Επαναφορά του iPhone, του iPad ή του iPod στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Η επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις διαγράφει τις πληροφορίες και τις ρυθμίσεις στο iPhone, το iPad ή το iPod και εγκαθιστά την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS, του iPadOS ή του λογισμικού iPod. 

Προετοιμάστε τη συσκευή σας

  1. Βεβαιωθείτε ότι το Mac ή το PC σας είναι ενημερωμένα. Αν χρησιμοποιείτε το iTunes, βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση.
  2. Αν θέλετε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες στο iPhone, το iPad ή το iPod σας, δημιουργήστε ένα εφεδρικό αντίγραφο.
  3. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > Εύρεση, πατήστε «Εύρεση iPhone» και κατόπιν απενεργοποιήστε τη λειτουργία. Μάθετε τι να κάνετε αν μια συσκευή δεν αποκρίνεται ή δεν ενεργοποιείται. Λάβετε βοήθεια αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας.

Επαναφορά της συσκευής σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

  1. Σε Mac με macOS Catalina ή νεότερη έκδοση, ανοίξτε το Finder. Σε Mac με macOS Mojave ή παλαιότερη έκδοση, ή σε PC, ανοίξτε το iTunes. Μάθετε ποιο macOS χρησιμοποιεί το Mac σας.
  2. Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας.
  3. Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ζητάει τον κωδικό της συσκευής σας ή το μήνυμα «Να θεωρείται αξιόπιστος αυτός ο υπολογιστής», ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη. Λάβετε βοήθεια αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας
  4. Επιλέξτε τη συσκευή σας όταν εμφανιστεί στον υπολογιστή. Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε αν το iPhone, το iPad ή το iPod touch δεν αποκρίνεται ή δεν ενεργοποιείται. Εναλλακτικά, λάβετε βοήθεια αν η συσκευή σας δεν εμφανίζεται στον υπολογιστή.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή «Επαναφορά [συσκευής]». Αν έχετε συνδεθεί στην Εύρεση, πρέπει να αποσυνδεθείτε για να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην «Επαναφορά».
  6. Κάντε ξανά κλικ στην «Επαναφορά» για επιβεβαίωση. Ο υπολογιστής θα διαγράψει τη συσκευή σας και θα εγκαταστήσει την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS, του iPadOS ή του λογισμικού iPod.
  7. Μετά την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η συσκευή θα επανεκκινηθεί. Τώρα μπορείτε να τη διαμορφώσετε ως νέα συσκευή.

Αν δεν έχετε πρόσβαση σε υπολογιστή

Αν δεν έχετε πρόσβαση σε υπολογιστή και η συσκευή σας λειτουργεί ακόμα, μπορείτε να σβήσετε και να επαναφέρετε τη συσκευή σας χωρίς τη χρήση υπολογιστή.

Λήψη βοήθειας

Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: