Πληροφορίες για τις πιστοποιήσεις σέρβις AppleCare

Ενημερωθείτε σχετικά με τις πιστοποιήσεις σέρβις AppleCare για τεχνικούς.

Το πρόγραμμα Πιστοποιήσεων εξοπλισμού AppleCare είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πιστοποίησης εξοπλισμού για τεχνικούς που θέλουν να αποκτήσουν επάρκεια στην επισκευή εξοπλισμού της Apple.

Το πρόγραμμα πιστοποίησης επικυρώνει τις δεξιότητες και τις γνώσεις ενός τεχνικού για την επισκευή συσκευών ανά προϊόν.

Επισκόπηση του περιεχομένου υποστήριξης

Αν αποκτάτε πρόσβαση σε μαθήματα μέσω ενός λογαριασμού Global Service Exchange (GSX), μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για τα προγράμματα πιστοποίησης σέρβις AppleCare για Εξουσιοδοτημένους παρόχους σέρβις αφού συνδεθείτε στο GSX και πραγματοποιήσετε αναζήτηση για το θέμα «Πληροφορίες για τις πιστοποιήσεις σέρβις της Apple». 

Για να μάθετε περισσότερα για το ATLAS και τις εξετάσεις για την παροχή σέρβις, διαβάστε αυτά τα άρθρα:

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: