Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου του Mac με το Time Machine

Αν έχετε μονάδα USB ή άλλη εξωτερική συσκευή αποθήκευσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Time Machine για να δημιουργείτε αυτόματα εφεδρικά αντίγραφα των αρχείων σας, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών, μουσικής, φωτογραφιών, email και εγγράφων.

Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα

Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης στο Mac

Συνδέστε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης, όπως μια μονάδα USB ή Thunderbolt.

 • Χρησιμοποιήστε μια συσκευή αποθήκευσης με τουλάχιστον διπλάσια χωρητικότητα αποθήκευσης από το Mac σας. Για παράδειγμα, αν το Mac σας έχει χώρο αποθήκευσης 1 TB, ο δίσκος εφεδρικών αντιγράφων θα πρέπει ιδανικά να έχει χώρο αποθήκευσης τουλάχιστον 2 TB. Αν το Time Machine χρειαστεί περισσότερο χώρο αποθήκευσης, το Mac θα σας ενημερώσει.

 • Χρησιμοποιήστε τον δίσκο εφεδρικών αντιγράφων του Time Machine μόνο για τη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων του Time Machine και όχι για την αποθήκευση άλλων αρχείων.*

Διαμορφώστε τη συσκευή αποθήκευσης ως δίσκο εφεδρικών αντιγράφων

Μάθετε τα βήματα διαμόρφωσης για τη δική σας έκδοση του macOS ή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα στο macOS Ventura ή νεότερη έκδοση:

 1. Από το μενού Apple  στη γωνία της οθόνης σας, επιλέξτε «Ρυθμίσεις συστήματος».

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Γενικά» στην πλαϊνή στήλη και κατόπιν στην επιλογή «Time Machine» στα δεξιά.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη δίσκου εφεδρικών αντιγράφων» ή στο κουμπί «Προσθήκη (+)».

 4. Επιλέξτε τη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης και κάντε κλικ στην επιλογή «Διαμόρφωση δίσκου».

 5. Κατά τη διαμόρφωση:

  • Το Mac σας μπορεί να σας ρωτήσει αν θέλετε να σβήσετε τη συσκευή αποθήκευσης, ώστε να χρησιμοποιηθεί για το Time Machine. Μπορείτε να τη σβήσετε ή να επιλέξετε έναν άλλο δίσκο ή τόμο εφεδρικών αντιγράφων.

  • Το Mac μπορεί να σας ρωτήσει αν ο συγκεκριμένος υπολογιστής θα πρέπει να προβεί σε αξίωση υπαρχόντων εφεδρικών αντιγράφων που δημιουργήθηκαν σε άλλον υπολογιστή. Επιλέξτε να γίνει αξίωση των εφεδρικών αντιγράφων, αν θέλετε να αποτελέσουν μέρος των εφεδρικών αντιγράφων για αυτό το Mac.

Μετά τη διαμόρφωση, το Mac θα αρχίσει αμέσως να χρησιμοποιεί τη συσκευή αποθήκευσης για τη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων.

Δημιουργήστε εφεδρικό αντίγραφο

Για να δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο αμέσως, επιλέξτε «Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου τώρα» από το μενού του Time MachineΔεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα στη γραμμή μενού. Εναλλακτικά, περιμένετε μέχρι την επόμενη αυτόματη δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου.

Χρησιμοποιήστε το ίδιο μενού για να διακόψετε ή να παραλείψετε τη δημιουργία ενός εφεδρικού αντιγράφου ή για να ελέγξετε την πρόοδό του. Στο επάνω μέρος του μενού εμφανίζεται το ποσοστό ολοκλήρωσης του τρέχοντος εφεδρικού αντιγράφου ή η ημερομηνία και η ώρα δημιουργίας του πιο πρόσφατου εφεδρικού αντιγράφου:

Το μενού του Time Machine εμφανίζει τη δημιουργία ενός εφεδρικού αντιγράφου σε εξέλιξη

Η δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου είναι σε εξέλιξη

Το μενού του Time Machine εμφανίζει λεπτομέρειες σχετικά με το πιο πρόσφατο εφεδρικό αντίγραφο

Η δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου έχει ολοκληρωθεί

Αν δεν βλέπετε αυτό το μενού, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του Κέντρου ελέγχου (macOS Ventura ή νεότερη έκδοση) ή οι προτιμήσεις Γραφείου εργασίας και Γραμμής μενού (macOS Monterey ή παλαιότερη έκδοση) έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε το Time Machine να εμφανίζεται στη γραμμή μενού.

Συχνότητα και διάρκεια δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων

Το Time Machine δημιουργεί αυτόματα ωριαία εφεδρικά αντίγραφα για τις τελευταίες 24 ώρες, καθημερινά εφεδρικά αντίγραφα για τον προηγούμενο μήνα και εβδομαδιαία εφεδρικά αντίγραφα για όλους τους προηγούμενους μήνες. Τα παλαιότερα εφεδρικά αντίγραφα διαγράφονται όταν γεμίσει ο δίσκος εφεδρικών αντιγράφων.

Για να αλλάξετε τη συχνότητα δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων στο macOS Ventura ή νεότερη έκδοση, επιλέξτε «Άνοιγμα των ρυθμίσεων Time Machine» από το μενού του Time MachineΔεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα. Κάντε κλικ στις «Επιλογές» και κατόπιν επιλέξτε μια ρύθμιση από το μενού «Συχνότητα δημιουργίας εφεδρικού αντιγράφου».

Η δημιουργία του πρώτου εφεδρικού αντιγράφου μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από όσο θα αναμένατε, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Mac σας ενώ η δημιουργία του εφεδρικού αντιγράφου είναι σε εξέλιξη. Το Time Machine δημιουργεί εφεδρικό αντίγραφο μόνο των αρχείων που έχουν αλλάξει από την προηγούμενη έκδοση του εφεδρικού αντιγράφου. Έτσι, τα μελλοντικά εφεδρικά αντίγραφα θα δημιουργούνται πιο γρήγορα.

Επαναφορά του Mac από εφεδρικό αντίγραφο

Αφού δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο του Time Machine, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να επαναφέρετε οποιοδήποτε ή όλα τα αρχεία σας στο ίδιο Mac ή σε άλλο Mac.

Πώς να επαναφέρετε το Mac από εφεδρικό αντίγραφο του Time Machine

Μάθετε περισσότερα

* Προχωρημένοι χρήστες: Αν προσθέσετε έναν τόμο APFS στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε έναν τόμο για τη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων του Time Machine και έναν άλλο για την αποθήκευση άλλων αρχείων.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: