Ρύθμιση της φωτεινότητας του πληκτρολογίου με οπίσθιο φωτισμό

Μάθετε αν ο φορητός σας υπολογιστής Apple διαθέτει πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό και πώς να ρυθμίσετε τη φωτεινότητά του αυτόματα ή χειροκίνητα. 

Μάθετε αν ο φορητός υπολογιστής σας διαθέτει πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό

Από το μενού Apple , επιλέξτε «Προτιμήσεις συστήματος» και μετά κάντε κλικ στην επιλογή «Πληκτρολόγιο». Εάν το παράθυρο προτιμήσεων Πληκτρολογίου διαθέτει ένα πλαίσιο επιλογής «Ρύθμιση φωτεινότητας πληκτρολογίου σε χαμηλό φωτισμό», τότε έχετε ένα πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό.

Ρύθμιση της φωτεινότητας του πληκτρολογίου αυτόματα ή χειροκίνητα

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του πληκτρολογίου σας αυτόματα με βάση το διαθέσιμο φως ή χειροκίνητα.

Αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας

Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του πληκτρολογίου σας ώστε να προσαρμόζεται αυτόματα:

  1. Από το μενού Apple, επιλέξτε «Προτιμήσεις συστήματος» και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Πληκτρολόγιο».
  2. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Ρύθμιση φωτεινότητας πληκτρολογίου σε χαμηλό φωτισμό».

Χειροκίνητη ρύθμιση φωτεινότητας

Για να αυξήσετε τη φωτεινότητα του πληκτρολογίου, πατήστε το πλήκτρο F6 στο ενσωματωμένο πληκτρολόγιο του φορητού υπολογιστή σας. Για να τη μειώσετε, πατήστε το πλήκτρο F5.

Εάν δεν μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα του πληκτρολογίου χειροκίνητα, ενδέχεται να βρίσκεστε σε ένα πολύ φωτεινό περιβάλλον και να έχετε ρυθμίσει τον Mac σας ώστε να προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα. Σε αυτήν την περίπτωση, το πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό απενεργοποιείται. Όταν μετακινηθείτε σε μια τοποθεσία με λιγότερο φως, μπορείτε να προσαρμόσετε ξανά τη φωτεινότητα του πληκτρολογίου.

Ρύθμιση φωτεινότητας σε MacBook Pro με Touch Bar

Εάν ο Mac διαθέτει Touch Bar, μπορείτε να ρυθμίσετε γρήγορα τη φωτεινότητα του πληκτρολογίου πατώντας το  στο Control Strip:

Το Control Strip επεκτείνεται και μπορείτε να πατήσετε το    για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του πληκτρολογίου:

Μάθετε περισσότερα

Εάν χρησιμοποιείτε το Boot Camp και το πληκτρολόγιό σας δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο στα Windows, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε το λογισμικό σας στα Windows.

Ημερομηνία δημοσίευσης: