Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου του Mac με το Time Machine

Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο των αρχείων του Mac.

Χρησιμοποιήστε το Time Machine, την ενσωματωμένη λειτουργία δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων του Mac σας, για να δημιουργήσετε αυτόματα εφεδρικά αντίγραφα των προσωπικών δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών, της μουσικής, των φωτογραφιών, των email και των εγγράφων. Με ένα εφεδρικό αντίγραφο, θα έχετε τη δυνατότητα να ανακτήσετε αρχεία που διαγράφηκαν ή που χάθηκαν, επειδή ο σκληρός δίσκος (ή ο δίσκος SSD) στο Mac σας έπρεπε να διαγραφεί ή να αντικατασταθεί. Μάθετε πώς να επαναφέρετε το Mac σας από εφεδρικό αντίγραφο.

Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου μέσω του Time Machine

Για να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα με το Time Machine, το μόνο που χρειάζεστε είναι μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης. Αφού συνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης και την επιλέξετε ως δίσκο δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων, το Time Machine δημιουργεί αυτόματα ωριαία εφεδρικά αντίγραφα για τις προηγούμενες 24 ώρες, ημερήσια εφεδρικά αντίγραφα για τον προηγούμενο μήνα και εβδομαδιαία εφεδρικά αντίγραφα για όλους τους προηγούμενους μήνες. Τα παλαιότερα εφεδρικά αντίγραφα διαγράφονται όταν γεμίσει ο δίσκος εφεδρικών αντιγράφων.

Σύνδεση εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης

Συνδέστε μία από τις παρακάτω εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης, οι οποίες πωλούνται ξεχωριστά. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους δίσκους εφεδρικών αντιγράφων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με το Time Machine.

 • Εξωτερική μονάδα δίσκου συνδεδεμένη στο Mac, όπως μονάδα USB ή Thunderbolt
 • Συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη σε δίκτυο (NAS) που υποστηρίζει το Time Machine μέσω SMB
 • Κοινή χρήση του Mac ως προορισμού δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων μέσω του Time Machine
 • AirPort Time Capsule ή εξωτερική μονάδα δίσκου συνδεδεμένη σε AirPort Time Capsule ή σταθμό βάσης AirPort Extreme (802.11ac)

Επιλογή συσκευής αποθήκευσης ως δίσκου εφεδρικών αντιγράφων

 1. Ανοίξτε τις προτιμήσεις του Time Machine από το μενού Time Machine  στη γραμμή μενού. Εναλλακτικά, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Time Machine».
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο «Επιλογή δίσκου εφεδρικών αντιγράφων».
  Παράθυρο με την επιλογή «Time Machine» στις Προτιμήσεις συστήματος στο macOS
 3. Επιλέξτε τον δίσκο εφεδρικών αντιγράφων από τη λίστα των διαθέσιμων δίσκων. Για να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο εφεδρικό σας αντίγραφο μόνο οι χρήστες που έχουν το συνθηματικό του εφεδρικού αντιγράφου, μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση «Κρυπτογράφηση εφεδρικών αντιγράφων». Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Χρήση δίσκου»:
  Παράθυρο με την επιλογή «Time Machine» στις Προτιμήσεις συστήματος και το στοιχείο «Επιλογή δίσκου εφεδρικών αντιγράφων» στο macOS

Αν ο δίσκος που επιλέξατε δεν έχει τη μορφοποίηση που απαιτείται από το Time Machine, θα σας ζητηθεί πρώτα να σβήσετε τον δίσκο. Κάντε κλικ στην επιλογή «Σβήσιμο» για να προχωρήσετε. Αυτή η ενέργεια σβήνει όλες τις πληροφορίες στον δίσκο εφεδρικών αντιγράφων. 

Απολαύστε την ευκολία της αυτόματης δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων

Αφού επιλέξετε έναν δίσκο εφεδρικών αντιγράφων, το Time Machine ξεκινά αμέσως τη δημιουργία περιοδικών εφεδρικών αντιγράφων, αυτόματα και χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια από εσάς. Η δημιουργία του πρώτου εφεδρικού αντιγράφου μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Mac ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων. Το Time Machine δημιουργεί εφεδρικό αντίγραφο μόνο των αρχείων που έχουν αλλάξει από την προηγούμενη έκδοση του εφεδρικού αντιγράφου. Έτσι, τα μελλοντικά εφεδρικά αντίγραφα θα δημιουργούνται πιο γρήγορα.

Για να ξεκινήσετε χειροκίνητα τη δημιουργία ενός εφεδρικού αντιγράφου, επιλέξτε «Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου τώρα» από το μενού Time Machine  στη γραμμή μενού. Χρησιμοποιήστε το ίδιο μενού για να ελέγξετε την κατάσταση ενός εφεδρικού αντιγράφου ή για να παραλείψετε τη δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου που βρίσκεται σε εξέλιξη.


Μάθετε περισσότερα

 • Μάθετε άλλους τρόπους δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων και επαναφοράς αρχείων
 • Αν δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα σε πολλούς δίσκους, μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο Option και κατόπιν να επιλέξετε «Περιήγηση σε άλλους δίσκους εφεδρικών αντιγράφων» από το μενού Time Machine.
 • Για να εξαιρέσετε στοιχεία από το εφεδρικό αντίγραφο, ανοίξτε τις προτιμήσεις για το Time Machine, κάντε κλικ στις «Επιλογές» και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης (+) για να προσθέσετε ένα στοιχείο προς εξαίρεση. Για να διακόψετε την εξαίρεση ενός στοιχείου, όπως μιας εξωτερικής μονάδας σκληρού δίσκου, επιλέξτε το στοιχείο και κάντε κλικ στο κουμπί αφαίρεσης (–).
 • Αν χρησιμοποιείτε το Time Machine για τη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων σε έναν δίσκο δικτύου, μπορείτε να επαληθεύσετε αυτά τα εφεδρικά αντίγραφα για να βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Επαλήθευση εφεδρικών αντιγράφων» από το μενού Time Machine. 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: