Χρήση του Dock στο Apple Watch

Ανοίξτε γρήγορα τις αγαπημένες σας εφαρμογές ή μεταβείτε από τη μία εφαρμογή στην άλλη. 

Πώς να ανοίξετε μια εφαρμογή από το Dock του Apple Watch

 1. Πατήστε το πλευρικό κουμπί.
 2. Σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω ή περιστρέψτε το Digital Crown. 
 3. Πατήστε μια εφαρμογή για να την ανοίξετε.
 4. Για να κλείσετε το Dock, πατήστε το πλευρικό κουμπί.

Επιλέξτε μεταξύ των επιλογών «Πρόσφατα» ή «Αγαπημένα»

Το Dock μπορεί να σας δείξει τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πιο πρόσφατα ή έως και 10 από τις αγαπημένες σας εφαρμογές. Όταν επιλέγετε «Πρόσφατα», οι εφαρμογές εμφανίζονται στη σειρά που τις ανοίξατε. Όταν επιλέγετε Αγαπημένα, μπορείτε να επιλέξετε τις εφαρμογές που εμφανίζονται, αλλά στο επάνω μέρος του Dock συνεχίζει να εμφανίζεται η εφαρμογή που χρησιμοποιήσατε πιο πρόσφατα. Αν δεν υπάρχει ήδη στα Αγαπημένα, μπορείτε να πατήσετε «Διατήρηση στο Dock», για να την προσθέσετε.

Διαβάστε παρακάτω πώς μπορείτε να επιλέγετε τι να εμφανίζεται:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Watch στο iPhone. 
 2. Πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου» και, στη συνέχεια, πατήστε «Dock».
 3. Πατήστε «Πρόσφατα» ή «Αγαπημένα».

 

Προσθέστε τις αγαπημένες σας εφαρμογές

Αν προβείτε σε τακτοποίηση του Dock με βάση τα Αγαπημένα, μπορείτε να επιλέξετε τις εφαρμογές που θέλετε να εμφανίζονται ή να αφαιρέσετε:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Watch στο iPhone.
 2. Πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου» και, στη συνέχεια, πατήστε «Dock».
 3. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το στοιχείο «Αγαπημένα».
 4. Πατήστε «Επεξεργασία». 
  • Για να αφαιρέσετε μια εφαρμογή, πατήστε το κουμπί αφαίρεσης  και στη συνέχεια πατήστε «Αφαίρεση».
  • Για να προσθέσετε μια εφαρμογή, πατήστε το κουμπί προσθήκης . Μπορείτε να προσθέσετε έως 10 εφαρμογές.
  • Για να αλλάξετε τη σειρά των εφαρμογών, αγγίξτε παρατεταμένα το κουμπί αναδιάταξης  που εμφανίζεται δίπλα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετε την προς τα πάνω ή κάτω.
 5. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, πατήστε «Τέλος».

 

Πώς να αφαιρέσετε μια εφαρμογή από το Dock του Apple Watch

 1. Πατήστε το πλευρικό κουμπί, για να ανοίξετε το Dock.
 2. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή και στη συνέχεια σαρώστε προς τα αριστερά. 
 3. Πατήστε το κουμπί κατάργησης 

Μπορείτε να αφαιρέσετε εφαρμογές από το Dock είτε έχετε επιλέξει τακτοποίηση κατά Πρόσφατα είτε κατά Αγαπημένα. 

Ημερομηνία δημοσίευσης: