Χρήση της Λειτουργίας κομοδίνου στο Apple Watch

Όταν το Apple Watch σας φορτίζεται, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε ως ρολόι κομοδίνου και ξυπνητήρι. 

Ενεργοποίηση της Λειτουργίας κομοδίνου*

Όταν χρησιμοποιείτε τη Λειτουργία κομοδίνου,* το Apple Watch εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα, καθώς και τη στάθμη της μπαταρίας σας. Αν ορίσετε μια ειδοποίηση, θα εμφανίζεται και αυτή στην πρόσοψη του ρολογιού. Για να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία κομοδίνου:

 1. Συνδέστε το Apple Watch στον φορτιστή του. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το Apple Watch παραμένει σε Λειτουργία κομοδίνου. 
 2. Για να δείτε την οθόνη, πατήστε την, πιέστε το Digital Crown ή το πλευρικό κουμπί ή κουνήστε ελαφρά το Apple Watch. Ακόμα και το κούνημα ή η άσκηση πίεσης στο κομοδίνο μπορεί να λειτουργήσει — δοκιμάστε το.

Για να χρησιμοποιήσετε το Apple Watch σας ενώ βρίσκεται σε Λειτουργία κομοδίνου, κρατήστε το με την πρόσοψη προς τα επάνω ή τοποθετήστε το σε μια επίπεδη επιφάνεια και, στη συνέχεια, πατήστε το Digital Crown ή το πλευρικό κουμπί. 

Ορισμός ειδοποίησης

Μπορείτε να ζητήσετε από το Siri να ορίσει μια ειδοποίηση για εσάς. Πείτε μια φράση του τύπου «Set an alarm for 7 a.m.» (Ορισμός ειδοποίησης για τις 7 π.μ.) ή «Wake me up at 19:00» (Ξύπνησέ με στις 19:00). 

Ή ορίστε μια ειδοποίηση από το iPhone και στη συνέχεια ωθήστε τη στο Apple Watch:

 1. Ορίστε την ειδοποίηση στο iPhone.
 2. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone σας.
 3. Πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου», πατήστε «Ρολόι» και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την επιλογή «Ώθηση ειδοποιήσεων iPhone».

Η ειδοποίηση στο Apple Watch είναι διαφορετική από τις ειδοποιήσεις στο iPhone. Όταν ορίζετε μια ειδοποίηση, βεβαιωθείτε ότι το Apple Watch και το iPhone δεν είναι σε αθόρυβη λειτουργία. Για να ορίσετε ή να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση για τη Λειτουργία κομοδίνου, χρησιμοποιήστε το Apple Watch:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ειδοποιήσεις στο Apple Watch.
 2. Πατήστε «Νέα ειδοποίηση». Ή πατήστε μια υπάρχουσα ειδοποίηση και, στη συνέχεια, πατήστε «Αλλαγή ώρας».
 3. Πατήστε «Π.Μ.» ή «Μ.Μ.» και μετά τις ώρες ή τα λεπτά. Περιστρέψτε το Digital Crown για προσαρμογή της ώρας.
 4. Πατήστε «Ορισμός».

Με την έναρξη της ειδοποίησης το Apple Watch σας κάνει έναν ήχο και το κείμενο γίνεται πορτοκαλί. Για να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση, πιέστε το πλευρικό κουμπί. Για να αναβάλετε την ειδοποίηση για 9 λεπτά, πιέστε το Digital Crown.

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη Λειτουργία κομοδίνου

 1. Στο Apple Watch σας, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις. 
 2. Πατήστε Γενικά > Λειτουργία κομοδίνου.
 3. Πατήστε για να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία κομοδίνου ή να την ενεργοποιήσετε πάλι.

 

* Η Λειτουργία κομοδίνου ονομάζεται «Bedside mode» (Λειτουργία κομοδίνου) στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ημερομηνία δημοσίευσης: