Χρήση του Dock στο Apple Watch

Ανοίξτε γρήγορα τις αγαπημένες σας εφαρμογές ή μεταβείτε από τη μία εφαρμογή στην άλλη. 

Ανοίξτε μια εφαρμογή από το Dock

 1. Πατήστε το πλευρικό κουμπί.
 2. Κάντε σάρωση προς τα πάνω ή κάτω. Ή περιστρέψτε το Digital Crown. 
 3. Αγγίξτε για να ανοίξετε μια εφαρμογή. Αν πραγματοποιήσατε κύλιση μέχρι τέρμα κάτω, μπορείτε να πατήσετε «Όλες οι εφαρμογές» για να μεταβείτε στην οθόνη Αφετηρίας. 
 4. Για να κλείσετε το Dock, πατήστε το πλευρικό κουμπί.

Επιλέξτε τις εφαρμογές που εμφανίζονται στο Dock

Το Dock μπορεί να σας δείξει τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πιο πρόσφατα ή έως και 10 από τις αγαπημένες σας εφαρμογές. Όταν επιλέγετε «Πρόσφατα», οι εφαρμογές εμφανίζονται στη σειρά που τις ανοίξατε. Όταν επιλέγετε Αγαπημένα, μπορείτε να επιλέξετε τις εφαρμογές που εμφανίζονται, αλλά στο επάνω μέρος του Dock συνεχίζει να εμφανίζεται η εφαρμογή που χρησιμοποιήσατε πιο πρόσφατα. Αν δεν υπάρχει ήδη στα Αγαπημένα, μπορείτε να πατήσετε «Διατήρηση στο Dock», για να την προσθέσετε.

Διαβάστε παρακάτω πώς μπορείτε να επιλέγετε τι να εμφανίζεται:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone σας. 
 2. Πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου» και, στη συνέχεια, πατήστε «Dock».
 3. Πατήστε «Πρόσφατα» ή «Αγαπημένα».

 

Επιλογή των αγαπημένων σας εφαρμογών

Αν προβείτε σε τακτοποίηση του Dock με βάση τα Αγαπημένα, μπορείτε να επιλέξετε τις εφαρμογές που θέλετε να εμφανίζονται ή να αφαιρέσετε:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone σας.
 2. Πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου» και, στη συνέχεια, πατήστε «Dock».
 3. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το στοιχείο «Αγαπημένα».
 4. Πατήστε «Αλλαγές». 
  • Για να αφαιρέσετε εφαρμογές, πατήστε το εικονίδιο αφαίρεσης και στη συνέχεια, πατήστε «Αφαίρεση».
  • Για να προσθέσετε εφαρμογές, πατήστε το εικονίδιο προσθήκης. Μπορείτε να προσθέσετε έως 10 εφαρμογές.
  • Για να αλλάξετε τη σειρά των εφαρμογών, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Νέας σειράς που εμφανίζεται δίπλα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετε την προς τα πάνω ή κάτω.
 5. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, πατήστε «Τέλος».

Αφαιρέστε μια εφαρμογή από το Dock

 1. Ανοίξτε το Dock.
 2. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή και σαρώστε προς τα αριστερά. 
 3. Πατήστε το 

Μπορείτε να αφαιρέσετε εφαρμογές από το Dock είτε έχετε επιλέξει τακτοποίηση κατά Πρόσφατα είτε κατά Αγαπημένα. 

Ημερομηνία δημοσίευσης: