Boot Camp: Lysstyrkejustering reagerer ikke efter opdatering til Windows 8.1

Efter opgradering fra Windows 8 til Windows 8.1 på en MacBook Pro (17", primo 2011 eller ultimo 2011) kan tasterne F1 og F2 muligvis ikke længere bruges til at justere lysstyrken på computerens indbyggede skærm.

Problemet løses ved at udføre en reparationsinstallering af Boot Camp 5.1-driverne.

Når du skal udføre en reparationsinstallering, skal du bruge et USB-flashdrev med de korrekte Boot Camp 5.1-drivere til systemet. Hvis du ikke længere har det medie, du brugte til at installere Boot Camp-supportdriverne, kan du oprette en anden kopi med Boot Camp-assistenten, som ligger i mappen Hjælpeprogrammer. Brug assistenten til at overføre de korrekte drivere til et USB-flashdrev, og afslut derefter assistenten. Du kan også hente driverne på Apples supportwebsted og kopiere dem til et USB-flashdrev, der er formateret til Windows. 

Når du har driverne på et USB-medie, skal du benytte denne fremgangsmåde til at udføre reparationsinstalleringen:

 1. Start Mac-computeren i Windows 8.1.
 2. Indsæt flashdrevet eller et andet USB-medie med de drivere, du hentede, da du installerede Windows 8.1.
 3. Skift til skrivebordet, og åbn Stifinder.
 4. Dobbeltklik på flashdrevets symbol for at åbne det.
 5. Find Boot Camp-mappen, og åbn den.
 6. Find og åbn Setup.exe i mappen.
 7. Klik på Ja, når sikkerhedsprompten Kontrol af brugerkonti vises.
 8. Vinduet "Reparer Boot Camp-tjenester" vises. Klik på Reparer.
 9. Under reparationsprocessen udskiftes alle driverne med de drivere, du overførte til USB-mediet.
 10. Der vises en besked om, at Boot Camp-installeringsprogrammet er færdigt. Klik på Afslut for at lukke installeringsprogrammet.
 11. Klik på Ja ved genstartsprompten for at starte Mac-computeren igen.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: