Επισκευή Apple

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Οι πιστοποιημένες από την Apple επισκευές εκτελούνται από αξιόπιστους τεχνικούς που χρησιμοποιούν γνήσια ανταλλακτικά Apple. Μόνο οι επισκευές που έχουν την πιστοποίηση της Apple υποστηρίζονται πλήρως από την Apple. Ό,τι και αν επιλέξετε, το προϊόν σας όταν το λάβετε πίσω θα λειτουργεί και πάλι ακριβώς όπως πρέπει.

Μπορείτε να ελέγξετε αν ένας πάροχος είναι Ανεξάρτητο κέντρο επισκευών ή Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple. Τα Ανεξάρτητα κέντρα επισκευών έχουν πρόσβαση σε γνήσια ανταλλακτικά και πόρους επισκευών της Apple. Τα Ανεξάρτητα κέντρα επισκευών δεν παρέχουν επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση της Apple ή τα προγράμματα AppleCare* αλλά μπορεί να προσφέρουν τη δική τους εγγύηση επισκευής.

*Οι επισκευές που πραγματοποιούνται από Ανεξάρτητα κέντρα επισκευών δεν υποστηρίζονται από την Apple, εκτός κι αν απαιτείται από τον νόμο. Οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να προκληθεί στη συσκευή σας από ένα κέντρο επισκευών μη εξουσιοδοτημένο από την Apple δεν καλύπτεται από την Περιορισμένη εγγύηση της Apple ή ένα πρόγραμμα AppleCare.