Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου του Mac με το Time Machine

Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο των αρχείων του Mac.

Χρησιμοποιήστε το Time Machine, την ενσωματωμένη δυνατότητα δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων του Mac σας, για να δημιουργήσετε αυτόματα εφεδρικά αντίγραφα των προσωπικών δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών, της μουσικής, των φωτογραφιών, των email και των εγγράφων. Το εφεδρικό αντίγραφο σάς επιτρέπει να επαναφέρετε το Mac από ένα εφεδρικό αντίγραφο Time Machine αν ποτέ διαγράψετε τα αρχεία σας ή δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά. 


Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης για χρήση με εφεδρικά αντίγραφα

Συνδέστε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης στο Mac, όπως μια μονάδα USB ή Thunderbolt. Ή μάθετε σχετικά με άλλους δίσκους εφεδρικών αντιγράφων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με το Time Machine.

 • Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συσκευή αποθήκευσης μόνο ως δίσκο εφεδρικών αντιγράφων του Time Machine και όχι για την αποθήκευση άλλων αρχείων.
 • Ιδανικά, ο δίσκος εφεδρικών αντιγράφων σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον διπλάσια χωρητικότητα αποθήκευσης από κάθε δίσκο ή τόμο για τον οποίο δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα. Αν ο δίσκος εφεδρικών αντιγράφων δεν έχει αρκετό χώρο αποθήκευσης ώστε να χωρέσει ένα πλήρες εφεδρικό αντίγραφο, το Time Machine θα σας ενημερώσει.

 


Επιλέξτε τη συσκευή αποθήκευσης στις ρυθμίσεις του Time Machine

Όταν συνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης στο Mac σας, το ίδιο ενδέχεται να σας ρωτήσει εάν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε για εφεδρικά αντίγραφα Time Machine. Αν δεν σας ρωτήσει, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

 1. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις του Time Machine:
  • macOS Ventura ή νεότερη έκδοση: Επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος, κάντε κλικ στην επιλογή «Γενικά» στην πλαϊνή στήλη και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Time Machine» στα δεξιά.
  • Παλαιότερες εκδόσεις του macOS: Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο «Time Machine».
 2. Στις ρυθμίσεις του Time Machine, επιλέξτε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης ως τον προορισμό εφεδρικών αντιγράφων:
  • macOS Ventura ή νεότερη έκδοση: Κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης (+) και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
  • Παλαιότερες εκδόσεις του macOS: Κάντε κλικ στην «Επιλογή δίσκου εφεδρικών αντιγράφων» και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. 
 3. Αν η συσκευή αποθήκευσης περιέχει εφεδρικά αντίγραφα του Time Machine από άλλο Mac, ενδέχεται να σας ζητηθεί να αξιώσετε την κυριότητα των υπαρχόντων εφεδρικών αντίγραφων, ώστε να γίνουν μέρος των εφεδρικών αντιγράφων για αυτό το Mac. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε να ξεκινήσετε ένα νέο εφεδρικό αντίγραφο.

 


Δημιουργήστε εφεδρικό αντίγραφο

Δημιουργήστε αυτόματα εφεδρικό αντίγραφο. Αφού επιλέξετε τη συσκευή αποθήκευσης στις ρυθμίσεις του Time Machine, το Time Machine θα ξεκινήσει αυτόματα τη δημιουργία περιοδικών εφεδρικών αντιγράφων.

Δημιουργήστε χειροκίνητα εφεδρικό αντίγραφο. Για να ξεκινήσετε τη δημιουργία ενός εφεδρικού αντιγράφου χειροκίνητα, χωρίς να περιμένετε την επόμενη αυτόματη δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου, επιλέξτε «Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου τώρα» από το μενού του Time Machine  στη γραμμή μενού.

Ελέγξτε την κατάσταση εφεδρικού αντιγράφου. Χρησιμοποιήστε το μενού Time Machine  στη γραμμή μενού για να ελέγξετε την κατάσταση ενός εφεδρικού αντιγράφου ή να κάνετε παράλειψη της δημιουργίας εφεδρικού αντιγράφου που βρίσκεται σε εξέλιξη. Για παράδειγμα, αν η δημιουργία ενός εφεδρικού αντιγράφου είναι σε εξέλιξη, το μενού εμφανίζει την πρόοδό της. Όταν δεν είναι σε εξέλιξη κάποια δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου, το μενού εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα του πιο πρόσφατου εφεδρικού αντιγράφου.

Το μενού του Time Machine εμφανίζει τη δημιουργία ενός εφεδρικού αντιγράφου σε εξέλιξη
Η δημιουργία ενός εφεδρικού αντιγράφου είναι σε εξέλιξη

Το μενού του Time Machine εμφανίζει λεπτομέρειες σχετικά με το πιο πρόσφατο εφεδρικό αντίγραφο
Η δημιουργία ενός εφεδρικού αντιγράφου έχει ολοκληρωθεί

 


Συχνότητα και διάρκεια δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων

Το Time Machine δημιουργεί ωριαία εφεδρικά αντίγραφα για τις περασμένες 24 ώρες, καθημερινά εφεδρικά αντίγραφα για τον προηγούμενο μήνα και εβδομαδιαία εφεδρικά αντίγραφα για όλους τους προηγούμενους μήνες. Τα παλαιότερα εφεδρικά αντίγραφα διαγράφονται όταν γεμίσει ο δίσκος εφεδρικών αντιγράφων.

Από το macOS Ventura και μετά, μπορείτε να αλλάξετε τη συχνότητα δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων: Ανοίξτε τις ρυθμίσεις του Time Machine, κάντε κλικ στις «Επιλογές» και στη συνέχεια επιλέξτε μια ρύθμιση από το μενού «Συχνότητα δημιουργίας εφεδρικού αντιγράφου».

Η δημιουργία του πρώτου εφεδρικού αντιγράφου μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Mac ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου. Το Time Machine δημιουργεί εφεδρικό αντίγραφο μόνο των αρχείων που έχουν αλλάξει από την προηγούμενη έκδοση του εφεδρικού αντιγράφου. Έτσι, τα μελλοντικά εφεδρικά αντίγραφα θα δημιουργούνται πιο γρήγορα. 

Αν η δημιουργία ενός εφεδρικού αντιγράφου του Time Machine διαρκεί περισσότερο από το αναμενόμενο

 


Μάθετε περισσότερα

 • Για να εξαιρέσετε στοιχεία από τα εφεδρικά αντίγραφα, ανοίξτε τις ρυθμίσεις του Time Machine, κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης (+) για να προσθέσετε ένα στοιχείο προς εξαίρεση. Για να διακόψετε την εξαίρεση ενός στοιχείου, επιλέξτε το στοιχείο και κάντε κλικ στο κουμπί αφαίρεσης (–).
 • Αν δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα σε πολλούς δίσκους, μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο Option και κατόπιν να επιλέξετε «Περιήγηση σε άλλους δίσκους εφεδρικών αντιγράφων» από το μενού του Time Machine. 
 • Μάθετε άλλους τρόπους δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων και επαναφοράς αρχείων.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: