Πώς να επανεκκινήσετε το Apple Watch

Μάθετε πώς να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε το Apple Watch σας, ακόμα και αν δεν αποκρίνεται.

Apple Watch που εμφανίζει τη θέση του πλευρικού κουμπιού, καθώς και το ρυθμιστικό «Απενεργοποίηση».

Επανεκκινήστε το Apple Watch

  1. Πιέστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό «Απενεργοποίηση».
  2. Σύρετε το ρυθμιστικό «Απενεργοποίηση».
  3. Μετά την απενεργοποίηση του ρολογιού, πιέστε πάλι παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Αν το Apple Watch φορτίζεται, αποσυνδέστε το πρώτα από τον φορτιστή. Αν το ρολόι σας φορτίζεται, δεν μπορείτε να το επανεκκινήσετε. 

 

Οθόνη με λογότυπο της Apple.

Επανεκκινήστε υποχρεωτικά το Apple Watch

Μην επανεκκινήσετε υποχρεωτικά το Apple Watch σας αν κάνετε ενημέρωση του watchOS. Όταν εμφανιστεί το λογότυπο της Apple και ο τροχός προόδου στο Apple Watch σας, αφήστε το συνδεδεμένο στον φορτιστή του και μην το χρησιμοποιήσετε μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

Πρέπει να καταφεύγετε στην υποχρεωτική επανεκκίνηση της συσκευής ως τελευταία λύση και μόνο αν η συσκευή δεν αποκρίνεται. Για υποχρεωτική επανεκκίνηση του Apple Watch, πιέστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί και το Digital Crown για 10 δευτερόλεπτα τουλάχιστον και, στη συνέχεια, αφήστε και τα δύο κουμπιά όταν εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: