Tastkombinationer under start af Mac

Læs om de funktioner og værktøjer på Mac, du kan få adgang til ved at holde en eller flere taster nede under start. 

På en Mac med Apple Silicon

Find ud af, om du har en Mac med Apple Silicon

  1. Tænd din Mac, og bliv ved med at holde afbryderknappen nede, mens din Mac starter.
  2. Slip afbryderknappen, når du ser skærmen med startindstillinger, som viser dine startdiske og et tandhjulssymbol med teksten Indstillinger.
  3. Fra dette vindue kan du starte fra en anden disk, starte i Sikker tilstand, bruge macOS-gendannelse og mere. Læs mere om disse indstillinger

På en Intel-baseret Mac

Hvis du ikke bruger en Mac med Apple Silicon, bruger du en Intel-baseret Mac.

Retningslinjer for brug af disse tastkombinationer

  • Tryk og hold nede på alle taster i tastkombinationen samtidig – tryk ikke på dem én ad gangen. 
  • Hvis du ikke kan få en tastkombination til at virke, når du genstarter din Mac, skal du først slukke din Mac. Hvis du ikke kan slukke den, skal du trykke på afbryderknappen og holde den nede i op til 10 sekunder, indtil din Mac slukkes. Tryk så på afbryderknappen for at tænde din Mac, mens du holder tastkombinationen nede.
  • Du skal muligvis vente et par sekunder, før du trykker på tasterne, for at give din Mac mere tid til at genkende tastaturet, når den starter. Nogle tastaturer har en indikator, der blinker kort ved opstart, hvilket indikerer, at tastaturet genkendes og er klar til brug.
  • Hvis du bruger et trådløst tastatur, skal du slutte det til din Mac, hvis det er muligt. Ellers skal du bruge dit indbyggede tastatur eller et kabeltastatur. Hvis du bruger et tastatur, der er lavet til en pc, f.eks. et tastatur med et Windows-logo, kan du i stedet prøve med et tastatur, der er lavet til Mac.
  • Visse tastkombinationer virker ikke, når din Mac bruger en firmwareadgangskode. Slå firmwareadgangskoden fra først.
  • Hvis du bruger Boot Camp til at starte fra Microsoft Windows, skal du indstille indstillingerne for startdisk til at starte op fra macOS i stedet. Luk derefter ned eller genstart, og prøv igen.

Tastkombinationer på en Intel-baseret Mac

Kommando (⌘)-R: Starter fra det indbyggede macOS-gendannelsessystem. Eller brug Alternativ-Kommando-R eller Skift-Alternativ-Kommando-R til at starte fra macOS-gendannelse via internettet. macOS-gendannelse installerer forskellige versioner af macOS afhængigt af den tastkombination, du bruger. 

Alternativ (⌥) eller Alt: Starter med Startadministration, der gør det muligt for dig at vælge andre tilgængelige startdiske eller -enheder. 

Alternativ-Kommando-P-RNulstiller NVRAM eller PRAM.

Skift (⇧): Starter i Sikker tilstand

D: Starter hjælpeprogrammet Apple-diagnosticering. Du kan også bruge Alternativ-D til at starte hjælpeprogrammet via internettet.

N: Starter fra en NetBoot-server, hvis din Mac understøtter netværksstartenheder. Hvis du vil bruge standardstartbilledet på serveren, skal du trykke på og holde Alternativ-N nede. 

Kommando-S: Starter i enkeltbrugerfunktion. Dette er deaktiveret i macOS Mojave eller nyere versioner.

T: Starter med computeren som ekstern harddisk.

Kommando-V: Starter i funktionen Detaljeret logning. 

Skub medie ud (⏏) eller F12 eller museknap eller pegefeltknap: Skubber alle medier ud, der kan fjernes, f.eks. en optisk disk.

Udgivelsesdato: