Δωρεάν υποστήριξη

 

Τι είναι η δωρεάν υποστήριξη;

Η δωρεάν υποστήριξη υλικού περιλαμβάνει υποστήριξη μέσω τηλεφώνου για τη βασική ρύθμιση, εγκατάσταση, συναρμολόγηση και σύνδεση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη, δείτε το υλικό που συνοδεύει το προϊόν Apple.

Η δωρεάν υποστήριξη λογισμικού περιλαμβάνει υποστήριξη μέσω τηλεφώνου για την εγκατάσταση, την εκκίνηση ή την επανεγκατάσταση (δεν περιλαμβάνεται ανάκτηση δεδομένων), με την προϋπόθεση ότι το υλικό σας ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις για το λογισμικό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη, δείτε το υλικό που συνοδεύει το προϊόν Apple.

Τα δικαιώματα που προβλέπονται από την περιορισμένη εγγύηση ενός έτους της Apple και το πρόγραμμα AppleCare Plan ισχύουν πέρα από τα δικαιώματα που παρέχονται στο πλαίσιο της νομοθεσίας προστασίας καταναλωτών. Για λεπτομέρειες, κάνε κλικ εδώ.

Μέχρι πού φτάνει η δωρεάν υποστήριξη που δικαιούμαι;

Τα περισσότερα προϊόντα λογισμικού και υλικού της Apple περιλαμβάνουν απεριόριστα περιστατικά δωρεάν υποστήριξης για τις πρώτες 90 ημέρες από την αγορά του προϊόντος ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όπου απαιτείται από τον νόμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη, δείτε το υλικό που συνοδεύει το προϊόν Apple.

Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που έχετε επιλέξει συνεργάζεται με την Apple, για να σας παρέχει τεχνική υποστήριξη για το iPhone σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας από την οποία αποκτήσατε το iPhone σας.

Τα δικαιώματα που προβλέπονται από την περιορισμένη εγγύηση ενός έτους της Apple και το πρόγραμμα AppleCare Plan ισχύουν πέρα από τα δικαιώματα που παρέχονται στο πλαίσιο της νομοθεσίας προστασίας καταναλωτών. Για λεπτομέρειες, κάνε κλικ εδώ.

Πώς ορίζεται ένα «περιστατικό υποστήριξης» σύμφωνα με την Apple;

Σύμφωνα με την Apple, τα περιστατικά υποστήριξης ορίζονται ως συγκεκριμένα και αυτόνομα θέματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν εντοπίζοντας μια μοναδική αιτία που τα προκαλεί. Ο ορισμός ενός περιστατικού υποστήριξης έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της Apple. Ένα περιστατικό υποστήριξης θεωρείται ότι έχει επιλυθεί όταν ο πελάτης λάβει ένα από τα εξής:

  • Πληροφορίες που δίνουν λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει
  • Πληροφορίες για τη λήψη λογισμικού που θα δώσει λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει
  • Ειδοποίηση ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει οφείλεται σε ένα γνωστό ζήτημα που δεν έχει επιλυθεί ή σε κάποιο θέμα ασυμβατότητας με το προϊόν για το οποίο παρέχεται υποστήριξη
  • Πληροφορίες που επιβεβαιώνουν ότι το ζήτημα μπορεί να επιλυθεί με την αναβάθμιση σε μια νεότερη έκδοση του προϊόντος για το οποίο παρέχεται υποστήριξη
  • Ειδοποίηση ότι το ζήτημα έχει αναγνωριστεί ως θέμα υλικού εξοπλισμού 
  • Πληροφορίες που εντοπίζουν την αιτία του ζητήματος σε ένα προϊόν τρίτου μέρους, το οποίο δεν υποστηρίζεται από την Apple