Αν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα ή να επαναφέρετε το Mac σας χρησιμοποιώντας το Time Machine

Αν το Time Machine σάς ενημερώνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον δίσκο εφεδρικών αντιγράφων σας για να δημιουργήσει εφεδρικά αντίγραφα ή να επαναφέρει τα αρχεία σας, δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις.

  • Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε έναν δίσκο εφεδρικών αντιγράφων που υποστηρίζεται από το Time Machine.
  • Εκτός και αν χρησιμοποιείτε δίσκο εφεδρικών αντιγράφων δικτύου, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος εφεδρικών αντιγράφων είναι συνδεδεμένος απευθείας στο Mac σας και όχι μέσω διανομέα USB ή άλλης συσκευής.
  • Αν ο δίσκος εφεδρικών αντιγράφων είναι συνδεδεμένος απευθείας στο Mac, χρησιμοποιήστε το Βοήθημα δίσκων για να επιδιορθώσετε τον δίσκο.
  • Αν χρησιμοποιείτε δίσκο εφεδρικών αντιγράφων δικτύου, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση δικτύου είναι καλή και ότι το Mac είναι συνδεδεμένο στο ίδιο δίκτυο με τον δίσκο εφεδρικών αντιγράφων. Αν στο παρελθόν είχατε δημιουργήσει επιτυχώς ένα εφεδρικό αντίγραφο, επαληθεύστε αυτό το εφεδρικό αντίγραφο: Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option και ταυτόχρονα επιλέξτε το στοιχείο «Επαλήθευση εφεδρικών αντιγράφων» από το μενού του Time Machine στη γραμμή μενού.
  • Βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό του δίσκου εφεδρικών αντιγράφων σας είναι ενημερωμένο. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του δίσκου εφεδρικών αντιγράφων για λεπτομέρειες.
  • Αν καμία άλλη λύση δεν έχει αποτέλεσμα, ξεκινήστε από την αρχή: Σβήστε τον δίσκο εφεδρικών αντιγράφων και κατόπιν χρησιμοποιήστε το Time Machine για να τον επιλέξετε ως τον δίσκο εφεδρικών αντιγράφων σας ξανά. 

Ημερομηνία δημοσίευσης: