Το γραφείο εργασίας του Mac με μια ανοιχτή ιστοσελίδα. Από κάτω, ο πίνακας Μπράιγ εμφανίζει ό,τι βρίσκεται στον δρομέα VoiceOver στην ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας προσομοιωμένες κίτρινες στιγμές με το αντίστοιχο κείμενο κάτω από τις στιγμές.

Νέοι στο VoiceOver στο Mac;

Μάθετε και εξασκηθείτε στα βασικά για να ελέγχετε το Mac σας χρησιμοποιώντας το VoiceOver—το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο macOS.

Πρώτα βήματα με το VoiceOver

Μια λίστα χειρονομιών του VoiceOver και των αντίστοιχων εντολών εμφανίζονται στο Πρόγραμμα εντολών επιφάνειας αφής του Βοηθήματος VoiceOver.

Χρήση γνώριμων χειρονομιών

Το VoiceOver στο macOS χρησιμοποιεί πολλές από τις ίδιες χειρονομίες που γνωρίζετε από το iOS και το iPadOS – για παράδειγμα, αγγίξτε την επιφάνεια αφής για να ακούσετε το στοιχείο στον δρομέα VoiceOver.

Τρόπος χρήσης των χειρονομιών του VoiceOver

Ρυθμίσεις όπως η φωνή και η ταχύτητα εκφώνησης για πολλές γλώσσες VoiceOver εμφανίζονται στο τμήμα «Φωνές» της κατηγορίας «Ομιλία» στο Βοήθημα VoiceOver.

Εργαστείτε έτσι όπως θέλετε

Προσαρμόστε το VoiceOver με το Βοήθημα VoiceOver. Αλλάξτε τη φωνή VoiceOver, συνδέστε συσκευές Μπράιγ, καθορίστε επιλογές για τον τρόπο πλοήγησης με το VoiceOver, και άλλα.

Τρόπος χρήσης του Βοηθήματος VoiceOver

Εμφανίζεται το τμήμα «Φωνές» της κατηγορίας «Ομιλία» στο Βοήθημα VoiceOver. Δημιουργείται μια δραστηριότητα που χρησιμοποιεί μια ομάδα ρυθμίσεων VoiceOver στο πλαίσιο της σύνταξης κώδικα προγραμματισμού.

Τι νέο υπάρχει στο macOS Sonoma

Το VoiceOver στο macOS Sonoma σάς προσφέρει περισσότερους τρόπους για βελτίωση της ροής εργασιών σας, όπως επιλογές για αυτόματη εναλλαγή μεταξύ ομάδων ρυθμίσεων VoiceOver με βάση τις ενέργειες που κάνετε σε μια εφαρμογή, φωνές Siri που ακούγονται φυσικές και εκφραστικές κατά τη γρήγορη ομιλία, υποστήριξη για δισδιάστατες ανανεώσιμες οθόνες Μπράιγ, και άλλα.

Μάθετε τι νέο υπάρχει στο VoiceOver

Για εξερεύνηση του Οδηγού χρήσης για το VoiceOver, κάντε κλικ στον Πίνακα περιεχομένων στο πάνω μέρος της σελίδας ή εισαγάγετε μια λέξη ή φράση στο πεδίο αναζήτησης.

Για περισσότερους πόρους, επισκεφτείτε τον ιστότοπο Υποστήριξης Apple για την Προσβασιμότητα.

Λήψη αυτού του οδηγού σε μορφή Μπράιγ: BRF (Αγγλικά)

Χρήσιμο;
Όριο χαρακτήρων: 250
Το μέγιστο όριο χαρακτήρων είναι 250.
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια.