Bluetooth-hiiren, -näppäimistön tai -ohjauslevyn käyttäminen Macin kanssa

Tässä artikkelissa kerrotaan Bluetooth-syöttölaitteiden yhdistämisestä Maciin ja annetaan vinkkejä niiden käyttöön.

Mikä Bluetooth on?

Bluetooth-tekniikka mahdollistaa lyhyen kantaman langattoman yhteyden laitteiden välillä (esimerkiksi Macin ja hiiren tai näppäimistön välillä) 10 metrin etäisyyteen asti.

Bluetoothin avulla iPhoneen tai iPadiin voi luoda oman yhteyspisteen, jonka avulla Mac voi käyttää internetiä mobiiliyhteyden kautta. Lue lisätietoja oman yhteyspisteen luomisesta iOS-laitteella.

Näin selvität, onko Macissasi Bluetooth

Useimmissa Mac-tietokoneissa on Bluetooth vakiona. Voit selvittää seuraavalla tavalla, tukeeko tietokoneesi Bluetoothia:

 • Etsi valikkoriviltä Bluetooth-kuvake Bluetooth-kuvake. Jos Bluetooth-kuvake näkyy, tietokoneessa on Bluetooth.
 • Valitse Omenavalikosta Järjestelmäasetukset ja sitten Bluetooth. Tietokoneessa on Bluetooth, jos Bluetooth-asetuksista voi ottaa Bluetoothin käyttöön ja asettaa laitteen löydettävissä-tilaan.
 • Valitse Omenavalikosta Tietoja tästä Macista ja sitten Lisätietoja. Valitse Laitteisto-osiosta Bluetooth. Jos laitteistoasetuksissa on tietoja, tietokoneessa on Bluetooth.
  Tietoja tästä Macista

Näytön oikean yläkulman Bluetooth-valikkorivikuvake kertoo Bluetoothin tilan ja yhdistetyt laitteet:

Bluetooth on päällä Bluetooth on päällä, mutta yhtään laitetta ei ole yhdistetty Maciin. Jos langattoman laitteen pitäisi olla yhdistetty, varmista, että se on päällä.

Bluetooth on yhdistetty Bluetooth on päällä ja vähintään yksi langaton laite on yhdistetty.

Bluetooth, akun varaus vähissä Vähintään yhden langattoman laitteen pariston varaus on vähissä. Klikkaa Bluetooth-kuvaketta selvittääksesi, mistä laitteesta on kyse, ja vaihda sen paristot.

Bluetooth on pois päältä Bluetooth on pois päältä. Klikkaa Bluetooth-kuvaketta käyttämällä langallista hiirtä tai ohjauslevyä tai Mac-kannettavan sisäistä ohjauslevyä ja valitse Laita Bluetooth päälle.
Jos Macissa ei ole sisäistä ohjauslevyä, Bluetoothia ei voi laittaa pois päältä, ellei tietokoneeseen ole liitetty USB-hiirtä.

Bluetooth ei käytettävissä Bluetooth on offline-tilassa eikä ole käytettävissä. Käynnistä Mac uudelleen. Jos Bluetooth-tila ei muutu, irrota kaikki USB-laitteet ja käynnistä Mac uudelleen. Jos Bluetooth ei vieläkään ole käytettävissä, Mac täytyy ehkä toimittaa huoltoon.

Laiteparin tekeminen Macista ja Bluetooth-laitteesta

Langattomat Bluetooth-laitteet yhdistetään tietokoneeseen parinmuodostuksen avulla. Kun olet tehnyt laitteesta parin, Mac yhdistää siihen automaattisesti laitteen ollessa kantaman sisällä.

Jos Macin mukana toimitettiin langaton näppäimistö, hiiri tai ohjauslevy, niistä on tehty valmiiksi laitepari tehtaalla. Kytke laitteisiin virta, niin Macin pitäisi automaattisesti muodostaa yhteys niihin käynnistyessään.

Jos ostit Applen langattomat laitteet erikseen, lue, miten voit tehdä niistä parin Macin kanssa.

Kun Bluetooth-laitteesta ja Macista on tehty pari, laitteen pitäisi näkyä Bluetooth-asetuksissa:

Järjestelmäasetukset

Bluetooth-laitteen ja Macin laiteparin poistaminen

Jos haluat poistaa Bluetooth-laitteen Macin laiteluettelosta (eli poistaa sen laiteparista), toimi seuraavasti:

 1. Valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset ja klikkaa Bluetooth.
 2. Vie osoitin poistettavan laitteen päälle ja klikkaa laitteen nimen vieressä näkyvää painiketta Peruuta-painike.

Kun olet poistanut Bluetooth-laitteen, laitepari täytyy tehdä uudelleen, jos haluat käyttää laitetta uudelleen.

Bluetooth-laitteisiin yhdistäminen tietokoneen heräämisen tai käynnistymisen jälkeen

Bluetooth-laitteet ovat yleensä käytettävissä pian sen jälkeen, kun Mac on käynnistynyt kokonaan. Kun Mac on herännyt lepotilasta, sen pitäisi löytää Applen langattomat laitteet heti. Muiden langattomien laitteiden tunnistamisessa saattaa kestää viisi sekuntia. Langattoman hiiren painiketta täytyy ehkä painaa, jotta se heräisi.

Joidenkin Bluetooth-laitteiden (esimerkiksi kuulokemikrofonien) yhteys saattaa katketa tietyn ajan kuluttua laitteen paristojen virran säästämiseksi, kun ääntä ei ole tullut tai dataa ei ole siirtynyt. Kun näin käy, laite täytyy ehkä aktivoida painamalla siinä olevaa painiketta. Katso lisätietoja laitteen mukana toimitetusta dokumentaatiosta.

Tietokoneen herättäminen Bluetooth-laitteiden avulla

Voit herättää Macin painamalla laiteparina olevan Bluetooth-hiiren painiketta tai painamalla laiteparina olevan Bluetooth-näppäimistön näppäintä. Joskus pitää painaa välilyöntinäppäintä.

Jos tietokone ei herää hiiren painikkeen tai näppäimen painamisesta, langattomille laitteille täytyy ehkä antaa lupa herättää tietokone:

 1. Valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset ja klikkaa Bluetooth.
 2. Klikkaa Lisäasetukset.
 3. Laita valinta Salli Bluetooth-laitteiden herättää tietokone -kohdan vieressä olevaan valintaneliöön.
  Herätä laitteet

Useiden Bluetooth-laitteiden yhdistäminen samaan tietokoneeseen

Virallisten Bluetooth-määritysten mukaan Maciin voi yhdistää kerrallaan enintään seitsemän Bluetooth-laitetta.

Käytännössä laitteita voi olla enintään kolme tai neljä niiden tyypistä riippuen. Jotkin laitteet vaativat enemmän Bluetooth-dataa, joten ne ovat muita laitteita vaativampia. Jos laitteesi käyttävät paljon dataa, laitteita ei ehkä voi olla samanaikaisesti yhtä monta aktiivisena.

Jos Bluetooth-laitetta ei näy Bluetooth-asetuksissa tai jos sen yhteyden muodostus hidastuu tai jos laite ei toimi luotettavasti, laita pois päältä laitteet, joita et käytä, tai poista niiden ja Macisi laitepari.

Muiden kodin laitteiden aiheuttaman häiriön korjaaminen

Bluetooth käyttää samaa 2,4 GHz:n ISM-kaistaa kuin kodin muut laitteet, kuten langattomat puhelimet ja verkot sekä itkuhälyttimet ja mikroaaltouunit. Jos Bluetooth-laitteissa ilmenee ongelmia, joiden epäilet johtuvan taajuuden ruuhkautumisesta, lue lisätietoja artikkelista AirPort ja Bluetooth: Mahdolliset häiriöiden aiheuttajat langattomissa yhteyksissä.

Käynnistysnäppäinten painaminen Bluetooth-näppäimistössä

Painamalla tiettyjä näppäimiä välittömästi Macin käynnistämisen jälkeen voit aktivoida eri toimintoja, esimerkiksi valita käynnistyslevyn, käyttää palautusosiota tai nollata NVRAM-muistin.

Lisätietoja on artikkelissa Macin käynnistysnäppäinyhdistelmät.

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: