Hvis din trådløse mus, dit tastatur eller pegefelt fra Apple ikke virker som forventet med din Mac

Følg disse trin for at løse problemer med et trådløst tastatur, pegefelt eller en trådløs mus fra Apple.

Enheden genkendes ikke af din Mac

Følg disse trin, hvis musen, tastaturet eller pegefeltet ikke genkendes af din Mac.

Sørg for, at det trådløse tastatur eller pegefelt eller den trådløse mus er tændt

Magic Mouse og Magic Mouse 2 har en skydeknap i bunden af enheden. Skub knappen for at tænde enheden. På Magic Mouse lyser den grønne indikator kortvarigt. På Magic Mouse 2 ses en grøn markering under kontakten.

Magic Keyboard, Magic Keyboard med numerisk tastatur og Magic Trackpad 2 har en skydeknap på bagsiden. Skub knappen for at tænde enheden (den grønne markering bliver synlig). Ældre Apple Wireless Keyboard-modeller har en afbryderknap i højre side af enheden. Når du trykker på afbryderknappen, lyser en grøn indikator på toppen af enheden i nærheden af knappen.

Når du tænder enhederne, vises de som tilsluttet i Bluetooth-indstillingerne og i menuen Bluetooth på menulinjen. Hvis en enhed ikke vises her, skal du sørge for, at den er opladet eller udskifte batterierne og kontrollere, at der er dannet par mellem enheden og din Mac.

Sørg for, at enheden er indstillet til at virke sammen med din Mac

Kontroller, om Bluetooth er slået til

Brug din bærbare Mac-computers indbyggede pegefelt eller en USB-mus til at vælge Apple-menuen  > Systemindstillinger. Klik derefter på Bluetooth. Kontroller, om Bluetooth er slået til.

Se listen nedenfor for at få flere oplysninger om Bluetooth-status. Hvis Bluetooth-symbolet ikke vises, eller hvis symbolet på menulinjen viser, at Bluetooth er slået fra, skal du starte computeren igen og prøve at slå Bluetooth til igen.

Bluetooth-menusymbol Bluetooth-status
BT-symbol Bluetooth er tændt, men der er ikke tilsluttet nogen trådløse enheder til Mac-computeren. Se afsnittet Kontroller, at den trådløse mus, tastaturet eller pegepladen er slået til i denne artikel.
BT-symbol Bluetooth er slået til, og mindst én trådløs enhed er tilsluttet.
 Når dette symbol blinker, er mindst én enhed ved at løbe tør for batteri. Klik på Bluetooth-symbolet for at finde den berørte enhed, og oplad derefter enheden, eller udskift batterierne.
BT-symbol Bluetooth er slået fra. Klik på Bluetooth-symbolet med en USB-mus eller et indbygget pegefelt, og vælg Slå Bluetooth til.
BT-symbol Bluetooth er offline og ikke tilgængelig. Genstart din Mac. Hvis status for Bluetooth ikke ændres, skal du fjerne alle USB-enheder og genstarte din Mac.

Sørg for, at enhederne er ladet op

Magic Mouse 2, Magic Keyboard, Magic Keyboard med numerisk tastatur og Magic Trackpad 2 har indbyggede genopladelige batterier. Du kan oplade enhederne ved at slutte dem til en Mac eller en USB-strømforsyning med et Lightning til USB-kabel. Batteriet oplades hurtigere, hvis enheden er tændt, når du tilslutter Lightning til USB-kablet.

Du kan kontrollere enhedernes batteriniveau ved at klikke på Bluetooth-symbolet på Mac-computerens menulinje og derefter vælge navnet på din enhed. Hvis batteriniveauet på en enhed er lavt, skal du genoplade enheden. Hvis enheden ikke vises, skal du kontrollere, om den er tændt, ved at følge trinnene ovenfor.

Tænd og sluk enheden

Hvis din trådløse mus fra Apple eller dit trådløse tastatur eller pegefelt fra Apple ikke genkendes af din Mac, efter du har fulgt ovenstående tip, kan du prøve at slukke den trådløse enhed, vente et par sekunder og så tænde den igen.

Musen eller tastaturet holder af og til op med at reagere

 • Klik med musen eller pegefeltet, eller tryk på en tast på tastaturet for at slutte enheden til computeren igen. Der kan gå et stykke tid, før enheden reagerer.
 • Tjek, om der er trådløs interferens.

Musen ruller ikke op og ned eller fra side til side

Hvis du ikke kan bruge musen til at rulle gennem en webside eller et dokument, skal du kontrollere, at du bruger de rigtige Multi-Touch-bevægelser og har angivet dine indstillinger for rullehastighed korrekt.

Der er problemer med bevægelser med musen eller pegefeltet

Apple Wireless Mouse, Magic Mouse og Magic Mouse 2 kan bruges på de fleste jævne overflader. Hvis der alligevel opstår problemer med bevægelser, skal du prøve følgende:

 • Vælg Apple-menuen  > Systemindstillinger, og klik derefter på Mus. Indstil mærket for markørens hastighed for at justere, hvor hurtigt markøren skal bevæge sig, når du flytter musen.
 • Prøv at bruge en anden overflade for at se, om bevægelserne forbedres.
 • Vend musen på hovedet, og kontroller sensorvinduet. Brug trykluft til forsigtigt at rengøre sensorruden for eventuel støv eller snavs.
 • Hvis flere Bluetooth-enheder i nærheden er i brug, skal du prøve at slukke dem en efter en for at se, om problemet forsvinder. 

Se, hvad du kan gøre, hvis pegefeltet ikke registrerer bevægelserne korrekt.

Der er en eller flere taster på tastaturet, der ikke reagerer

Brug Tastaturfremviser til at teste, om tastaturtasterne reagerer korrekt, når der trykkes på dem.

 1. Vælg Apple-menuen  > Systemindstillinger, og klik derefter på Tastatur.
 2. Klik på fanen Indtastningsenheder.
 3. Kontroller, at dit tastatursprog vises på listen til venstre. Hvis det ikke er tilfældet, skal du klikke på knappen Tilføj (+) og vælge blandt de sprog, der vises.
 4. Marker afkrydsningsfeltet "Vis Tastaturmenu på menulinje".
 5. Klik på fanen Tastatur, og marker derefter afkrydsningsfeltet "Vis tastatur- og emojifremviser på menulinje", hvis det vises.
 6. Vælg Vis Tastaturfremviser i tastaturmenuen  på menulinjen. Tastaturfremviseren viser tastaturets layout på skærmen.
 7. Tryk på den tast på tastaturet, der ikke reagerer, og se, om den tilsvarende tast fremhæves i Tastaturfremviser. Hvis dette er tilfældet, virker den pågældende tast korrekt.

Hvis du slår funktionen Mustaster til, kan det ske, at mange af tasterne ikke reagerer som forventet. Vælg Apple-menuen > Systemindstillinger, og klik derefter på Tilgængelighed for at slå Mustaster fra. Vælg Mus & pegefelt på listen til venstre, og fjern derefter markeringen i afkrydsningsfeltet Slå mustaster til.

Udgivelsesdato: