhteystieto.
 3. Napauta Puhelin-painiketta .
 4. Valitse numero tai sähköpostiosoite, johon haluat soittaa.

Laitteen poistaminen

Jos et halua käyttää Wi-Fi-puheluita laitteesta:

 1. Valitse iPhonessa Asetukset > Phone > Puhelut muilla laitteilla.
 2. Laita laiteluettelossa sen laitteen Wi-Fi-puhelut pois päältä, jonka haluat poistaa.

Näin saat apua

Jos et voi laittaa Wi-Fi-puheluita päälle tai käyttää niitä, varmista, että operaattori tukee Wi-Fi-puheluita ja että laitteissa on uusin ohjelmisto. Noudata sitten seuraavia ohjeita, jos Wi-Fi-puheluiden laittaminen päälle tai soittaminen ei onnistu. Odota kaksi minuuttia, ennen kuin siirryt vaiheesta toiseen.

 1. Valitse Asetukset > Puhelin > Wi-Fi-puhelut ja varmista, että Wi-Fi-puhelut ovat päällä.
 2. Käynnistä iPhone uudelleen.
 3. Yhdistä muuhun Wi-Fi-verkkoon. Wi-Fi-puhelut eivät toimi kaikissa Wi-Fi-verkoissa.
 4. Laita Wi-Fi-puhelut pois päältä ja takaisin päälle.
 5. Valitse Asetukset > Yleiset > Siirrä tai nollaa iPhone > Nollaa.
 6. Napauta Nollaa verkkoasetukset.

FaceTime ei ole saatavilla kaikilla alueilla tai kaikissa maissa.

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: