Χρήση του Dock στο Apple Watch

Ανοίξτε γρήγορα τις αγαπημένες σας εφαρμογές ή μεταβείτε από τη μία εφαρμογή στην άλλη. 

     Οι εφαρμογές Καιρός και Προπόνηση στο Dock

Ανοίξτε μια εφαρμογή από το Dock

 1. Πατήστε το πλευρικό κουμπί.
 2. Κάντε σάρωση προς τα πάνω ή κάτω. Ή περιστρέψτε το Digital Crown. 
 3. Αγγίξτε για να ανοίξετε μια εφαρμογή. Αν πραγματοποιήσατε κύλιση μέχρι τέρμα κάτω, μπορείτε να πατήσετε "Όλες οι εφαρμογές" για να μεταβείτε στην οθόνη Αφετηρίας. 
 4. Για να κλείσετε το Dock, πατήστε το πλευρικό κουμπί.

Επιλέξτε τις εφαρμογές που εμφανίζονται στο Dock

Το Dock μπορεί να σας δείξει τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πιο πρόσφατα ή έως και 10 από τις αγαπημένες σας εφαρμογές. Όταν επιλέγετε "Πρόσφατα", οι εφαρμογές εμφανίζονται στη σειρά που τις ανοίξατε. Όταν επιλέγετε Αγαπημένα, μπορείτε να επιλέξετε τις εφαρμογές που εμφανίζονται, αλλά στο επάνω μέρος του Dock συνεχίζει να εμφανίζεται η εφαρμογή που χρησιμοποιήσατε πιο πρόσφατα. Αν δεν υπάρχει ήδη στα Αγαπημένα, μπορείτε να πατήσετε "Διατήρηση στο Dock", για να την προσθέσετε.

Διαβάστε παρακάτω πώς μπορείτε να επιλέγετε τι να εμφανίζεται:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone σας. 
 2. Πατήστε την καρτέλα "Ρολόι μου" και, στη συνέχεια, πατήστε "Dock".
 3. Πατήστε "Πρόσφατα" ή "Αγαπημένα".


Οθόνη Dock στο iPhone

Επιλογή των αγαπημένων σας εφαρμογών

Αν προβείτε σε τακτοποίηση του Dock με βάση τα Αγαπημένα, μπορείτε να επιλέξετε τις εφαρμογές που θέλετε να εμφανίζονται ή να αφαιρέσετε:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone σας.
 2. Πατήστε την καρτέλα "Ρολόι μου" και, στη συνέχεια, πατήστε "Dock".
 3. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το στοιχείο "Αγαπημένα".
 4. Πατήστε "Επεξεργασία". 
  • Για να αφαιρέσετε εφαρμογές, πατήστε εικονίδιο αφαίρεσης και στη συνέχεια, πατήστε "Αφαίρεση".
  • Για να προσθέσετε εφαρμογές, πατήστε εικονίδιο προσθήκης. Μπορείτε να προσθέσετε έως 10 εφαρμογές.
  • Για αναδιάταξη των εφαρμογών, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αναδιάταξης που εμφανίζεται δίπλα από μια εφαρμογή και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα πάνω ή κάτω.
 5. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, πατήστε "Τέλος".

     Επιλογή αφαίρεσης στο Apple Watch

Αφαιρέστε μια εφαρμογή από το Dock

 1. Ανοίξτε το Dock.
 2. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή και κάντε σάρωση προς τα αριστερά. 
 3. Πατήστε "Αφαίρεση". 

Μπορείτε να αφαιρέσετε εφαρμογές από το Dock είτε έχετε επιλέξει τακτοποίηση κατά Πρόσφατα είτε κατά Αγαπημένα. 

Ημερομηνία δημοσίευσης: