En Time Machine-sikkerhedskopi kan tage længere tid at oprette end forventet

Det kan tage længere tid at udføre en Time Machine-sikkerhedskopiering, hvis der er mange arkiver med ændringer, eller hvis den forrige sikkerhedskopiering blev afbrudt.

Du kan bruge Time Machine-menuen til at se status for sikkerhedskopieringen. Når Time Machine sikkerhedskopierer dine data, vises indikatoren "Sikkerhedskopierer" og hvor langt, den er nået:

Hvis der vises en fejlmeddelelse i Time Machine-menuen, eller du slet ikke kan sikkerhedskopiere, skal du se Problemer med at sikkerhedskopiere eller gendanne med Time Machine.

Hvis Time Machine-sikkerhedskopieringen virker, men tager længere tid end forventet, skal du kontrollere følgende:

Den første sikkerhedskopiering

Første gang du sikkerhedskopierer din Mac med Time Machine, kan det tage lang tid. Det skyldes, at Time Machine kopierer de fleste eller alle data på Mac-computeren med den første sikkerhedskopi. Du kan fortsætte med at bruge Mac-computeren, mens Time Machine arbejder i baggrunden. 

Når den første sikkerhedskopi er færdig, kører Time Machine i baggrunden for at sikkerhedskopiere de arkiver, der er blevet ændret siden sidste sikkerhedskopiering. If you want to pause a backup and finish it later, select Skip This Backup from the Time Machine menu. Det betyder, at den næste sikkerhedskopiering som regel er hurtigere.

Hvis du vil sætte en sikkerhedskopiering på pause og afslutte den senere, skal du vælge Spring denne sikkerhedskopiering over i Time Machine-menuen. Time Machine forsøger automatisk at sikkerhedskopiere igen senere. Hvis du vil starte en sikkerhedskopiering manuelt, skal du vælge Sikkerhedskopiér nu i menuen. 

Sikkerhedskopiering af store ændringer

Nogle sikkerhedskopieringer kan tage længere tid at udføre, hvis du har foretaget ændringer i mange arkiver eller ændringer i store arkiver siden sidste sikkerhedskopiering. "Forbereder" vises muligvis i Time Machine-menuen i længere tid, når dette sker. Eksempel:

  • Hvis sikkerhedskopidisken ikke er tilgængelig (f.eks. hvis du er ude at rejse, eller sikkerhedskopidisken ikke er tændt eller tilsluttet), kan Time Machine ikke sikkerhedskopiere dine arkiver. Hvis du bruger Mac-computeren i flere dage uden adgang til sikkerhedskopidisken, kan det tage længere tid at udføre en sikkerhedskopiering, næste gang disken er tilgængelig.
  • Hvis du bruger virtualiseringssoftware på din computer, f.eks. Parallels eller VMWare, kan denne software oprette en stor diskafbildning eller et andet arkiv til lagring af data, der er relateret til andre operativsystemer. Time Machine kan forsøge at sikkerhedskopiere hele diskbilledet, selvom du kun har foretaget ændringer i nogle få arkiver. Du får de bedste resultater ved at sørge for, at computerens software er opdateret. Gå derefter til udviklerens supportwebsted for at få oplysninger om at bruge Time Machine sammen med disse programmer. Hvis du vil have, at Time Machine skal springe disse arkiver over, kan du give Time Machine besked om at udelade dem ved sikkerhedskopiering.
  • Hvis du har installeret ny software eller opgraderet macOS for nylig, kan det tage længere tid at udføre den næste sikkerhedskopiering. Når Time Machine er færdig med at sikkerhedskopiere den nye software, udføres sikkerhedskopiering som regel hurtigere. 
  • Hvis du annullerede den forrige sikkerhedskopiering, eller hvis den blev pludselig afbrudt, kan det tage længere tid for Time Machine, næste gang dine arkiver skal sikkerhedskopieres. Det kan også ske, hvis du ikke lukker Mac-computeren korrekt, eller hvis du ikke skubber en disk ud, inden den fjernes.

Netværkshastighed

Hvis du sikkerhedskopierer via et Wi-Fi-netværk, skal du sørge for, at Wi-Fi-adgangspunktet eller -routeren er i nærheden. En Wi-Fi-netværksforbindelse kan være langsommere, hvis Mac-computeren er for langt fra routeren. I Wi-Fi-menuen kan du få en idé om, hvor stærkt det trådløse netværkssignal er. Tjek for Wi-Fi-problemer, hvis det er nødvendigt.

Antivirussoftware

Hvis du bruger antivirussoftware på Mac-computeren, skal du sørge for, at softwaren er opdateret. Hvis den ser ud til at gribe forstyrrende ind ved sikkerhedskopiering af computeren, er det en god idé at udelade sikkerhedskopidisken ved virusscanning. Se den dokumentation, der fulgte med antivirussoftwaren, eller kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Kontroller diskene

Sikkerhedskopieringen kan være langsommere, hvis der er et problem med en af de diske, som skal sikkerhedskopieres, eller hvis der er et problem med sikkerhedskopidisken. 

Hvis du bruger en AirPort Time Capsule, kan du indstille den til at verificere det indbyggede diskdrev:

  1. Tag stikket til AirPort Time Capsule ud af stikkontakten.
  2. Vent 10 sekunder, og slut derefter AirPort Time Capsule til stikkontakten igen.

    Hvis den indbyggede disk i Time Capsule fungerer, lyser indikatorlyset på Time Capsule grønt. Lyset blinker gult, hvis det er problemer. Åbn AirPort-værktøj, og tilslut Time Capsule for at få flere oplysninger om problemet. Hvis du ikke kan løse problemet, kan du blive nødt til at slette disken med AirPort Utility, efter at du har oprettet en ekstra sikkerhedskopi ved hjælp af Time Machine og en anden disk. Hvis du ikke kan slette disken, skal Time Capsule muligvis til service.

I forbindelse med andre diske skal du åbne Time Machine-indstillingerne og slå Time Machine fra. Brug derefter Diskværktøj til at kontrollere startdisken, eksterne diske til sikkerhedskopier og andre diske, du sikkerhedskopierer. Du kan slå Time Machine til igen, når disken er kontrolleret eller repareret. 

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: