Skift stemme eller sprog for Siri

Se, hvordan du ændrer den stemme og det sprog, Siri bruger.

På din iPhone, iPad eller iPod touch

Gå til Indstillinger > Siri & søgning.

Tryk på Sprog for at ændre det sprog, som Siri bruger til anmodninger og svar.

Tryk på Siri-stemme for at ændre køn eller dialekt på Siri.*

For at høre talte svar fra Siri på din enhed skal du trykke på Stemmefeedback og derefter vælge en af følgende:

  • Altid til: Siri giver talte svar, selv når din ringetone er indstillet til lydløs.
  • Kontroller med ringekontakten: Siri gør alle talte svar lydløse, når ringekontakten er sat til lydløs. Du hører stadig et bip, når du bruger Siri, og du hører stemmesvar når du bruger "Hej Siri," eller når du er tilsluttet en Bluetooth-enhed, hovedtelefoner eller CarPlay.
  • Kun håndfri: Siri bipper kun, og du hører kun stemmesvar, når du bruger "Hej Siri," eller når du er tilsluttet en Bluetooth-enhed, hovedtelefoner eller CarPlay.

På din Mac

Hvis du har en Mac med macOS Sierra eller nyere, skal du gå til Apple-menuen () > Systemindstillinger og klikke på Siri. Herfra kan du vælge følgende:

  • Sprog: Skift det sprog, som Siri bruger til anmodninger og svar.
  • Siri-stemme: Skift køn eller dialekt på Siri.*
  • Stemmefeedback: Slå indstillingen til for at høre talte svar fra Siri. Hvis du slår denne indstilling fra, kan du ikke høre talte svar, men Siris svar vises i Siri-vinduet.

På Apple Watch

Siri bruger det sprog og den stemme på dit Apple Watch, som er indstillet på din iPhone. På Apple Watch Series 3 eller nyere kan du få Siri til at give talesvar. På dit Apple Watch skal du gå til Indstillinger > Generelt > Siri. Under Stemmefeedback skal du vælge en af følgende:

  • Altid til: Siri giver talte svar, selv når dit Apple Watch er indstillet til lydløs.
  • Betjen med lydløsfunktion: Siri gør alle talte svar lydløse, når dit Apple Watch er indstillet til lydløs.
  • Kun høretelefoner: Siri giver kun talte svar, når dit Apple Watch er tilsluttet Bluetooth-hovedtelefoner.

På tidligere modeller af Apple Watch viser Siri svar på din skærm med tekst eller billeder. Læs mere om Siri på Apple Watch.

På dit Apple TV 4K og Apple TV HD

Siri bruger det sprog, som du har indstillet på dit Apple TV 4K eller Apple TV HD. For at ændre det sprog, som Siri bruger, skal du gå til Indstillinger > Generelt > Siri og derefter vælge Sprog.

Siri taler ikke på Apple TV, men behandler din anmodning og viser resultaterne på skærmen.

Få mere at vide om Siri på dit Apple TV 4K eller Apple TV HD.

Læs mere

*Valgmulighederne for Siri-stemmens køn og dialekt afhænger af det sprog, du vælger. På nogle sprog tilbydes kun en mandlig eller kvindelig stemme, på andre sprog tilbydes begge. På visse sprog som f.eks. engelsk, spansk og fransk tilbydes forskellige dialekter. Hvis du f.eks. bruger engelsk i USA, kan Siri tale med en amerikansk, britisk eller australsk accent.

Udgivelsesdato: