Επιλέξτε χώρα ή περιοχή

Πρόγραμμα ανεξάρτητου κέντρου επισκευών

Το Πρόγραμμα ανεξάρτητου κέντρου επισκευών έχει σχεδιαστεί για επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να προσφέρουν υπηρεσίες επισκευών εκτός εγγύησης για iPhone και Mac. Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση σε γνήσια εξαρτήματα Apple, εργαλεία, εκπαίδευση, οδηγούς σέρβις, διαγνωστικά και πόρους, προκειμένου να πραγματοποιούν διάφορες επισκευές εκτός εγγύησης για iPhone και Mac, όπως αντικαταστάσεις οθόνης και μπαταρίας iPhone και αντικαταστάσεις μητρικής πλακέτας και κάρτας γραφικών Mac. Μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν ορισμένες επισκευές στην οθόνη Apple.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει;

Μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να παρέχουν υπηρεσίες επισκευών iPhone ή Mac εκτός εγγύησης, απευθείας σε τελικούς χρήστες. Η Apple δεν θα λάβει υπόψη συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν όρους εμπορικού σήματος της Apple σε επωνυμίες εταιρειών ή ιστοσελίδες εκτός αν αυτή η χρήση συμμορφώνεται με τους Όρους εμπορικών σημάτων της Apple.

Οι μεταπωλητές και οι διανομείς ανταλλακτικών δεν είναι επιλέξιμοι για αυτό το πρόγραμμα. Οι εταιρείες που είναι εξουσιοδοτημένες ή εγκεκριμένες από την Apple ώστε να χρησιμοποιούν το λογότυπο της Apple και τα εμπορικά σήματα της Apple, όπως οι Εξουσιοδοτημένοι μεταπωλητές Apple ή οι Σύμβουλοι Apple, δεν είναι επιλέξιμες για το Πρόγραμμα ανεξάρτητου κέντρου επισκευών, όμως μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το Πρόγραμμα εξουσιοδοτημένου κέντρου σέρβις Apple.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Επιχειρηματικές και λειτουργικές προϋποθέσεις

Οι επιχειρήσεις που υποβάλουν αίτηση πρέπει να είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις, με έγγραφα που επιβεβαιώνουν την επιχειρηματική τους υπόσταση, τα οποία θα είναι διαθέσιμα για έλεγχο από την Apple. Τα εργαλεία επισκευών, η εκπαίδευση, οι οδηγοί σέρβις και τα διαγνωστικά της Apple θα πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικά. Το όνομα τομέα όλων των διευθύνσεων email για το αίτημα για υποβολή αίτησης και των χρηστών λογαριασμών πρέπει να αντιστοιχεί στο όνομα τομέα της επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες επισκευών. Τα γενικά ονόματα τομέα, όπως το @gmail.com ή το @iCloud.com, δεν θα γίνονται δεκτά.

Εγκαταστάσεις

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν επισκέψιμη τοποθεσία σέρβις σε τοποθεσία που είναι εύκολα προσβάσιμη ή, για τις επιχειρήσεις που πρόκειται να εκτελούν επισκευές στις τοποθεσίες πελάτη, μια τοποθεσία εμπορικής δραστηριότητας για την αποστολή και παραλαβή ανταλλακτικών. Μια διεύθυνση κατοικίας δεν είναι αποδεκτή ως τοποθεσία σέρβις.

Πιστοποίηση τεχνικού

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις σέρβις που χρησιμοποιούν γνήσια εξαρτήματα Apple πρέπει να ορίζουν τεχνικούς πιστοποιημένους από την Apple για την εκτέλεση των επισκευών.

Για την απόκτηση πιστοποίησης για την επισκευή προϊόντων της Apple απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις μέσω ενός online Εξουσιοδοτημένου κέντρου αξιολόγησης. Οι πιστοποιήσεις ενημερώνονται ανά προϊόν σε ετήσια βάση. Τα δίδακτρα για τις εξετάσεις πιστοποίησης δεν ισχύουν για επιχειρήσεις που έχουν εγκριθεί ως ανεξάρτητα κέντρα επισκευών.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τα μαθήματα προετοιμασίας και τις εξετάσεις για τις Πιστοποιήσεις Apple μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για την αίτηση

Αυτήν την περίοδο δεχόμαστε αιτήσεις από επιχειρήσεις στην Κύπρο. Στείλτε ένα email με συμπληρωμένο το έντυπο «Γνωστοποίηση ενδιαφέροντος ανεξάρτητου κέντρου επισκευών» στη διεύθυνση IRPapplicant@apple.com. Θα σας ζητηθεί να παράσχετε συναφείς πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή σας, ώστε η Apple να προσδιορίσει αν η επιχείρησή σας πληροί τις προϋποθέσεις για το Πρόγραμμα ανεξάρτητου κέντρου επισκευών.

Σημειώσεις

  • Η Apple δεν θα λάβει υπόψη αιτήσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος.
  • Η εκπλήρωση των προϋποθέσεων του προγράμματος δεν αποτελεί εγγύηση αποδοχής στο πρόγραμμα.
  • Η Apple διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση χωρίς να παρέχει εξηγήσεις.
  • Η Apple δεν θα λάβει υπόψη συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν όρους εμπορικού σήματος της Apple σε επωνυμίες εταιρειών ή ιστοσελίδες εκτός αν αυτή η χρήση συμμορφώνεται με τους Όρους εμπορικών σημάτων της Apple.

Μέσω αυτού του προγράμματος παρέχεται πρόσβαση στα μέρη και στις οδηγίες επισκευής για το εσωτερικό τροφοδοτικό της οθόνης Apple, καθώς και στις οδηγίες επισκευής USB-C.