Επαναφορά του Mac από εφεδρικό αντίγραφο

Μάθετε πώς μπορείτε να μεταφέρετε όλα τα αρχεία από το εφεδρικό αντίγραφο Time Machine στον Mac.

Αν χρησιμοποιήσατε το Time Machine για να δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο του Mac, μπορείτε να επαναφέρετε τα αρχεία σας από αυτό το εφεδρικό αντίγραφο. Μπορεί να χρειαστεί να το κάνετε αυτό μετά από διαγραφή των αρχικών αρχείων από τον Mac ή μετά από σβήσιμο ή αντικατάσταση του σκληρού δίσκου (ή του SSD) του Mac, σε περίπτωση επισκευής για παράδειγμα.

Επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο του Time Machine

Κατά την επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο του Time Machine, μπορείτε να επιλέξετε να επαναφέρετε όλα τα αρχεία σας ή να επαναφέρετε το λειτουργικό σύστημα του Mac (macOS) και όλα τα αρχεία σας.

Επαναφορά όλων των αρχείων

 1. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος εφεδρικών αντιγράφων του Time Machine είναι συνδεδεμένος και ενεργοποιημένος και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον Mac.
  • Αν ο Mac πραγματοποιήσει εκκίνηση με έναν βοηθό διαμόρφωσης που ζητά λεπτομέρειες, όπως τη χώρα σας, το πληκτρολόγιο και το δίκτυο, συνεχίστε στο βήμα 2. 
  • Αν ο Mac πραγματοποιήσει εκκίνηση με το Finder, ανοίξτε τον Βοηθό μετεγκατάστασης, που βρίσκεται στον φάκελο «Βοηθήματα» του φακέλου «Εφαρμογές». Κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια» στο πρώτο παράθυρο του Βοηθού μετεγκατάστασης και συνεχίστε στο βήμα 2.
  • Αν ο Mac δεν ολοκληρώσει την εκκίνηση ή αν θέλετε επίσης να επαναφέρετε το macOS που χρησιμοποιούσατε κατά τη δημιουργία του εφεδρικού αντιγράφου, ακολουθήστε τα βήματα για την επαναφορά και του macOS και των αρχείων σας.
 2. Όταν ερωτηθείτε πώς θέλετε να μεταφέρετε τις πληροφορίες, ορίστε την επιλογή μεταφοράς από Mac, εφεδρικό αντίγραφο Time Machine ή δίσκο εκκίνησης. Κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».
  Παράθυρο Βοηθού μετεγκατάστασης
 3. Επιλέξτε το εφεδρικό αντίγραφο Time Machine και κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».
  Παράθυρο Βοηθού μετεγκατάστασης
 4. Αν σας ζητηθεί να επιλέξετε από μια λίστα εφεδρικών αντιγράφων οργανωμένων κατά ημερομηνία και ώρα, επιλέξτε ένα εφεδρικό αντίγραφο και κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».
  Παράθυρο Βοηθού μετεγκατάστασης
 5. Επιλέξτε τις πληροφορίες προς μεταφορά και κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια» για να ξεκινήσετε τη μεταφορά. Αυτή η οθόνη ενδέχεται να έχει διαφορετική εμφάνιση στον Mac σας:
  Παράθυρο Βοηθού μετεγκατάστασης
 6. Αν έχετε πολλά αρχεία, η μεταφορά ίσως χρειαστεί αρκετές ώρες για να ολοκληρωθεί. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά, επανεκκινήστε τον Mac και συνδεθείτε στον μετεγκατεστημένο λογαριασμό για να δείτε τα αρχεία του.

Επαναφορά και του macOS και των αρχείων

Αυτά τα βήματα σβήνουν τον σκληρό δίσκο σας και, στη συνέχεια, χρησιμοποιούν το εφεδρικό αντίγραφο για να επαναφέρουν τα αρχεία σας και τη συγκεκριμένη έκδοση του macOS που χρησιμοποιούσατε κατά τη δημιουργία του εφεδρικού αντιγράφου.

 1. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος εφεδρικών αντιγράφων Time Machine είναι συνδεδεμένος και ενεργοποιημένος.
 2. Ενεργοποιήστε τον Mac και αμέσως πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα Command (⌘)-R για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS.
 3. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο «Βοηθήματα macOS», ορίστε την επιλογή για επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο Time Machine.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια» και, στην επόμενη οθόνη, κάντε ξανά κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».
 5. Επιλέξτε τον δίσκο εφεδρικών αντιγράφων Time Machine ως προέλευση επαναφοράς και κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».
  Αν ο δίσκος εφεδρικών αντιγράφων είναι κρυπτογραφημένος, θα σας ζητηθεί να ξεκλειδώσετε τον δίσκο. Εισαγάγετε το συνθηματικό διαχειριστή που χρησιμοποιήσατε κατά τη διαμόρφωση του Time Machine και κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».
 6. Επιλέξτε ένα εφεδρικό αντίγραφο και κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».
 7. Επιλέξτε τον σκληρό δίσκο στον Mac (ή έναν άλλο δίσκο προορισμού) που θα λάβει το περιεχόμενο του εφεδρικού αντιγράφου και κάντε κλικ στην επιλογή «Επαναφορά» ή «Συνέχεια».
  Αν το FileVault είναι ενεργοποιημένο στον Mac, θα σας ζητηθεί να ξεκλειδώσετε τον δίσκο. Εισαγάγετε το συνθηματικό διαχειριστή για τον Mac και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Επαναφορά».
 8. Όταν ολοκληρώσετε, επανεκκινήστε τον Mac. 

Επαναφορά συγκεκριμένων αρχείων

Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Time Machine για να επαναφέρετε συγκεκριμένα αρχεία, συμπεριλαμβανομένων παλαιότερων εκδόσεων των αρχείων σας.


Ημερομηνία δημοσίευσης: