iPhone, iPad eller iPod genkendes ikke i iTunes til Windows

Prøv nedenstående forslag, hvis en iPhone, iPad eller iPod ikke kan oprette forbindelse til iTunes på en pc.

Benyt denne fremgangsmåde, hvis en iPhone, iPad eller iPod ikke vises under Enheder i iTunes efter tilslutning til en Windows-pc. Du må ikke manuelt sætte enheden i gendannelsesfunktion under denne proces. Følgende beskeder er muligvis også blevet vist:

 • Enheden kan ikke gendannes i iTunes.
 • Et udråbstegn eller "?" et stiksymbol eller et "X" vises ved siden af enhedsposten i Enhedshåndtering.
 • iTunes ophører med at genkende enheden under en opdatering eller gendannelse.

Hvis du bruger en Mac, kan du se her, hvad du skal gøre, hvis enheden ikke genkendes i OS X.

Genstart

Sluk computeren og iOS-enheden eller iPod-enheden, og tænd dem igen.

Genstart computeren

Kontroller, om alle de nødvendige opdateringer er installeret på computeren.

Opdater iTunes

Kontroller, om den nyeste version af iTunes er installeret på computeren.

Kontroller, om computeren er godkendt af iOS-enheden

Hvis du slutter iPhone, iPad eller iPod touch til computeren, og meddelelsen "Hvis du ikke har sluttet iOS-enheden til denne computer før, skal du låse enheden op og trykke på Godkend" vises, skal du kontrollere, om enheden har godkendt computeren.

Hvis du bruger Windows XP, og der flere gange vises en godkendelsesmeddelelse på enheden, skal du kontrollere, om iTunes er installeret. Her kan du se, hvordan problemer med gentagne godkendelsesmeddelelser i Windows XP løses. Det kan være nødvendigt at nulstille mappen Lockdown.

Kontroller USB-kablet

Kontroller, om USB-kablet med 30 ben eller Lightning-stikket til USB-kablet er fri for urenheder, og om det er beskadiget. Test med et andet kabel, hvis du har et.

USB-kabler, der hører til produkter eller tilbehør fra andre producenter, kan muligvis kun bruges til at oplade disse produkter og ikke til at overføre data. Hvis du bruger et etui fra en anden producent eller en batterienhed med ekstra strøm, skal du prøve at fjerne etuiet og slutte USB-kablet fra Apple direkte til enheden.

Kontroller, om Apple Mobile Device Support er installeret

En iOS-enhed skal bruge Apple Mobile Device Support, som normalt installeres automatisk sammen med iTunes. Følg nedenstående fremgangsmåde til dit Windows-operativsystem for at se, om programmet er installeret.

Windows 8

 1. Flyt markøren til det øverste højre hjørne, og klik på forstørrelsesglasset.
 2. Indtast Kontrolpanel, og tryk på Enter.
 3. Klik på "Fjern et program".
 4. Kontroller, om Apple Mobile Device Support vises på listen med aktuelt installerede programmer.

Hvis Apple Mobile Device Support ikke er med på listen, skal du fjerne iTunes, QuickTime, Apple Softwareopdatering og Apple Application Support. Derefter skal du geninstallere iTunes.

Hvis du geninstallerer iTunes, og Apple Mobile Device Support stadig ikke bliver installeret, skal du løse problemer med at installere iTunes til Windows.

Windows Vista og Windows 7

 1. Klik på Start.
 2. Vælg Kontrolpanel.
 3. Klik på "Fjern et program" (hvis du har valgt klassisk visning i kontrolpanelet i Windows Vista, skal du klikke på "Programmer og funktioner").
 4. Kontroller, om Apple Mobile Device Support vises på listen med aktuelt installerede programmer.

Windows XP

 1. Klik på Start.
 2. Vælg Kontrolpanel.
 3. Åbn "Tilføj eller fjern programmer" i kontrolpanelet, og se efter, om Apple Mobile Device Support kan ses på listen over installerede programmer.

Genstart Apple Mobile Device Service

Se mere om, hvordan Apple Mobile Device Service (AMDS) genstartes i Windows.

Kontroller, om Apple Mobile Device USB-driveren er installeret

Følg fremgangsmåden nedenfor:

Windows Vista, Windows 7 og Windows 8

 1. Slut enheden til computeren.
 2. Luk iTunes, hvis programmet starter.
 3. Windows Vista og Windows 7:
  • Klik på menuen Start. Højreklik på Computer, og vælg Egenskaber.
  • I øverste venstre hjørne skal du klikke på Enhedshåndtering. 
  • Windows 8: Flyt markøren til det øverste højre hjørne, klik på forstørrelsesglasset, indtast devmgmt.msc, og tryk på Enter. Vinduet Enhedshåndtering åbnes.
 4. Klik på plustegnet (+) (eller infotrekanten ( ) i Windows 7 og Windows 8) ud for USB-controllere (Universal Serial Bus) for at udvide denne markering.

 5. Find Apple Mobile Device USB Driver. Hvis posten vises uden pil ned, "!" eller "?" over den, er driveren korrekt installeret. Fortsæt til "Kontroller, om der er konflikter med software fra andre producenter".

  • Hvis Apple Mobile Device USB-driveren ikke er med på listen, skal du fortsætte til " Apple Mobile Device USB-driveren er ikke med på listen".
  • Hvis pil ned vises ud for enhedsposten, er enheden deaktiveret. Du kan aktivere enheden ved at højreklikke på den og vælge Aktiver i genvejsmenuen.

  • Hvis Apple Mobile Device USB-driverposten er med på listen, men "!" eller "?" vises over posten, skal du geninstallere Apple Mobile Device-driveren:
   1. Højreklik på posten Apple Mobile Device i Enhedshåndtering.
   2. Vælg Fjern i genvejsmenuen.
   3. Marker afkrydsningsfeltet "Slet driversoftwaren til denne enhed", og klik på OK.
   4. Klik på OK i den dialogboks, der vises.
   5. Højreklik på USB-controllere i vinduet Enhedshåndtering, og vælg "Søg efter hardwareændringer" i genvejsmenuen.
    Windows geninstallerer automatisk de nødvendige drivere og forsøger at aktivere enheden.
  • Hvis der stadig vises et udråbstegn eller spørgsmålstegn over Apple Mobile Device USB-driveren, skal du højreklikke på den og vælge Egenskaber. Læs, hvad der står under "Enhedsstatus" på fanen Generelt.
  • Hvis du får vist fejlmeddelelsen "Windows kan ikke verificere den digitale signatur til de drivere, som skal bruges til denne enhed. Under en hardware- eller softwareændring for nylig kan der være blevet installeret et arkiv med en fejlbehæftet signatur, et beskadiget arkiv eller et arkiv, som muligvis er skadelig software fra en ukendt kilde (kode 52)", skal du se afsnittet herunder med fejlkode 52.
  • Hvis der vises en anden fejlmeddelelse, skal du opdatere Apple Mobile Device-driveren manuelt:
   1. Højreklik på posten Apple Mobile Device i Enhedshåndtering.
   2. Vælg Opdater driversoftware.
   3. Vælg "Gennemse computeren efter driversoftware".
   4. Klik på "Lad mig vælge på en liste over enhedsdrivere på computeren".
   5. Klik på knappen "Har diskette/cd". Hvis muligheden "Har diskette/cd" ikke kan vælges, skal du vælge en kategori for enheden som f.eks. Mobiltelefon eller Lagerenhed, hvis de er med på listen. Klik derefter på Næste. Herefter vises muligheden "Har diskette/cd" normalt.
   6. Klik på knappen Gennemse, og find C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
   7. Dobbeltklik på filen "usbaapl". Filen hedder "usbaapl64", hvis du har en 64-bit-version af Windows. Hvis du ikke kan finde "usbaapl64" her, eller hvis der ikke er en mappe med navnet Drivers, skal du se under C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
   8. Klik på Åbn i vinduet "Har diskette/cd". Klik på Næste. Klik derefter på Afslut. Windows installerer nu driveren.

Hvis der under installationen vises en meddelelse om, at den software, du er ved at installere, "ikke har bestået den test, der kræves for at kunne bære Windows-logoet", skal du klikke på Fortsæt alligevel for at fortsætte med installationen af driverne. Du kan finde løsninger på andre almindelige problemer og hjælp til forskellige fejlkoder i denne Microsoft-artikel.

Windows XP

 1. Slut enheden til computeren.
 2. Luk iTunes, hvis programmet starter.
 3. I menuen Start skal du højreklikke på Denne computer og vælge Egenskaber.
 4. Klik på fanen Hardware, og klik derefter på knappen Enhedshåndtering. Vinduet Enhedshåndtering åbnes.
 5. Klik på plus-tegnet (+) til venstre for USB-controllere i kolonnen for at udvide emnet.

 6. Find Apple Mobile Device USB-driveren på listen. Hvis posten er vist uden symboler med "x", "!" eller "?" over den, er driveren korrekt installeret. Fortsæt til "Kontroller, om der er konflikter med software fra andre producenter".

  • Hvis Apple Mobile Device USB-driveren ikke er med på listen, skal du fortsætte med "Apple Mobile Device USB-driveren er ikke med på listen."
  • Hvis Apple Mobile Device USB-driveren er på listen, men der er et rødt "X" ved siden af enhedsposten, er enheden deaktiveret. Du kan aktivere enheden ved at højreklikke på posten med enheden i Enhedshåndtering og vælge Aktiver i genvejsmenuen.


  • Hvis Apple Mobile Device USB-driveren er på listen, men der vises et udråbstegn eller et spørgsmålstegn over den, skal du geninstallere Apple Mobile Device-driveren:

   1. Højreklik på posten Apple Mobile Device i Enhedshåndtering.
   2. Vælg Fjern i genvejsmenuen.
   3. Klik på OK i den dialogboks, der vises.
   4. Højreklik på USB-controllere i vinduet Enhedshåndtering, og vælg "Søg efter hardwareændringer" i genvejsmenuen.
    Windows geninstallerer automatisk de nødvendige drivere og forsøger at aktivere enheden.
  • Hvis der stadig vises et udråbstegn eller et spørgsmålstegn over Apple Mobile Device USB-driveren, skal du geninstallere driveren:
   1. Højreklik på posten Apple Mobile Device i Enhedshåndtering.
   2. Vælg Opdater driver i genvejsmenuen.
   3. Hvis du bliver spurgt om at oprette forbindelse til Windows Update for at søge efter software, skal du vælge "Nej, ikke denne gang".
   4. Vælg "Installer fra en liste eller en bestemt placering (avanceret)".
   5. Klik på Næste.
   6. Vælg "Søg ikke. Jeg vælger driveren, der skal installeres".
   7. Klik på Næste.

   8. Klik på knappen "Har diskette/cd". Hvis muligheden "Har diskette/cd" ikke kan vælges, skal du vælge en kategori for enheden som f.eks. Mobiltelefon eller Lagerenhed, hvis de er med på listen. Klik derefter på Næste. Herefter vises muligheden "Har diskette/cd" normalt. 
   9. Klik på knappen Gennemse, og find C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
   10. Dobbeltklik på filen usbaapl.
   11. Klik på OK i vinduet "Har diskette/cd".
   12. Klik på Næste.
   13. Klik på Udfør. Windows installerer driveren.

Hvis der under installationen vises en meddelelse om, at den software, du er ved at installere, "ikke har bestået den test, der kræves for at kunne bære Windows-logoet", skal du klikke på Fortsæt alligevel for at fortsætte med installationen af driverne.

Fejlkode 52

Følgende fejlmeddelelse kan blive vist i vinduet Egenskaber for enheden: "Windows kan ikke verificere den digitale signatur til de drivere, som skal bruges til denne enhed. Under en hardware- eller softwareændring for nylig kan der være blevet installeret et arkiv med en fejlbehæftet signatur, et beskadiget arkiv eller et arkiv, som muligvis er skadelig software fra en ukendt kilde (fejlkode 52)."

Gør følgende for at løse problemet med fejlkode 52:

 • Installer alle tilgængelige opdateringer til Windows. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du gør dette, i denne Microsoft-artikel.
 • Kontakt computerproducenten for at få opdateringer til computerens drivere, herunder diskdrev, chipsæt og USB-styreenheder.
 • Deaktiver "gennemtvingelse af driversignatur" midlertidigt ved at gøre følgende:

  1. Genstart computeren.
  2. Tryk på F8, mens computeren genstarter.
  3. Windows Vista og Windows 7:
   • Listen Avancerede indstillinger for Windows vises. Tryk på pil ned-tasten, indtil "Deaktiver gennemtvingelse af driversignatur" er markeret.
   • Tryk på returtasten.
  4. Windows 8:
   1. Listen Avancerede indstillinger for Windows vises. Tryk på pil ned-tasten, indtil "Deaktiver gennemtvingelse af driversignatur" er markeret.
   2. Tryk på returtasten.
   3. Klik på "Skift standardindstillinger, eller vælg andre indstillinger".
   4. Klik på "Vælg andre indstillinger".
   5. Klik på "Fejlfinding".
   6. Klik på "Avancerede indstillinger".
   7. Klik på "Startindstillinger".
   8. Klik på "Genstart", når du bliver bedt om det.
   9. Når du bliver spurgt, skal du trykke på tasten 7 for at vælge "Deaktiver gennemtvingelse af driversignatur".
  5. Tilslut enheden igen.

Hvis enheden ikke genkendes korrekt, skal du gennemgå disse trin, hver gang du starter computeren. Kontakt Microsoft eller Windows-administratoren for at få hjælp til at finde en permanent løsning på problemet.

Apple Mobile Device USB Driver er ikke på listen

 1. Tag enheden ud af computeren.
 2. Tag et skærmbillede ved at trykke samtidigt på knappen Hjem og knappen Vågeblus til/fra (skærmen blinker kortvarigt). Der kræves iOS version 2.0 eller en nyere version for at kunne tage skærmbilleder og gemme dem på iPod touch.
 3. Slut enheden til computeren igen.
 4. Åbn vinduet Enhedshåndtering i Windows:
  • Windows 8:
   1. Flyt markøren til det øverste højre hjørne.
   2. Klik på forstørrelsesglasset.
   3. Indtast devmgmt.msc.
   4. Tryk på Retur.
  • Windows Vista eller Windows 7:
   1. Klik på Start.
   2. Indtast devmgmt.msc.
   3. Tryk på Retur.
   4. Hvis Windows skal have din tilladelse for at fortsætte, skal du klikke på "Fortsæt".
  • Windows XP:
   1. Klik på Start > Kør.
   2. Indtast devmgmt.msc.
   3. Tryk på Retur.
 5. Udvid alle de punkter, der er vist nedenfor (det er muligvis ikke alle, der er med på listen):
  • Billedenheder
  • Andre enheder
  • Bærbare enheder
  • USB-controllere
 6. Se under den post, hvor enheden genkendes som et kamera. Posten hedder normalt Apple iPhone, Apple iPad eller Apple iPod.

Hvis kun "Ukendt enhed" vises, skal du benytte denne fremgangsmåde:

 1. Højreklik på posten "Ukendt enhed".
 2. Vælg Egenskaber i genvejsmenuen.
 3. Klik på fanen Detaljer.
 4. Vælg "Hardware-id'er" i rullemenuen.
 5. Hvis det viste hardware-id starter med USB\VID_0000&PID_0000, betyder det, at Windows ikke kan læse enhedens hardware-id'er og derfor har udskiftet dem med nuller. Det skyldes typisk en defekt USB-forbindelse eller manglende kompatibilitet med USB-chipsætdriverne.
 6. Fjern enheden, og tag alle USB-enheder ud af computeren.
 7. Luk computeren, og tænd den igen.
 8. Sæt enheden til igen, og afprøv hver USB-port ved at lade enheden sidde i ca. 30 sekunder for at se, om den genkendes.
 9. Test med et andet USB-kabel med 30 ben eller Lightning-stik til USB-kabel, hvis du har et kabel, som du ved virker.
 10. Hvis du har et eksternt USB 2.0-samlingspunkt skal du slutte det til pc'en og derefter slutte enheden til samlingspunktet.
 11. Hvis enheden vises i iTunes, skal du prøve at fjerne det eksterne USB 2.0-samlingspunkt og slutte enheden direkte til pc'en. Hvis problemet vender tilbage, kan du eventuelt bruge det eksterne USB 2.0-samlingspunkt som en midlertidig løsning. Kontakt computerproducenten for at få opdateringer til USB-chipsættet.

Enheden skal muligvis til service, hvis "Ukendt enhed" også vises, når du slutter enheden til en anden computer, der fungerer normalt, ved hjælp af et andet USB-kabel, der virker korrekt. Her kan du se mere om supportmulighederne.

Følg denne fremgangsmåde, hvis kun Apple iPhone, Apple iPad eller Apple iPod vises:

Windows XP

 1. Højreklik på posten med Apple iPhone, Apple iPad eller Apple iPod i Enhedshåndtering, og vælg Opdater driver i genvejsmenuen.
 2. Hvis du bliver spurgt om at oprette forbindelse til Windows Update for at søge efter software, skal du vælge "Nej, ikke denne gang" og klikke på Næste.
 3. Vælg "Installer fra en liste eller en bestemt placering (avanceret)", og klik på Næste.
 4. Klik på "Søg ikke. Jeg vælger driveren, der skal installeres", og klik på Næste.
 5. Klik på knappen "Har diskette/cd". Hvis muligheden "Har diskette/cd" ikke findes, skal du vælge en kategori for enheden som f.eks. Mobiltelefon eller Lagerenhed, hvis de er på listen, og derefter klikke på Næste. Herefter vises knappen "Har diskette/cd" normalt. Klik på knappen Gennemse i dialogboksen "Installer fra disk".
 6. Gå til C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
 7. Dobbeltklik på filen usbaapl.inf i mappen. Klik på OK i dialogboksen "Installer fra disk".
 8. Klik på Næste, og afslut driverinstallationen. Åbn iTunes for at se, om enheden genkendes korrekt.

Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8

 1. Højreklik på posten med Apple iPhone, Apple iPad eller Apple iPod i Enhedshåndtering, og vælg Opdater driver i genvejsmenuen.
 2. Klik på "Gennemse computeren efter driversoftware".
 3. Klik på "Lad mig vælge fra en liste over enhedsdrivere på computeren".
 4. Klik på knappen "Har diskette/cd". Hvis muligheden "Har diskette/cd" ikke findes, skal du vælge en kategori for enheden som f.eks. Mobiltelefon eller Lagerenhed, hvis de er på listen, og derefter klikke på Næste. Herefter vises muligheden "Har diskette/cd" normalt.
 5. Klik på knappen Gennemse i dialogboksen "Installer fra disk".
 6. Brug dette vindue til at finde følgende mappe:
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
 7. Dobbeltklik på filen "usbaapl". Filen hedder "usbaapl64", hvis du har en 64-bit-version af Windows. Hvis du ikke kan finde "usbaapl64" her, eller hvis der ikke er en mappe med navnet Drivers, skal du se C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers i stedet.
 8. Klik på OK i dialogboksen "Installer fra disk".
 9. Klik på Næste, og afslut driverinstallationen. Åbn iTunes for at se, om enheden genkendes korrekt.

Enheden genkendes ikke under gendannelsesfunktion

Din enhed genkendes muligvis ikke, hvis den er i gendannelsesfunktion. Det kan forekomme under opdatering eller gendannelse af enheden. Normalt vises logoet "Slut til iTunes" på enhedens skærm, når den er i gendannelsesfunktion. Hvis iTunes ikke genkender enheden, når den er i denne tilstand, skal du prøve følgende:

 1. Åbn Enhedshåndtering:
  • Windows XP:
   1. Klik på Start > Kør.
   2. Indtast devmgmt.msc.
   3. Tryk på Retur.
  • Windows Vista eller Windows 7:
   1. Klik på Start.
   2. Indtast devmgmt.msc.
   3. Tryk på Retur.
   4. Hvis Windows skal have din tilladelse for at fortsætte, skal du klikke på Fortsæt.
  • Windows 8:
   1. Flyt markøren til det øverste højre hjørne, og klik på forstørrelsesglasset.
   2. Indtast devmgmt.msc.
   3. Tryk på Retur.
 2. Klik på plustegnet (+) (Windows XP og Vista) eller infotrekanten ( ) (Windows 7 og 8) ved siden af Billedenheder, Andre enheder, Bærbare enheder og USB-controllere (Universal Serial Bus) for at udvide disse afsnit.
 3. Se disse afsnit for at finde en eller flere poster, der kaldes Apple Mobile Device (Gendannelsestilstand). Der kan være et udråbstegn på disse poster.

Gør følgende, hvis der kun vises en enkelt post af typen "Apple Mobile Device USB Driver" uden markering af fejl:

Find ud af, om computeren har USB 3.0-porte. I USB-controllere (Universal Serial Bus) skal du finde eventuelle poster, der har "USB 3.0" eller "SuperSpeed USB" i titlen. Hvis disse vises, har du USB 3.0.

Gør følgende, hvis du har USB 3.0:

 1. Prøv at slutte enheden til en anden USB-port. Prøv hver port, indtil enheden genkendes. Nogle computere har dedikerede 2.0- og USB 3.0-porte. Hvis det er tilfældet, kan det muligvis løse problemet at bruge en USB 2.0-port.
 2. Kontakt computerproducenten for at få opdateringer til USB 3.0-chipsættets drivere.
 3. Hvis problemet fortsætter, skal du fortsætte til afsnittet "Kontroller, om der er konflikter med software fra andre producenter".

Gør følgende, hvis du ikke har USB 3.0:

Fortsæt til "Kontroller, om der er konflikter med software fra andre producenter".

Gør følgende, hvis der vises to poster af typen "Apple Mobile Device (Gendannelsesfunktion)" med "!"- symboler

 1. Åbn Enhedshåndtering, og tilslut enheden.
 2. Klik på menuen Vis.
 3. Vælg "Enheder efter tilslutning".
 4. Find de forkerte poster, der hedder "Apple Mobile Device (Gendannelsesfunktion)". Du skal muligvis udvide alle afsnit i Enhedshåndtering for at få dem vist.
 5. Lige over disse poster er der en post for en sammensat USB-enhed.

Vælg en fremgangsmåde, der passer til din version af Windows, for at opdatere denne driver:

Windows XP

 1. Højreklik på den overordnede post Sammensat USB-enhed.
 2. Vælg Opdater driver i genvejsmenuen.
 3. Hvis du bliver spurgt om at oprette forbindelse til Windows Update for at søge efter software, skal du vælge "Nej, ikke denne gang".
 4. Klik på Næste.
 5. Vælg "Installer fra en liste eller en bestemt placering (avanceret)".
 6. Klik på Næste.
 7. Klik på "Søg ikke. Jeg vælger driveren, der skal installeres".
 8. Klik på Næste.
 9. Klik på knappen "Har diskette/cd".
 10. Klik på knappen Gennemse i dialogboksen "Installer fra disk".
 11. Brug dette vindue til at finde følgende mappe: C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
 12. Dobbeltklik på filen "usbaapl", som befinder sig i denne mappe. Klik på OK i dialogboksen "Installer fra disk".
 13. Klik på Næste, og afslut driverinstallationen.
 14. Åbn iTunes for at kontrollere, om enheden genkendes korrekt, og fortsæt med at gendanne enheden.

Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8

 1. Højreklik på den overordnede post Sammensat USB-enhed.
 2. Vælg Opdater driversoftware i genvejsmenuen.
 3. Klik på "Gennemse computeren efter driversoftware".
 4. Klik på "Lad mig vælge fra en liste over enhedsdrivere på computeren".
 5. Klik på knappen "Har diskette/cd".
 6. Klik på knappen Gennemse i dialogboksen "Installer fra disk".
 7. Brug dette vindue til at finde følgende mappe:
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
 8. Dobbeltklik på filen usbaapl. Filen hedder "usbaapl64", hvis du har en 64-bit-version af Windows. Hvis du ikke kan finde "usbaapl64" her, eller hvis der ikke er en mappe med navnet Drivers, skal du se under C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
 9. Klik på OK i dialogboksen "Installer fra disk".
 10. Klik på Næste, og afslut driverinstallationen.
 11. Åbn iTunes for at kontrollere, om enheden genkendes korrekt, og fortsæt med at gendanne enheden.

Kontroller, om der er konflikter med software fra andre producenter

Bestemte versioner af telefonsoftware og software til mobilnetværksforbindelse fra producenter som Samsung, Nokia, Bora, Novatel, Sony, Android, LG, Sierra, Huawei, Pantech og Motorola kan forårsage, at enheden ikke genkendes. Gør følgende, hvis du har denne type software på computeren:

 1. Afinstaller telefonsoftwaren eller softwaren til mobilnetværksforbindelse midlertidigt, og udfør en test. Kontakt producenten af softwaren for at få hjælp til afinstallering. Hvis du bruger en telefon eller mobilenhed fra en anden producent end Apple til internetforbindelsen, skal du prøve at oprette forbindelse til et andet netværk via Wi-Fi eller Ethernet.
 2. Fjern iTunes og al tilhørende Apple-software.

  Sådan fjernes og geninstalleres iTunes og andre softwarekomponenter til Windows XP
  Sådan fjernes og geninstalleres iTunes og tilhørende softwarekomponenter til Windows Vista, Windows 7 og Windows 8

 3. Test enheden, når iTunes er geninstalleret.
 4. Hvis du fortsat har brug for telefonsoftware eller software til mobilnetværksforbindelse fra en anden producent end Apple, som du har fjernet, skal du geninstallere softwaren og afprøve enheden for at sikre, at iTunes stadig fungerer. Kontakt producenten af softwaren til mobilnetværksforbindelse, hvis problemet opstår igen.

Sikkerhedssoftware fra andre producenter kan også skabe konflikt med enheder, der opretter forbindelse til iTunes. Foretag fejlfinding af problemer, der kan skyldes din sikkerhedssoftware, ved at følge fremgangsmåden i denne artikel. Når du har løst de mulige problemer med sikkerhedssoftwaren, skal du muligvis følge fremgangsmåden i denne artikel igen.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Sidst ændret: