Tastkombinationer under start af Mac

Læs om de funktioner og værktøjer på Mac, du kan få adgang til ved at holde en eller flere taster nede under start. 

Hvis du vil bruge en af disse tastkombinationer, skal du trykke på tasterne og holde dem nede umiddelbart efter, at du har trykket på afbryderknappen for at tænde din Mac eller umiddelbart efter, at din Mac begynder at genstarte. Bliv ved med at holde dem nede, indtil den ønskede funktion udføres.

Hvis din Mac bruger en firmwareadgangskode, slås alle disse tastkombinationer fra, medmindre andet er angivet nedenfor.

Holdes nede under opstart Beskrivelse
Skift (⇧) Starter i Sikker funktion.
Alternativ (⌥) Starter med Startadministration, der gør det muligt for dig at vælge andre startdiske, hvis de er tilgængelige. 
Hvis din Mac bruger en firmwareadgangskode, bliver du bedt om først at indtaste adgangskoden.
D Starter med den indbyggede Apple Hardware Test eller Apple-diagnosticering, afhængigt af din Mac-model. Eller brug Alternativ-D til at starte fra dette værktøj via internettet.
N Starter fra en kompatibel NetBoot-server, hvis en sådan findes. Hvis du vil bruge standardstartbilledet på NetBoot-serveren, skal du i stedet holde Alternativ-N nede.
Computere med Apple T2-chippen understøtter ikke denne starttast.
Kommando (⌘)-R Starter fra det indbyggede gendannelsessystem i macOS. Eller brug Alternativ-Kommando-R eller Skift-Alternativ-Kommando-R til at starte fra macOS-gendannelse via internettet. macOS-gendannelse installerer forskellige versioner af macOS, afhængigt af den tastkombination, du bruger under starten.
Alternativ-Kommando-P-R Nulstiller NVRAM (eller PRAM).
Når du bruger en firmwareadgangskode, ignorerer din Mac denne tastkombination eller starter fra macOS-gendannelse. For at nulstille NVRAM skal du først slå firmwareadgangskoden fra.
Kommando-S Starter i enkeltbrugerfunktion.
T Starter computeren som ekstern harddisk.
Kommando-V Starter i funktionen Detaljeret logning.
Skub ud (⏏), F12, museknap eller pegefeltknap Skubber alle medier ud, der kan fjernes, f.eks. en optisk disk.

Disse kombinationer virker på Intel-baserede Mac-computere. Der kan bruges andre Mac-tastaturgenveje, når din Mac er færdig med at starte.

Udgivelsesdato: