Πληροφορίες για το σέρβις και την επισκευή προϊόντων

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι καλύπτει η εγγύησή σας, το κόστος επισκευής εκτός εγγύησης, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο προϊόν σας Apple.