Sådan bruges mus, tastatur og pegefelt med Bluetooth sammen med Mac-computeren

Her kan du læse om, hvordan du slutter Bluetooth-inputenheder til Mac-computeren – og du får tip til at bruge dem.

Hvad er Bluetooth?

Bluetooth er en teknologi til trådløs forbindelse inden for kortere afstande mellem enheder (f.eks. mellem Mac-computeren og en mus eller et tastatur). Afstanden kan være op til 10 meter.

Med Bluetooth kan iPhone og iPad oprette såkaldt internetdeling for at give Mac-computeren internetforbindelse via mobildataforbindelsen. Her kan du læse mere om oprettelse af internetdeling med en iOS-enhed.

Til toppen >

Find ud af, om din Mac har Bluetooth

De fleste Mac-computere har indbygget Bluetooth-teknologi. Du kan bruge en af følgende metoder til at finde ud af, om din computer understøtter Bluetooth:

 • Se efter Bluetooth-symbolet Bluetooth-symbol på menulinjen. Din computer har Bluetooth, hvis Bluetooth-symbolet vises.
 • Vælg Systemindstillinger på Apple-menuen, og klik på Bluetooth. Hvis der i Bluetooth-indstillingerne er mulighed for at aktivere Bluetooth og gøre computeren synlig, er der Bluetooth på computeren.
 • Vælg Om denne Mac på Apple-menuen, og klik på Mere info. Vælg Bluetooth i afsnittet Hardware. Hvis afsnittet med hardwareindstillinger er udfyldt med oplysninger, er der Bluetooth på computeren.
  Om denne Mac

Til toppen >

Sådan parres Mac-computeren med en Bluetooth-enhed

Trådløse Bluetooth-enheder er tilknyttet computeren via en proces, der kaldes pardannelse. Når du har parret en enhed, opretter Mac-computeren automatisk forbindelse til den, når enheden er inden for rækkevidde.

Hvis der fulgte et trådløst tastatur, en trådløs mus eller et trådløst pegefelt med Mac-computeren, er enhederne allerede parret med computeren. Når du tænder en enhed, opretter Mac-computeren normalt forbindelse til den, når computeren starter.

Hvis du har købt dine trådløse Apple-enheder for sig selv, kan du se i følgende artikel, hvordan de parres med Mac-computeren.

Når du har parret en enhed med computeren, vises enheden normalt i Bluetooth-indstillingerne:

Systemindstillinger

Til toppen >

Fjern en Bluetooth-enhed fra Mac-computeren

Hvis du vil fjerne en Bluetooth-enhed fra Mac-computerens liste med enheder (med andre ord ophæve pardannelsen), skal du bruge denne fremgangsmåde:

 1. Vælg Apple-menuen > Systemindstillinger, og klik på Bluetooth.
 2. Placer markøren over den enhed, der skal fjernes, og klik på knappen knappen Annuller ud for enhedens navn.

Bemærk! Når du har fjernet en Bluetooth-enhed, skal du gentage processen til pardannelse, hvis du vil bruge den igen.

Til toppen >

Opret forbindelse til Bluetooth-enheder efter afbrydelse af vågeblus eller ved start

Bluetooth-enheder er normalt tilgængelige, kort efter at Mac-computeren er startet. Efter afbrydelse af vågeblus finder Mac-computeren normalt trådløse Apple-enheder med det samme. Det kan tage op til fem sekunder at finde andre trådløse enheder. Du skal muligvis klikke med en knap på den trådløse mus for at afbryde musens vågeblus.

Nogle Bluetooth-enheder – f.eks. hovedsæt – kan afbryde forbindelsen for at spare på enhedens batterier, når der ikke har været lyd eller data i en bestemt periode. Når dette sker, skal du muligvis trykke på en knap på enheden for at gøre den aktiv igen. Se dokumentationen, der fulgte med enheden, for at få flere oplysninger.

Til toppen >

Afbryd computerens vågeblus med Bluetooth-enheder

Du kan klikke med en parret Bluetooth-mus eller trykke på en tast på et parret Bluetooth-tastatur for at afbryde Mac-computerens vågeblus. Du skal muligvis trykke på tastaturets mellemrumstast.

Hvis computerens vågeblus ikke afbrydes, når du klikker med musen eller trykker på en tast på tastaturet, skal du muligvis tillade, at trådløse enheder kan afbryde computerens vågeblus:

 1. Vælg Apple-menuen > Systemindstillinger, og klik på Bluetooth.
 2. Klik på Avanceret.
 3. Marker afkrydsningsfeltet ud for "Bluetooth-enheder må afbryde vågeblus på denne computer".
  Afbryd vågeblus på enheder

Til toppen >

Slut flere Bluetooth-enheder til en enkelt computer

Ifølge Bluetooth-specifikationerne kan der højst sluttes syv Bluetooth-enheder til en Mac-computer samtidigt.

Tre til fire enheder er dog den praktiske grænse afhængigt af enhedstyper. Nogle enheder skal bruge flere Bluetooth-data og er derfor mere krævende end andre enheder. Datakrævende enheder kan reducere det samlede antal enheder, der kan være aktive samtidigt.

Hvis en Bluetooth-enhed ikke vises i Bluetooth-indstillinger, eller hvis den tager lang tid om at tilslutte eller er ustabil, skal du prøve at slå de enheder fra, som du ikke bruger, eller ophæve pardannelsen med dem fra Mac-computeren.

Til toppen >

Løs problemer med signalstøj fra andre enheder i hjemmet

Bluetooth deler ISM-båndet på 2,4 GHz med andre almindelige enheder i hjemmet, f.eks. trådløse telefoner og netværk samt babyalarmer og mikrobølgeovne. Hvis du oplever problemer, som du har mistanke om kan skyldes overbelastning af frekvensen, skal du se artiklen AirPort og Bluetooth: Potentielle kilder til trådløs interferens for at få flere oplysninger.

Til toppen >

Tryk på starttaster på et Bluetooth-tastatur

Du kan trykke på taster på tastaturet, mens Mac-computeren starter, for at få den til at udføre funktioner som valg af startdisk, brug af gendannelsespartitionen eller nulstilling af NVRAM. Du opnår den bedste funktionsmåde med et Bluetooth-tastatur ved at vente, indtil du hører startlyden, inden du holder starttasterne nede.

Her kan du læse mere om tastekombinationer ved start af Mac-computere.

Til toppen >

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: