Problemer med en iPod, som ikke vil tænde eller fryser

I denne artikel kan du få hjælp til din iPod classic, iPod nano og iPod shuffle.

Har du brug for hjælp til en iPod touch i stedet?

Gennemtving genstart af din iPod

Hvis din iPod ikke svarer, kan du følge denne vejledning* for at tvinge den til at genstarte:

iPod nano (7. generation)

Hold knapperne Vågeblus til/fra og Hjem nede, indtil skærmen slukkes. Vent, til enheden er genstartet. Har du stadig brug for hjælp? Slut enheden til strøm, og prøv igen.

iPod shuffle

Afbryd enhedens forbindelse til alle andre enheder. Slå din iPod fra vha. afbryderknappen. (Enheden er tændt, hvis du ser en grøn farve ved knappen). Vent derefter i 10 sekunder, og tænd din iPod igen.

iPod classic

Flyt Hold-kontakten til positionen Fra, så der ikke vises en orange farve ved kontakten. Hold derefter knappen Menu og knappen i midten (Vælg) nede i 8 sekunder, eller indtil du ser Apple-logoet. 

Har du brug for mere hjælp? Gå til næste afsnit.

* Læs mere om, hvordan du gennemtvinger genstart af tidligere modeller af iPod, eller find ud af, hvilken iPod-model du har.

Oplad din enhed

Hvis din iPod stadig ikke reagerer, kan det være nødvendigt at oplade batteriet. Oplad din iPod i mindst 30 minutter:

  1. Sæt opladerkablet, der fulgte med enheden, i din iPod. 
  2. Sæt den anden ende af kablet til en strømkilde: Brug et USB-mellemstik, som er sluttet til en stikkontakt eller USB 2.0- eller 3.0-porten på din computer (ikke et tastatur). Computeren skal være tændt og ikke indstillet til vågeblus. Du kan også bruge et USB-samlingspunkt, en dockingstation eller andet Apple-certificeret tilbehør.
  3. Vent et par minutter, til opladningsskærmen vises, eller statusindikatoren på din iPod shuffle lyser orange. 

Kan du ikke se opladningsskærmen eller et orange lys efter 30 minutter? Så gør følgende:

  • Kontroller, at kablerne sidder korrekt i portene. Fjern eventuelt snavs fra alle porte.
  • Prøv med et andet opladerkabel eller en anden strømforsyning eller stikkontakt. Du må ikke bruge et mellemstik eller kabel, der er beskadiget.
  • Hvis enheden stadig ikke tænder, skal den muligvis til reparation. Kontakt Apple-support.

Har du brug for mere hjælp? Gå til næste afsnit.

Sådan gør du, hvis din iPod tænder, men går i stå under start

Hvis din iPod stadig ikke svarer, går i stå under start eller fryser fast på Apple-logoet eller det røde kryds, kan du gøre følgende:

  1. Sørg for, at din computer har den seneste version af iTunes installeret.
  2. Hvis du har en iPod nano eller iPod classic, skal du indstille din iPod som ekstern harddisk.
  3. Åbn iTunes, og forbind derefter din iPod direkte til computeren.
  4. Find din iPod i iTunes, og vælg Gendan.

Find din iPod i iTunes

Få mere hjælp

Udgivelsesdato: