Πώς να επανεκκινήσετε το Apple Watch

Μάθετε πώς να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε το Apple Watch σας, ακόμα και αν δεν αποκρίνεται.

Ρυθμιστικό απενεργοποίησης

Επανεκκινήστε το Apple Watch

  1. Πιέστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί έως ότου εμφανιστεί το ρυθμιστικό απενεργοποίησης.
  2. Σύρετε το ρυθμιστικό για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας.
  3. Μετά την απενεργοποίηση του ρολογιού, πιέστε πάλι παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Αν το Apple Watch φορτίζεται, αποσυνδέστε το πρώτα από τον φορτιστή. Αν το ρολόι σας φορτίζεται, δεν μπορείτε να το επανεκκινήσετε. 

 

Οθόνη με λογότυπο της Apple

Επανεκκινήστε υποχρεωτικά το Apple Watch

Μην επανεκκινήσετε υποχρεωτικά το Apple Watch σας αν κάνετε ενημέρωση του watchOS. Όταν εμφανιστεί το λογότυπο της Apple και ο τροχός προόδου στο Apple Watch σας, μην το χρησιμοποιήσετε μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

Πρέπει να καταφεύγετε στην υποχρεωτική επανεκκίνηση της συσκευής ως τελευταία λύση και μόνο αν η συσκευή δεν αποκρίνεται. Για υποχρεωτική επανεκκίνηση του Apple Watch, πιέστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί και το Digital Crown για 10 δευτερόλεπτα τουλάχιστον και, στη συνέχεια, αφήστε και τα δύο κουμπιά όταν εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Published Date: