macOS High Sierra

Skift billede

Hvis du bruger en Jabber-konto, kan du skifte det billede, også kaldet “vennesymbol”, der vises ved siden af dine beskeder på andre personers liste over venner. Andre personer kan vælge et andet billede, der repræsenterer dig.

Hvis du bruger iMessage, ser andre det billede, de har lagret af dig i programmet Kontakter på deres enhed. (iMessage bruger ikke liste over venner.)

Tip: Du kan hurtigt ændre dit billede ved at trække et billede fra skrivebordet til monogrammet på det aktuelle billede og derefter klikke på OK.

Åbn Beskeder for mig

 1. Vælg Vindue > Venner for at åbne din liste over venner. Hvis du har flere Jabber-konti, og du ikke viser alle dine konti på en liste, kan du også vælge et kontonavn.

 2. Klik på monogrammet eller det aktuelle billede, og gør et af følgende:

  • Brug et standardsystembillede: Klik på Standarder, og vælg derefter et billede blandt dem, der følger med macOS.

  • Brug et af de seneste billeder: Klik på Seneste, og vælg derefter et billede fra de senest brugte billeder.

   Tip: Vælg monogrambilledet for at slette det forrige billede.

  • Tag et billede vha. din Mac: Klik på Kamera, og klik på knappen Kamera , når du er klar.

 3. Du redigerer billedet ved at klikke på Rediger og derefter gøre et af følgende:

  • Zoom ind eller ud: Træk mærket under billedet.

  • Flyt billedet: Træk billedet rundt i cirklen for at anbringe det et andet sted.

  • Anvend en effekt: Klik på knappen Effekter , og vælg derefter en effekt.

 4. Klik på OK.