Χρήση θύρας Ethernet 10 Gb με iMac Pro, Mac mini και Mac Pro

Μάθετε πώς να επιτύχετε τη μέγιστη ταχύτητα από τη θύρα Ethernet 10 Gb σε iMac Pro, Mac mini ή Mac Pro.

Το iMac Pro και το Mac Pro διαθέτουν ενσωματωμένη θύρα Ethernet Nbase-T 10 Gb, ενώ το Mac mini (2018) παρέχει τη θύρα Ethernet 10 Gb ως προαιρετική διαμόρφωση. Αυτή η θύρα υποστηρίζει Ethernet 1 Gb, 2,5 Gb, 5 Gb και 10 Gb χρησιμοποιώντας συνδέσεις RJ-45 και τυπικό καλώδιο χαλκού συνεστραμμένου ζεύγους μήκους έως 100 μέτρων.

Όταν συνδέετε το iMac Pro, το Mac mini ή το Mac Pro σε μια άλλη συσκευή μέσω Ethernet, αξιοποιείται αυτόματα η υψηλότερη δυνατή ταχύτητα. Η ταχύτητα εξαρτάται από τις δυνατότητες της συσκευής και του καλωδίου Ethernet. Για παράδειγμα, αν η συσκευή την οποία συνδέετε μπορεί να υποστηρίξει 10 Gbps και το καλώδιο που χρησιμοποιείτε μπορεί να υποστηρίξει αυτήν την ταχύτητα, ο Mac και η συσκευή μπορούν να μεταφέρουν δεδομένα στα 10 Gbps.

Μάθετε πώς ο τύπος καλωδίου που χρησιμοποιείτε μπορεί να επηρεάσει τις ταχύτητες Ethernet στον παρακάτω πίνακα. Οι ταχύτητες που αναγράφονται είναι για καλώδια μήκους έως 100 μέτρων, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά.

  10BaseT 100BaseT 1 Gbps 2,5 Gbps 5 Gbps 10 Gbps
Καλώδιο Ethernet κατηγορίας 5e Δεν υποστηρίζεται Υποστηρίζεται Υποστηρίζεται Υποστηρίζεται Υποστηρίζεται Δεν
υποστηρίζεται
Καλώδιο Ethernet κατηγορίας 6 Δεν υποστηρίζεται Υποστηρίζεται Υποστηρίζεται Υποστηρίζεται Υποστηρίζεται Υποστηρίζεται για μήκος έως 55 m
Καλώδιο Ethernet κατηγορίας 6a και άνω Δεν υποστηρίζεται Υποστηρίζεται Υποστηρίζεται Υποστηρίζεται Υποστηρίζεται Υποστηρίζεται

Μάθετε περισσότερα

  • Όταν χρησιμοποιείτε Windows μέσω Boot Camp σε iMac Pro, Mac mini ή Mac Pro, συνιστάται να αφήσετε την ταχύτητα της θύρας Ethernet ρυθμισμένη σε Autosense. Αν διαμορφώσετε την ταχύτητα σύνδεσης χειροκίνητα στον Πίνακα Ελέγχου «Δίκτυο και Internet» στα Windows, μπορείτε να επιτύχετε ταχύτητες Ethernet που φτάνουν μέχρι και το 1 Gbps.
  • Αν οι ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων μεταξύ του Mac και μια άλλης συσκευής που είναι συνδεδεμένη μέσω Ethernet είναι χαμηλότερες από το αναμενόμενο, βεβαιωθείτε πρώτα ότι χρησιμοποιείτε υποστηριζόμενο τύπο και μήκος καλωδίου. Κατόπιν, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής για να βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό της είναι ενημερωμένο.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: