Brug af Bluetooth og Wi-Fi i Kontrolcenter

Læs mere om administration af Wi-Fi og Bluetooth fra Kontrolcenter på din iPhone, iPad og iPod touch.

Oplysninger om Wi-Fi og Bluetooth

Når du skifter mellem Wi-Fi og Bluetooth via knapperne i Kontrolcenter, afbryder enheden omgående forbindelsen til Wi-Fi- og Bluetooth-tilbehør. Både Wi-Fi og Bluetooth er fortsat tilgængelige, så du kan anvende disse vigtige funktioner:

 • AirDrop
 • AirPlay
 • Apple Pencil
 • Apple Watch
 • Kontinuerlige funktioner, som Handoff og Instant Hotspot
 • Instant Hotspot
 • Lokalitetstjenester

Frakobling fra Wi-Fi-netværk

Åbn Kontrolcenter, og tryk på Wi-Fi-symbolet. Symbolet dæmpes, og enheden afbryder forbindelsen til eventuelt tilsluttede netværk.

Når Wi-Fi er slået fra, er automatisk forbindelse til Wi-Fi-netværk i nærheden også slået fra, indtil:

 • Du tænder Wi-Fi i Kontrolcenter.
 • Du opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk i Indstillinger > Wi-Fi.
 • Du går eller kører til en ny placering. 
 • Klokken er 5, lokal tid.
 • Du genstarter enheden.

Frakobling fra Bluetooth-tilbehør

Åbn Kontrolcenter, og tryk på Bluetooth-symbolet. Symbolet dæmpes, og enheden afbryder forbindelsen til eventuelt tilsluttet tilbehør, undtagen Apple Watch, Instant Hotspot, Apple Pencil og kontinuitetsfunktioner som Handoff.

Hvis Bluetooth er slukket, kan du ikke forbinde din iOS-enhed til dit Bluetooth-tilbehør før:

 • Du tænder Bluetooth i Kontrolcenter.
 • Du opretter forbindelse til Bluetooth-tilbehør i Indstillinger > Bluetooth eller ved at trykke på  eller  og vælge noget Bluetooth-tilbehør.
 • Klokken er 5, lokal tid.
 • Du genstarter enheden.

Sluk Wi-Fi og Bluetooth

Hvis du ønsker at deaktivere Wi-Fi og Bluetooth fuldstændigt for alle netværk og enheder, kan du følge disse trin:

 • Hvis du vil slukke Wi-Fi, skal du gå til Indstillinger > Wi-Fi og slukke Wi-Fi.
 • Hvis du vil slukke Bluetooth, skal du gå til Indstillinger > Bluetooth og slukke Bluetooth.

For at få den bedste oplevelse med din iOS-enhed anbefaler vi, at du holder Wi-Fi og Bluetooth tændt.

Flyfunktion kan også slå Wi-Fi og Bluetooth fra, medmindre du slog funktionerne til, da enheden var indstillet til Flyfunktion. Læs mere om, brug af Wi-Fi og Bluetooth i Flyfunktion.

Udgivelsesdato: