Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου του Mac

Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου με το Time Machine

Δημιουργήστε αυτόματα εφεδρικά αντίγραφα όλων των αρχείων σας με το Time Machine το οποίο θα βρείτε ενσωματωμένο στο Mac.

Αποθήκευση αρχείων στο iCloud

Χρησιμοποιήστε το iCloud Drive για να αποθηκεύσετε και να μοιραστείτε αρχεία και μάθετε πώς να έχετε πρόσβαση σε αυτά σε όλες τις συσκευές σας.

Επαναφορά του Mac από εφεδρικό αντίγραφο

Χρησιμοποιήστε ένα εφεδρικό αντίγραφο για να ανακτήσετε τα αρχεία σας, ακόμα και όταν τα πρωτότυπα αρχεία διαγραφούν από το Mac σας.

Προετοιμασία του Mac για σέρβις

Για να προστατεύσετε τις πληροφορίες σας και να εξοικονομήσετε χρόνο, ακολουθήστε αυτά τα βήματα, πριν στείλετε το Mac για σέρβις.

Έλεγχος χωρητικότητας του χώρου αποθήκευσης

Δείτε τον χώρο αποθήκευσης που χρησιμοποιείται στο Mac σας, καθώς και τον διαθέσιμο χώρο.

Αποδέσμευση χώρου στο Mac

Χρησιμοποιήστε τα ενσωματωμένα εργαλεία του Mac για να βελτιστοποιήσετε τον χώρο αποθήκευσης ή να αποθηκεύσετε αρχεία στο iCloud.

Σβήσιμο ή διαμόρφωση συσκευής αποθήκευσης

Χρησιμοποιήστε το Βοήθημα δίσκων, αν χρειάζεται να σβήσετε ή να διαμορφώσετε μια συσκευή αποθήκευσης.

Κοινότητες της Apple

Βρείτε απαντήσεις, θέστε ερωτήσεις και συνδεθείτε με άλλους χρήστες Apple.

Λήψη υποστήριξης

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βρείτε τις καλύτερες επιλογές υποστήριξης.