Wi-Fi-base: Betydning og udbedring af en statusindikator, som blinker gult

Statusindikatoren på din Wi-Fi-base blinker gult.

Her er en række almindelige årsager til, at statusindikatoren blinker gult:

 • Wi-Fi-basen er ny og endnu ikke konfigureret.
 • Wi-Fi-basen er blevet nulstillet.
 • Der er en ny firmwareopdatering til Wi-Fi-basen.
 • Der er ingen tilgængelig IP-adresse til Wi-Fi-basen.
 • En Wi-Fi-base i Udvidet tilstand er uden for rækkevidde af en primær Wi-Fi-bases dækningsområde.
 • WAN-Ethernet-kablet er ikke tilsluttet Wi-Fi-basen.
 • Wi-Fi-basen mangler en sti til internettet (eller en lokal router).
 • Der er i øjeblikket ingen internetforbindelse via internetudbyderen.
 • AirPort Time Capsule har registreret, at den interne harddisk har rapporteret en SMART-fejl og ikke fungerer (dette kræver firmwareversion 7.5.2 og AirPort-værktøj version 5.5.2).

En konstant blinkende gul statusindikator betyder, at din Wi-Fi-base muligvis kræver, at der gøres noget.

Sådan løses en advarsel med en blinkende gul statusindikator

Start AirPort-værktøj for at finde ud af, hvorfor statusindikatoren på din Wi-Fi-base blinker gult. Apple anbefaler, at du bruger AirPort-værktøj 5.5.2 til Mac, AirPort-værktøj 5.5.2 til Windows eller en nyere version af AirPort-værktøj, hvis der findes en sådan.

 1. AirPort-værktøj 5.2 eller en nyere version starter automatisk, hvis din Wi-Fi-base kræver, at der gøres noget. Du kan altid selv vælge at starte AirPort-værktøjet.  Brug ikke en version af AirPort-værktøjet, som er ældre end 5.0. 
  I Mac OS X findes AirPort-værktøjet i Programmer > Hjælpeprogrammer.
  I Microsoft Windows findes AirPort-værktøjet ved at klikke på Start > Alle programmer > AirPort.
  Bemærk: Du kan finde og overføre den seneste firmware og software til Wi-Fi-basen ved at klikke her.
 2. Find din Wi-Fi-base i vinduet AirPort-værktøj, og dobbeltklik på den for at åbne vinduet Resume. Bemærk: Hvis du har mere end en Wi-Fi-base, skal du dobbeltklikke på symbolet for den Wi-Fi-base, som er markeret med en gul cirkel.
 3. Når vinduet Resume vises, skal du dobbeltklikke på den gule cirkel til højre for Wi-Fi-basens Status for at åbne statusvinduet.
 4. I statusvinduet vises eventuelle forhold, der kræver, at du gør noget. Tag et emne ad gangen, indtil der ikke er flere emner.
  Vigtigt!
  Du skal nulstille Wi-Fi-basen med nulstillingskontakten for at aktivere kontrol af de funktioner, som du har ignoreret.

 5. 

Hvis du vil standse den blinkende gule statusindikator, skal du muligvis ændre en bestemt indstilling eller markere afkrydsningsfeltet "Ignorer" ved siden af alle indstillinger, som du ikke ønsker at ændre. Et markeret afkrydsningsfelt fortæller AirPort, at du er opmærksom på problemet og har valgt at ignorere det. Du kan f.eks. ønske at have AirPort åben uden en adgangskode, så alle kan komme på dit trådløse netværk.
 6. Klik på Opdater for at anvende ændringerne (Wi-Fi-basen genstarter).
 7. Når Wi-Fi-basen er genstartet, skal statusindikatoren lyse grønt og ikke blinke. Hvis statusindikatoren fortsat blinker gult, efter at Wi-Fi-basen er genstartet, kan du gentage ovenstående fremgangsmåde.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil have flere oplysninger om din Wi-Fi-base, skal du se AirPort-indstillingsvejledningen, som fulgte med basen. Du kan også finde flere oplysninger og få mere hjælp på siden http://www.apple.com/dk/support/airport.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: