Brug Bluetooth og Wi-Fi i Kontrolcenter

Læs mere om administration af Wi-Fi og Bluetooth fra Kontrolcenter på din iPhone, iPad og iPod touch.

Oplysninger om Wi-Fi og Bluetooth

Når du slår Wi-Fi eller Bluetooth fra via knapperne i Kontrolcenter, afbryder enheden omgående forbindelsen til Wi-Fi- og Bluetooth-tilbehør. Både Wi-Fi og Bluetooth er fortsat tilgængeligt, så du kan stadig anvende disse funktioner:

 • AirDrop
 • AirPlay
 • Apple Pencil
 • Apple Watch
 • Kontinuerlige funktioner, som Handoff og Instant Hotspot
 • Instant Hotspot
 • Lokalitetstjenester
 • Lås op med Apple Watch

Frakobling fra Wi-Fi-netværk

Åbn Kontrolcenter på din iPhone eller iPod touch eller iPad, og tryk på Wi-Fi-knappen symbolet for Wi-Fi. Symbolet dæmpes, og enheden afbryder forbindelsen til eventuelt tilsluttede netværk.

Når Wi-Fi er slået fra, er automatisk forbindelse til Wi-Fi-netværk i nærheden også slået fra, indtil:

 • Du tænder Wi-Fi i Kontrolcenter.
 • Du opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk i Indstillinger > Wi-Fi.
 • Du går eller kører til en ny placering. 
 • Klokken er 5, lokal tid.
 • Du genstarter enheden.

Frakobling fra Bluetooth-tilbehør

Åbn Kontrolcenter på din iPhone, iPod touch eller iPad, og tryk på Bluetooth-knappen symbolet for Bluetooth. Symbolet dæmpes, og enheden afbryder forbindelsen til eventuelt tilsluttet tilbehør, undtagen Apple Watch, Instant Hotspot, Apple Pencil og kontinuitetsfunktioner som Handoff.

Hvis Bluetooth er slået fra, kan du ikke forbinde din iOS- eller iPadOS-enhed til dit Bluetooth-tilbehør før:

 • Du tænder Bluetooth i Kontrolcenter.
 • Du opretter forbindelse til Bluetooth-tilbehør i Indstillinger > Bluetooth eller ved at trykke på symbolet for AirPlay  eller  og vælge noget Bluetooth-tilbehør.
 • Klokken er 5, lokal tid.
 • Du genstarter enheden.

Sluk Wi-Fi og Bluetooth

Hvis du ønsker at deaktivere Wi-Fi og Bluetooth fuldstændigt for alle netværk og enheder, kan du følge disse trin:

 • Hvis du vil slukke Wi-Fi, skal du gå til Indstillinger > Wi-Fi og slukke Wi-Fi.
 • Hvis du vil slukke Bluetooth, skal du gå til Indstillinger > Bluetooth og slukke Bluetooth.

Du får den bedste oplevelse med din iOS- eller iPadOS-enhed, hvis du beholder Wi-Fi og Bluetooth slået til.

Flyfunktion kan også slå Wi-Fi og Bluetooth fra, medmindre du har slået funktionerne til, mens enheden var indstillet til Flyfunktion. Læs mere om, brug af Wi-Fi og Bluetooth i Flyfunktion.

Udgivelsesdato: