Pardannelse mellem Bluetooth-tilbehør fra en anden producent og iPhone, iPad eller iPod touch

Par din iPhone, iPad eller iPod touch med dit Bluetooth-tilbehør, så du kan streame musik og videoer, foretage telefonopkald m.m.

Afhængigt af de apps, du bruger, får du muligvis vist en advarsel om, at du skal aktivere Bluetooth, før du kan parre tilbehør med Bluetooth. Gå til Indstillinger > Anonymitet, og tryk på Bluetooth. Slå derefter Bluetooth til for de apps, du vil bruge.

Aktiver Bluetooth 

Dan par mellem din enhed og Bluetooth-tilbehør

  1. Gå til Indstillinger > Bluetooth på din enhed, og slå Bluetooth til. Bliv på denne skærm, indtil du har fuldført trinnene til pardannelse med dit tilbehør. 
  2. Indstil tilbehøret, så det er synligt, og vent på, at det vises på din enhed. Hvis dit tilbehør ikke vises, eller hvis du er i tvivl om, hvordan det gøres synligt, skal du læse de instruktioner, der fulgte med tilbehøret, eller kontakte producenten.
  3. Tryk på tilbehørets navn, når det vises på skærmen, for at danne par. Du skal muligvis indtaste pinkoden eller adgangskoden. Hvis du ikke kender pinkoden eller adgangskoden, skal du se dokumentationen til tilbehøret.

Når du har parret dit tilbehør, kan du bruge det sammen med din enhed. Hvis du vil parre mere Bluetooth-tilbehør, skal du gentage disse trin. Du kan også få flere oplysninger om, hvordan du ændrer lydudgangen for din enhed.

 

Sådan ophæves pardannelse af Bluetooth-tilbehør

Hvis du vil ophæve pardannelse af Bluetooth-tilbehør, skal du trykke på Indstillinger > Bluetooth, søge efter den enhed, du vil ophæve pardannelsen af, og trykke på infoknappen  og derefter Glem denne enhed. Derved fjernes tilbehøret fra listen over tilgængelige Bluetooth-enheder.

Hvis du vil føje Bluetooth-tilbehøret til enheden igen, skal du gøre tilbehøret synligt igen og gentage trinnene ovenfor for at parre det.

Hvis du ikke kan danne par med Bluetooth-tilbehøret

Hvis du stadig ikke kan parre dit Bluetooth-tilbehør med din enhed, kan du læse mere om, hvad du kan gøre.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: