Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου του Mac με το Time Machine

Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο των αρχείων του Mac.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Time Machine, την ενσωματωμένη λειτουργία δημιουργίας εφεδρικού αντιγράφου του Mac, για να δημιουργείτε αυτόματα εφεδρικά αντίγραφα όλων των αρχείων σας, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών, της μουσικής, των φωτογραφιών, των email, των εγγράφων και των αρχείων συστήματος. Όταν έχετε ένα εφεδρικό αντίγραφο, μπορείτε να επαναφέρετε αρχεία από το εφεδρικό αντίγραφο στην περίπτωση που τα αρχικά αρχεία διαγραφούν από τον Mac ή αν σβηστεί ή αντικατασταθεί ο σκληρός δίσκος (ή ο SSD) του Mac.

Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου μέσω του Time Machine

Για να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα με το Time Machine, το μόνο που χρειάζεστε είναι μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης. Αφού συνδέσετε τη συσκευή και την επιλέξετε ως δίσκο δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων, το Time Machine δημιουργεί αυτόματα ωριαία εφεδρικά αντίγραφα για τις προηγούμενες 24 ώρες, ημερήσια εφεδρικά αντίγραφα για τον προηγούμενο μήνα και εβδομαδιαία εφεδρικά αντίγραφα για όλους τους προηγούμενους μήνες. Τα παλαιότερα εφεδρικά αντίγραφα διαγράφονται όταν γεμίσει ο δίσκος εφεδρικών αντιγράφων.

Σύνδεση εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης

Συνδέστε μία από τις παρακάτω εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης, οι οποίες πωλούνται ξεχωριστά. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους δίσκους εφεδρικών αντιγράφων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με το Time Machine.

 • Εξωτερική μονάδα δίσκου συνδεδεμένη στον Mac, όπως USB, Thunderbolt ή FireWire
 • Εξωτερική μονάδα δίσκου συνδεδεμένη σε σταθμό βάσης AirPort Extreme (μοντέλο 802.11ac) ή AirPort Time Capsule
 • AirPort Time Capsule
 • Κοινή χρήση του Mac ως προορισμού δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων μέσω του Time Machine
 • Συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη σε δίκτυο (NAS) που υποστηρίζει το Time Machine μέσω SMB

Επιλογή συσκευής αποθήκευσης ως δίσκου εφεδρικών αντιγράφων

Κατά τη σύνδεση μιας εξωτερικής μονάδας δίσκου απευθείας στον Mac, ενδέχεται να ερωτηθείτε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα δίσκου για τη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων με το Time Machine. Επιλέξτε «Κρυπτογράφηση δίσκου εφεδρικών αντιγράφων» (συνιστάται) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Χρήση ως δίσκου εφεδρικών αντιγράφων».

Σε ένα κρυπτογραφημένο εφεδρικό αντίγραφο, μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο οι χρήστες που γνωρίζουν το συνθηματικό. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διατήρηση της ασφάλειας του δίσκου εφεδρικών αντιγράφων.

Ειδοποίηση: Θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτό τον δίσκο για τη δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου με το Time Machine;

Αν το Time Machine δεν ρωτήσει για τη χρήση της μονάδας δίσκου σας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να την προσθέσετε χειροκίνητα:

 1. Ανοίξτε τις Προτιμήσεις Time Machine από το μενού Time Machine εικονίδιο Time Machine στη γραμμή μενού. Εναλλακτικά, επιλέξτε το μενού Apple () > Προτιμήσεις συστήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Time Machine».
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Επιλογή δίσκου εφεδρικών αντιγράφων» (ή «Επιλογή δίσκου» ή «Προσθαφαίρεση δίσκου εφεδρ. αντιγράφων»):
  Παράθυρο προτιμήσεων Time Machine
 3. Επιλέξτε την εξωτερική μονάδα δίσκου σας από τη λίστα διαθέσιμων δίσκων. Στη συνέχεια, επιλέξτε «Κρυπτογράφηση εφεδρικών αντιγράφων» (συνιστάται) και κάντε κλικ στην επιλογή «Χρήση δίσκου»:

Αν ο δίσκος που επιλέξατε δεν έχει τη μορφοποίηση που απαιτείται από το Time Machine, θα σας ζητηθεί πρώτα να σβήσετε τον δίσκο. Κάντε κλικ στην επιλογή «Σβήσιμο» για να προχωρήσετε. Αυτή η ενέργεια σβήνει όλες τις πληροφορίες στον δίσκο εφεδρικών αντιγράφων. 

Απολαύστε την ευκολία της αυτόματης δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων

Αφού επιλέξετε έναν δίσκο εφεδρικών αντιγράφων, το Time Machine ξεκινά αμέσως τη δημιουργία περιοδικών εφεδρικών αντιγράφων, αυτόματα και χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια από εσάς. Η δημιουργία του πρώτου εφεδρικού αντιγράφου μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα, ανάλογα με το πλήθος των αρχείων που έχετε. Ωστόσο, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Mac ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων. Το Time Machine δημιουργεί εφεδρικό αντίγραφο μόνο των αρχείων που έχουν αλλάξει από την προηγούμενη έκδοση του εφεδρικού αντιγράφου. Έτσι, τα μελλοντικά εφεδρικά αντίγραφα θα δημιουργούνται πιο γρήγορα.

Γνωστοποίηση: Δημιουργήθηκε αντίγραφο. Το Time Machine ολοκλήρωσε το πρώτο εφεδρικό αντίγραφο στο Macintosh HD.

Για να ξεκινήσετε χειροκίνητα τη δημιουργία ενός εφεδρικού αντιγράφου, επιλέξτε «Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου τώρα» από το μενού Time Machine εικονίδιο Time Machine στη γραμμή μενού. Χρησιμοποιήστε το ίδιο μενού για να ελέγξετε την κατάσταση ενός εφεδρικού αντιγράφου ή για να παραλείψετε τη δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου που βρίσκεται σε εξέλιξη.


Μάθετε περισσότερα

 • Επαναφορά του Mac από εφεδρικό αντίγραφο
 • Άλλοι τρόποι για τη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων και την επαναφορά αρχείων
 • Αν δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα σε πολλούς δίσκους, μπορείτε να αλλάξετε δίσκους πριν από την είσοδο στο Time Machine. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Περιήγηση σε άλλους δίσκους εφεδρικών αντιγράφων» από το μενού Time Machine.
 • Για να εξαιρέσετε στοιχεία από το εφεδρικό αντίγραφο, ανοίξτε τις Προτιμήσεις Time Machine, επιλέξτε «Επιλογές» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (+) για να προσθέσετε ένα στοιχείο προς εξαίρεση. Για να διακόψετε την εξαίρεση ενός στοιχείου, όπως μιας εξωτερικής μονάδας σκληρού δίσκου, επιλέξτε το στοιχείο και κάντε κλικ στο κουμπί Αφαίρεση (–).
 • Αν χρησιμοποιείτε το Time Machine για τη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων σε έναν δίσκο δικτύου, μπορείτε να επαληθεύσετε αυτά τα εφεδρικά αντίγραφα για να βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Επαλήθευση εφεδρικών αντιγράφων» από το μενού Time Machine. 
 • Στο OS X Lion v10.7.3 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να ξεκινήσετε από τον δίσκο Time Machine, αν χρειάζεται. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option κατά την εκκίνηση του Mac. Όταν εμφανιστεί η οθόνη Διαχείριση εκκίνησης, επιλέξτε «Εκκίνηση EFI» ως δίσκο εκκίνησης.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: