Επανεκκίνηση του Apple Watch

Μάθετε πώς να επανεκκινείτε το Apple Watch σας, ακόμα και αν δεν αποκρίνεται.

Apple Watch στο οποίο εμφανίζεται η θέση του πλευρικού κουμπιού, καθώς και του ρυθμιστικού «Απενεργοποίηση». 

Πώς να επανεκκινήσετε το Apple Watch αν έχετε watchOS 9

  1. Αν το Apple Watch σας φορτίζεται, αφαιρέστε το από τον φορτιστή.
  2. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το κουμπί τροφοδοσίας  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
  3. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας.
  4. Σύρετε το ρυθμιστικό «Απενεργοποίηση».
  5. Μετά την απενεργοποίηση του ρολογιού, πιέστε πάλι παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

 

Πώς να επανεκκινήσετε το Apple Watch αν έχετε watchOS 8 ή παλαιότερη έκδοση

  1. Αν το Apple Watch σας φορτίζεται, αφαιρέστε το από τον φορτιστή.
  2. Πιέστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό «Απενεργοποίηση».
  3. Σύρετε το ρυθμιστικό «Απενεργοποίηση».
  4. Μετά την απενεργοποίηση του ρολογιού, πιέστε πάλι παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

 

Οθόνη με λογότυπο της Apple. 

Επανεκκινήστε υποχρεωτικά το Apple Watch

Πρέπει να καταφεύγετε στην υποχρεωτική επανεκκίνηση του Apple Watch σας ως τελευταία λύση και μόνο αν αυτό δεν αποκρίνεται.

Μην επανεκκινήσετε υποχρεωτικά το Apple Watch σας αν κάνετε ενημέρωση του watchOS. Όταν εμφανιστεί το λογότυπο της Apple και ο τροχός προόδου, αφήστε το ρολόι συνδεδεμένο στον φορτιστή του και μην το χρησιμοποιήσετε μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

Για υποχρεωτική επανεκκίνηση του Apple Watch, πιέστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί και το Digital Crown για 10 δευτερόλεπτα τουλάχιστον και, στη συνέχεια, αφήστε και τα δύο κουμπιά όταν εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: