Hvis nogle af Mac-funktionerne ikke fungerer, når du afvikler Windows i Boot Camp

Når du opgraderer eller geninstallerer Windows på din Mac, skal du muligvis også geninstallere eller opdatere softwaren til Windows-understøttelse (drivere) fra Boot Camp.

Hvis du oplever et eller flere af følgende problemer, når du starter din Mac fra Microsoft Windows, kan du bruge trinnene i denne artikel til at geninstallere eller opdatere softwaren til Windows-understøttelse:

 • Der vises en fejl om, at Apple-softwareopdatering er stoppet.
 • En eller flere skærmopløsninger mangler eller er ikke tilgængelige for skærmen i Windows.
 • Du kan ikke justere lysstyrken på den indbyggede skærm i Windows.
 • Apple-musen, pegefeltet eller tastaturet virker ikke i Windows.
 • Der kommer ingen lyd fra Mac-computerens indbyggede højttalere i Windows.
 • Den indbyggede mikrofon eller det indbyggede kamera i din Mac genkendes ikke i Windows.

Tilslut og formater et USB-flashdrev

Hvis du vil downloade og installere de nyeste Boot Camp-drivere til Windows, skal du bruge et USB 2-flashdrev på mindst 16 GB. USB 3-flashdrev virker ikke, når Windows installeres med Boot Camp. Flashdrevet slettes, og du skal derfor sikkerhedskopiere de data, som du vil beholde, før du fortsætter.

 1. Start din Mac med macOS. Hvis du er startet fra Windows, skal du klikke på symbolet Boot Camp i systembakken og vælge at genstarte computeren fra macOS.
 2. Sæt USB-flashdrevet i din Mac.
 3. Åbn Diskværktøj, der ligger i mappen Hjælpeprogrammer i mappen Programmer.
 4. Vælg dit USB-flashdrev på listen over drev i vinduet Diskværktøj.
  Vælg drevnavnet og ikke enhedsnavnet, der vises under det.
 5. Klik på knappen eller fanen Slet.
 6. Vælg formatet MS-DOS (FAT).
 7. Hvis du får vist menuen Type, skal du vælge typen Master Boot Record.
 8. Klik på Slet for at omformatere drevet, og slut derefter Diskværktøj.


Download supportsoftwaren til Windows 10

 1. Kontroller, at din Mac har forbindelse til internettet.
 2. Åbn Boot Camp-assistent, der ligger i mappen Hjælpeprogrammer i mappen Programmer.
 3. Se efter et afkrydsningsfelt i vinduet Boot Camp-assistent for at downloade den nyeste software til understøttelse af Windows fra Apple. Hvis du ser afkrydsningsfeltet, skal du sørge for, at det er valgt. Fravælg derefter alle andre afkrydsningsfelter, og klik på Fortsæt. Hvis du ikke ser afkrydsningsfeltet, skal du vælge Handling > Download software til Windows-understøttelse på menulinjen.
 4. Kontroller, at dit USB-flashdrev vises på destinationsdrevet. Klik derefter på Fortsæt, og indtast et administratornavn og en adgangskode, hvis du bliver bedt om det. Boot Camp-assistenten downloader derefter softwaren til Windows-understøttelse til det pågældende drev.

Er der problemer?

 • Hvis assistenten ikke kan se USB-flashdrevet, skal du klikke på Gå tilbage og kontrollere, at drevet er sluttet direkte til USB-porten på din Mac og ikke til en skærm, et samlingspunkt eller et tastatur. Fjern og isæt drevet, og klik derefter på Fortsæt.
 • Hvis assistenten giver besked om, at dit USB-flashdrev ikke kan bruges, skal du sørge for, at det er formateret korrekt. Kontroller også, at du bruger et USB 2-flashdrev, ikke USB 3.
 • Hvis assistenten giver besked om, at softwaren ikke kan downloades på grund af et netværksproblem, skal du kontrollere, at din Mac har forbindelse til internettet.
 • Hvis assistenten giver besked om, at softwaren til Windows-understøttelse ikke kunne arkiveres på det valgte drev, skal du sørge for, at dit USB-flashdrev har en lagringskapacitet på mindst 16 GB.
 • Kontrollér, at din Mac opfylder systemkravene for at installere Windows med Boot Camp til macOS.


Installer den downloadede software til Windows-understøttelse

Når softwaren til Windows-understøttelse er downloadet eller kopieret til USB-flashdrevet, skal du afslutte Boot Camp-assistenten og derefter følge disse trin for at installere softwaren.

 1. Sørg for, at USB-flashdrevet er sat i din Mac.
 2. Vælg Apple-menuen > Systemindstillinger, klik på Startdisk, og vælg derefter Windows-disken på listen over drev:
 3. Klik på Genstart for at starte din Mac i Windows, og log ind, hvis du bliver bedt om det.
 4. Åbn mappen Boot Camp på USB-flashdrevet (eller mappen WindowsSupport på nyere versioner). Dobbeltklik derefter på Indstilling (eller setup.exe) for at starte installeringen. Klik på Ja, når du bliver spurgt, om du vil give Boot Camp tilladelse til at foretage ændringer. 
 5. Klik på Reparer for at geninstallere eller opdatere den software til Windows-understøttelse, der blev installeret af Boot Camp. Klik på Fortsæt alligevel, hvis du får en advarsel om, at den software, du installerer, ikke har bestået Windows Logo-testen.
 6. Når installeringen er færdig, skal du klikke på Ja for at genstarte din Mac. 

Hvis en Mac-funktion stadig ikke virker efter opdatering af softwaren til Windows-understøttelse, kan du søge efter symptomet på webstedet med Apple-support eller webstedet med Microsoft-support. Ikke alle funktioner på din Mac er udviklet til brug i Windows.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: