Παραμείνετε υγιείς με το Apple Watch

Πετύχετε όλους τους στόχους σας ταυτόχρονα ή σταδιακά.

Ξεκινήστε την καταμέτρηση

Κάθε κίνηση συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων σας, οπότε διασφαλίστε ότι το Apple Watch λαμβάνει ακριβείς μετρήσεις.

Κάντε περισσότερα από μια απλή προπόνηση

Η υγεία σας όμως δεν βασίζεται μόνο στις προπονήσεις σας. Αυτές οι εφαρμογές σάς βοηθούν να πετύχετε όλους τους στόχους σας.

Κινηθείτε και πετύχετε τους στόχους σας

Περισσότερη υποστήριξη