Πληροφορίες για τις πιστοποιήσεις σέρβις AppleCare

Ενημερωθείτε για τις πιστοποιήσεις σέρβις AppleCare, καθώς και για τα προγράμματα πιστοποίησης 2019 για τεχνικούς iOS και τεχνικούς Mac.

Επισκόπηση του περιεχομένου υποστήριξης

Αν αποκτάτε πρόσβαση σε μαθήματα μέσω ενός λογαριασμού Global Service Exchange (GSX), μπορείτε να βρείτε πλήρεις πληροφορίες για τα προγράμματα πιστοποίησης σέρβις AppleCare για Εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις αφού συνδεθείτε στο GSX και πραγματοποιήσετε αναζήτηση για το θέμα «Πληροφορίες για τις πιστοποιήσεις σέρβις της Apple». 

Για να μάθετε περισσότερα για το ATLAS και τις εξετάσεις για την παροχή σέρβις, διαβάστε αυτά τα άρθρα:

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: