Το παράθυρο Υπομνήσεων, στο οποίο φαίνονται υπομνήσεις από λογαριασμούς iCloud και Yahoo.

Πολλοί λογαριασμοί, μια λίστα υποχρεώσεων

Διαχειριστείτε όλες τις λίστες υποχρεώσεων σας στις Υπενθυμίσεις, ακόμη και αν βρίσκονται σε διαφορετικούς λογαριασμούς, όπως iCloud, Exchange, Yahoo ή AOL.

Τρόπος χρήσης υπομνήσεων από τους λογαριασμούς Διαδικτύου σας

Το παράθυρο Υπομνήσεων, στο οποίο εμφανίζεται μια λίστα με υποεργασίες.

Προσθέστε υποεργασίες

Χρησιμοποιήστε υποεργασίες όταν θέλετε να προσθέσετε περισσότερες λεπτομέρειες σε μια υπόμνηση.

Τρόπος προσθήκης υποεργασιών σε υπομνήσεις

Το παράθυρο «Πληροφορίες» για μια υπόμνηση, που έχει ρυθμστεί για αποστολή ειδοποίησης γνωστοποίησης από μια τοποθεσία.

Υπομνήσεις βάσει τοποθεσίας

Λάβετε υπομνήσεις όταν φτάνετε σε μια τοποθεσία ή φεύγετε από αυτήν, ή όταν μπαίνετε στο αυτοκίνητό σας ή βγαίνετε από αυτό.

Τρόπος προσθήκης τοποθεσίας σε μια υπόμνηση

Για εξερεύνηση του Οδηγού χρήσης για τις Υπομνήσεις, κάντε κλικ στον Πίνακα περιεχομένων στο πάνω μέρος της σελίδας ή εισαγάγετε μια λέξη ή φράση στο πεδίο αναζήτησης.

Όλες οι δυνατότητες των Υπομνήσεων που περιγράφονται σε αυτόν τον οδηγό είναι διαθέσιμες όταν χρησιμοποιείτε αναβαθμισμένες υπομνήσεις iCloud. Ορισμένες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες όταν χρησιμοποιείτε λογαριασμούς από άλλους παρόχους.
Χρήσιμο;
Όριο χαρακτήρων: 250
Το μέγιστο όριο χαρακτήρων είναι 250.
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια.