Tastkombinationer under start af Mac

Læs om de funktioner og værktøjer på Mac, du kan få adgang til ved at holde en eller flere taster nede under start. 

Hvis du vil bruge en af disse tastkombinationer, skal du trykke på tasterne og holde dem nede umiddelbart efter, at du har trykket på afbryderknappen for at tænde din Mac eller umiddelbart efter, at din Mac begynder at genstarte. Bliv ved med at holde dem nede, indtil den ønskede funktion udføres.

Hvis din Mac bruger en firmwareadgangskode, slås alle disse tastkombinationer fra, medmindre andet er angivet nedenfor. 

Kommando (⌘)-R: Starter fra det indbyggede gendannelsessystem i macOS. Eller brug Alternativ-Kommando-R eller Skift-Alternativ-Kommando-R til at starte fra macOS-gendannelse via internettet. macOS-gendannelse installerer forskellige versioner af macOS afhængigt af den tastkombination, du bruger under starten. Hvis din Mac bruger en firmwareadgangskode, bliver du bedt om først at indtaste adgangskoden.

Alternativ (⌥): Starter med Startadministration, der gør det muligt for dig at vælge andre startdiske, hvis de er tilgængelige. Hvis din Mac bruger en firmwareadgangskode, bliver du bedt om først at indtaste adgangskoden.

Alternativ-Kommando-P-R: Nulstiller NVRAM eller PRAM. Hvis din Mac bruger en firmwareadgangskode, ignorerer den denne tastkombination eller starter fra macOS-gendannelse. 

Skift (⇧): Starter i Sikker tilstand

D: Starter – afhængigt af din Mac-model – med den indbyggede Apple Hardware Test eller Apple-diagnosticering. Eller brug Alternativ-D til at starte fra dette værktøj via internettet.

N: Starter fra en NetBoot-server, hvis din Mac understøtter netværksstartenheder. Hvis du vil bruge standardstartbilledet på serveren, skal du i stedet holde Alternativ-N nede.

Kommando-S: Starter i enkeltbrugerfunktion. Denne tastkombination kræver macOS High Sierra eller en tidligere version

T: Starter med computeren som ekstern harddisk.

Kommando-V: Starter i funktionen Detaljeret logning.

Skub medie ud (⏏) eller F12 eller museknap eller pegefeltknap: Skubber alle medier ud, der kan fjernes, f.eks. en optisk disk.

Læs mere

Udgivelsesdato: