Επαναφορά του iPhone, του iPad ή του iPod στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Η επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις διαγράφει τις πληροφορίες και τις ρυθμίσεις στο iPhone, το iPad ή το iPod και εγκαθιστά την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του λογισμικού iPod. 

Προετοιμάστε τη συσκευή σας

  1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την πιο πρόσφατη έκδοση του iTunes στον Mac ή το PC σας. Εάν δεν έχετε πρόσβαση σε υπολογιστή και η συσκευή σας λειτουργεί ακόμα, μπορείτε να σβήσετε και να επαναφέρετε τη συσκευή σας, χωρίς τη χρήση υπολογιστή.
  2. Αν θέλετε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες στο iPhone, το iPad ή το iPod σας, δημιουργήστε ένα εφεδρικό αντίγραφο.
  3. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > iCloud, πατήστε «Εύρεση iPhone» και στη συνέχεια απενεργοποιήστε τη λειτουργία. Για μια συσκευή που δεν αποκρίνεται ή δεν ενεργοποιείται, δείτε τι πρέπει να κάνετε. Αν ξεχάσατε το συνθηματικό σας, λάβετε βοήθεια.

Επαναφέρετε τη συσκευή σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

  1. Ανοίξτε το iTunes στον Mac ή το PC σας. Εάν δεν έχετε πρόσβαση σε υπολογιστή και η συσκευή σας λειτουργεί ακόμα, μπορείτε να σβήσετε και να επαναφέρετε τη συσκευή σας, χωρίς τη χρήση υπολογιστή.
  2. Συνδέστε το iPhone, το iPad ή το iPod στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο που συνοδεύει τη συσκευή σας. 
  3. Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ζητάει το συνθηματικό της συσκευής σας ή το μήνυμα «Να θεωρείται αξιόπιστος αυτός ο υπολογιστής», ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη. Αν ξεχάσατε το συνθηματικό σας, λάβετε βοήθεια
  4. Επιλέξτε το iPhone, το iPad ή το iPod σας όταν εμφανιστεί στο iTunes. Για μια συσκευή που δεν αποκρίνεται ή δεν ενεργοποιείται, δείτε τι πρέπει να κάνετε. Εναλλακτικά λάβετε βοήθεια, εάν η συσκευή σας δεν εμφανίζεται στο iTunes.
  5. Στο παράθυρο «Σύνοψη», κάντε κλικ στην «Επαναφορά [συσκευής]».
  6. Κάντε ξανά κλικ στην «Επαναφορά» για επιβεβαίωση. Κατόπιν, το iTunes θα διαγράψει τη συσκευή σας και θα εγκαταστήσει την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του λογισμικού iPod.
  7. Μετά την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η συσκευή θα επανεκκινηθεί. Τώρα μπορείτε να τη διαμορφώσετε ως νέα συσκευή.

Λήψη βοήθειας

Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: