Pardannelse mellem Bluetooth-tilbehør fra en anden producent og iPhone, iPad eller iPod touch

Her kan du se, hvordan en iOS-enhed parres med Bluetooth-tilbehør, så du kan streame musik og videoer, foretage telefonopkald og meget mere.

        

Dan par mellem din enhed og Bluetooth-tilbehør

  1. Gå til Indstillinger > Bluetooth på din iOS-enhed, og slå Bluetooth til. Bliv på denne skærm, indtil du har fuldført trinnene til pardannelse med dit tilbehør. 
  2. Indstil tilbehøret, så det er synligt, og vent på, at det vises på din iOS-enhed. Hvis dit tilbehør ikke vises, eller hvis du er i tvivl om, hvordan det gøres synligt, skal du læse de instruktioner, der fulgte med tilbehøret, eller kontakte producenten.
  3. Tryk på tilbehørets navn, når det vises på skærmen, for at danne par. Du skal muligvis indtaste en PIN- eller adgangskode. Hvis du ikke kender PIN- eller adgangskoden, skal du se dokumentationen til tilbehøret.

Når du har dannet par med tilbehøret, kan du bruge det med din iOS-enhed. Hvis du vil danne par med yderligere Bluetooth-tilbehør, skal du gentage trinnene i dette afsnit. Du kan også få flere oplysninger om, hvordan du ændrer lydudgangen for din enhed.

 

Ophæv pardannelse med Bluetooth-tilbehør

Hvis du vil ophæve pardannelsen med Bluetooth-tilbehør, skal du trykke på Indstillinger > Bluetooth, finde den ønskede enhed, som pardannelsen skal ophæves for, trykke på   og derefter Glem denne enhed.

Når du trykker på Glem denne enhed på din iPhone, iPad og iPod touch, fjernes tilbehøret fra listen over tilgængelige Bluetooth-enheder. Hvis du vil føje Bluetooth-tilbehøret til enheden igen, skal du gøre tilbehøret synligt og gentage trinnene ovenfor for at gentage pardannelsen.

Hvis du ikke kan danne par med Bluetooth-tilbehøret

Hvis du stadig ikke kan danne par mellem dit Bluetooth-tilbehør og din enhed, kan du læse mere om, hvad du skal gøre.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: