Ofte stillede spørgsmål om nulstilling af en AirPort-base

Denne artikel indeholder svar på spørgsmål om nulstilling af en AirPort-base (AirPort Express, AirPort Extreme og AirPort Time Capsule). Den indeholder ligeledes en fremgangsmåde til nulstilling af en AirPort-base.

Hvad er en nulstilling?

 

Nulstilling er det første trin i en proces, som medfører gendannelse af en AirPort-basetilstand, der giver dig mulighed for at styre basen, hvis du har mistet adgangskoden, eller hvis enheden ikke svarer som normalt. Afhængigt af typen eller den nødvendige nulstilling skal du enten trykke på en nulstillingsknap på enheden eller udføre nulstillingen fra programmet AirPort-værktøj.

AirPort-baser med 802.11b og 802.11g understøtter blød nulstilling og gendannelse af fabriksindstillingerne, mens AirPort-baser med 802.11n og 802.11ac understøtter blød og hård gendannelse samt gendannelse af fabriksindstillingerne.

Afhængigt af situationen vælges en af følgende nulstillingstyper:

 • Blød nulstilling: Adgangskoden til enheden nulstilles, og sikkerhedsindstillingerne deaktiveres i fem minutter, så du kan oprette forbindelse til netværket og foretage ændringer.
 • Hård nulstilling: Basen nulstilles, så den kommer i en ikke konfigureret tilstand, men den senest gemte konfiguration og alle beskrivelser bevares, så de tidligere indstillinger kan gendannes på basen.
 • Gendannelse af fabriksindstillingerne: Det samme som en hård nulstilling, men gemte konfigurationer og beskrivelser fjernes også.

 

I hvilken situation skal jeg udføre en nulstilling?

 

 • Blød nulstilling: Udfør denne nulstilling, hvis du har glemt din adgangskode. En blød nulstilling nulstiller din adgangskode og deaktiverer sikkerhedsindstillinger (indstillinger for Adgangskontrol og RADIUS afbrydes midlertidigt). Hvis du glemmer adgangskoden, kan du normalt ikke oprette forbindelse til eller konfigurere enheden. Hvis du ikke foretager nogen ændringer inden for fem minutter efter en blød nulstilling, vender enheden tilbage til den tidligere tilstand. Alle enhedens indstillinger er tilgængelige efter genstart.
 • Hård nulstilling: Udfør denne nulstilling for at foretage fejlfinding og løsning af problemer med en enhed, der ikke svarer, eller for at foretage fejlfinding af adgangsproblemer.
 • Gendannelse af standardindstillinger: Udfør denne indstilling, hvis du vil starte forfra og vil fjerne alle personlige beskrivelser og indstillinger først. Derved gendannes den tilstand, som var på enheden, da du købte den. Data, der er lagret på interne eller eksterne harddiske, der er tilsluttet enheden, slettes ikke. Hvis du vælger det, kan du manuelt slette dataene på harddisken vha. AirPort-værktøjet. 

 

Hvilke standardindstillinger har AirPort-basen efter en hård nulstilling eller gendannelse af fabriksindstillingerne?

 

 • AirPort-basen indstilles til at anmode om en IP-adresse efter DHCP.
 • Adgangskoden til AirPort-basen er "public".
 • Navnet på AirPort-basen bliver igen "base xxxxxx", hvor xxxxxx er de sidste seks cifre i den trådløse MAC-adresse*.
 • Netværksnavnet på AirPort-basen er "Apple Network xxxxxx", hvor xxxxxx er de sidste seks cifre i den trådløse MAC-adresse*.

*En MAC-adresse (Media Access Control), også kaldet et netværks-id, er et entydigt hardware-id for en netværksport.  Du kan finde id'et til trådløse netværk og Ethernet-netværk på den påsatte mærkat nederst eller på siden af enheden.

 

Hvad skal jeg vide, før jeg udfører en nulstilling?

 

 • Den bløde gendannelsesfunktion virker i fem minutter på enheden. Hvis du ikke foretager ændringerne inden for fem minutter, efter at du har trykket på nulstillingsknappen, skal du nulstille den igen.
 • Under fejlfinding skal du kun bruge hård nulstilling eller gendannelse af fabriksindstillingerne, hvis alle andre forsøg på at få adgang til basen mislykkes, eller hvis du vil starte forfra med basen.
 • Hvis basen holder helt op med at svare, kan du nulstille den. Hård nulstilling eller gendannelse af fabriksindstillingerne kan være nyttig ved fejlfinding af et problem, fordi standardtilstanden gendannes på basen, så du kan konfigurere den igen.
 • Ved AirPort-baser af typen Graphite eller Snow (to Ethernet-stik) skal computeren være sluttet direkte til enheden via et Ethernet-kabel, da du skal kunne konfigurere den trådløse forbindelse.

 

Hvor lang tid tager en nulstilling?

 

En blød nulstilling går hurtigt. Når du trykker på nulstillingsknappen, udføres blød nulstilling med det samme.

Efter hård nulstilling eller gendannelse af fabriksindstillinger kan enheden kortvarigt ikke ses i AirPort-menuen eller i AirPort-værktøj. Det tager omkring 45 sekunder, før enheden kan ses igen. Du kan derefter bruge basen i standardtilstanden eller konfigurere den igen vha. AirPort-værktøj.

 

Skal jeg bruge AirPort-hjælpeværktøj eller AirPort-værktøj?

 

 • Den nyeste version af AirPort-værktøj skal bruges til baser af typen 802.11n og 802.11ac. Den nyeste version af AirPort-værktøj kan hentes på overførselswebstedet.
 • AirPort-hjælpeværktøj 4.2.5 til Graphite og Snow skal bruges til AirPort Graphite og AirPort Snow (to Ethernet-stik).

 

Hvor er nulstillingsknappen på min AirPort-basemodel?

 

Her ses et nærbillede af symbolet for nulstillingsknappen:  

 

AirPort Extreme og AirPort Time Capsule 802.11ac  - nulstillingsknappen er placeret til højre for strømstikket:

AirPort Extreme 802.11n (øverst) og AirPort Time Capsule (nederst) – nulstillingsknappen er placeret til højre for den sidste LAN-port:

Nulstillingsknappen på bagsiden af Extreme eller AirPort Time Capsule

AirPort Express 802.11n (2. generation) – nulstillingsknappen er placeret tæt på lydporten:

AirPort Express 802.11n (1. generation) – nulstillingsknappen er placeret tæt på lydporten:

Nulstillingsknappen bag på AirPort Express

Extreme-base (802.11b/g) – nulstillingsknappen er placeret til venstre for Ethernet WAN-porten:

Nulstillingsknappen på bagsiden af en Extreme-base

Snow (to Ethernet-stik) (802.11b) – nulstillingsknappen er placeret til højre for Ethernet LAN-porten:

Nulstillingsknappen på bagsiden af en Snow-base

Graphite (802.11b) – nulstillingsknappen er placeret på undersiden af enheden:

Nulstillingsknappen på bagsiden af en Graphite-base

 

 

Hvordan nulstiller jeg min AirPort-base?

Vælg nedenfor din enhed og den nulstillingstype, du vil udføre, for at få vist den relevante nulstillingsmetode.

AirPort Express, AirPort Extreme og AirPort Time Capsule (802.11n/ac)

   

Blød nulstilling

 1. Tænd basen, og vent på, at enheden gennemfører startprocessen. Yderligere oplysninger om startprocessen kan ses i artiklen Om statusindikatorer (LED) på Wi-Fi-baser.
 2. Tryk på nulstillingsknappen med en blyant, en papirclips eller lignende, hold den nede i et elt sekund, og slip den derefter. Indikatoren (LED) blinker orange, hvilket betyder, at enheden er i blød nulstillingsfunktion.
 3. Vælg på AirPort-menulinjen det netværk, der er oprettet af basen (netværksnavnet ændres ikke).
 4. Åbn AirPort-værktøj i Programmer > Hjælpeprogrammer.
 5. Vælg basen, og klik på Rediger (i redigeringsvinduet fremgår det, at basen er i blød nulstillingsfunktion).
 6. Gå gennem fanerne for at foretage de ønskede ændringer af adgangskoder og andre indstillinger, og klik på Opdater eller Fortsæt, afhængigt af om du har foretaget ændringer
 7. Luk AirPort-værktøj.

Hård nulstilling

 1. Tryk på nulstillingsknappen med en blyant, en papirclips eller lignende, og hold den nede, indtil statusindikatoren (LED) begynder at blinke orange hurtigt, hvilket sker efter ca. fem sekunder.
 2. Slip knappen, hvorefter enheden nulstilles.
 3. Vent ca. et minut på, at basen bliver færdig med at genstarte, og åbn derefter AirPort-værktøj i Programmer > Hjælpeprogrammer.
 4. Vælg basen under Andre Wi-Fi-enheder, og klik på Rediger.
 5. Klik på knappen Andre indstillinger.
 6. Vælg "Gendan tidligere indstillinger", og klik på Næste, indtil du kommer til det sidste vindue.
 7. Det vises i AirPort-værktøj, at indstillingsprocessen er gennemført. Klik på OK.
 8. Luk AirPort-værktøj.

Gendannelse af fabriksindstillinger (med nulstillingsknappen)

Hvis der ikke er adgang til enheden via AirPort-værktøj, kan fabriksindstillingerne gendannes ved at bruge nulstillingsknappen.

 1. Tag strømkablet til basestationen ud.
 2. Hold nulstillingsknappen nede med en blyant, en papirclips eller lignende. Sæt strømkablet til basen i igen, mens knappen fortsat holdes nede. Hold nulstillingsknappen nede, indtil du kan se, at statusindikatoren (lysdioden) begynder at blinke hurtigt orange, hvilket sker efter ca. 6 sekunder.

Vigtigt! Ved gendannelse af fabriksindstillingerne slettes der ikke data på eventuelle harddiske, der er tilknyttet basen.

Extreme-base (802.11b/g)

   

Blød nulstilling

 1. Åbn AirPort-værktøj i Programmer > Hjælpeprogrammer.
 2. Vælg AirPort-værktøj > Søg efter opdateringer...
 3. Installer den seneste firmware og version af AirPort-værktøj, der er tilgængelig til din Mac.
 4. Slut basen til strømforsyningen.
 5. Tryk på nulstillingsknappen i ti sekunder med en blyant, en papirclips eller lignende.
 6. Slip knappen. Basen nulstilles blødt.

Hård nulstilling

Der er ikke mulighed for at foretage hård nulstilling af en Extreme-base (802.11b/g).  Brug i stedet gendannelse af fabriksindstillingerne.

Gendannelse af fabriksindstillingerne

 1. Tag strømkablet ud af basen.
 2. Tryk på og hold nulstillingsknappen nede med en blyant, en papirclips eller lignende, og sæt strømkablet i igen, mens du fortsat holder knappen nede i ca. fem sekunder, indtil der kommer lys i de tre statusindikatorer.
 3. Slip knappen. Fabriksindstillingerne gendannes på basen.

Baser af typen Graphite (802.11b) og Snow (to Ethernet-stik) (802.11b)

   

Blød nulstilling i Mac OS X v10.5 og ældre versioner

 1. Slut basen til strømforsyningen.
 2. Sæt en blyant, en papirclips eller lignende gennem hullet til nulstillingsknappen, tryk på den, og hold den nede i et sekund.
 3. Den midterste indikator blinker en gang i sekundet, mens basen er i blød nulstillingsfunktion.
 4. Adgangskoden til basen indstilles til "offentlig", og IP-adressen nulstilles.
 5. Brug AirPort-hjælpeværktøj 4.2.5 til Graphite og Snow til at konfigurere basen.
  Bemærk: Placeringen af dette værktøj varierer, afhængigt af forskellige operativsystemversioner. Du kan finde værktøjet ved at bruge Sherlock i ældre versioner end Mac OS X 10.2 eller dialogen Søg i Finder i Mac OS X v10.2 og nyere versioner.

Du kan oprette forbindelse til basen, hvor der udføres blød nulstilling, vha. følgende manuelle netværksindstillinger på computeren:

 • IP-adresse 192.42.249.15
 • Undernet 255.255.255.0
 • Router 192.42.249.13
 1. Vælg det netværk, der er oprettet af basen (netværksnavnet ændres ikke), i emnet AirPort på menulinjen.
 2. Åbn AirPort-hjælpeværktøj til Graphite og Snow.
 3. Vælg basen, og klik på Konfigurer. Dermed får du mulighed for at foretage følgende ændringer:
  • IP-adresse: Medmindre du har fået en IP-adresse af din internetudbyder eller systemadministrator, skal du ikke ændre IP-adressen.
  • Nulstil adgangskoden til basen.
  • Slå kryptering til for at aktivere adgangskodebeskyttelse for AirPort-netværket. Hvis du aktiverer kryptering, skal du skrive en ny adgangskode til AirPort-netværket.
 4. Foretag ændringer i adgangskoder eller andre ønskede indstillinger, og klik derefter på Opdater. Basen bruger de nye indstillinger, når den er genstartet. 

Hård nulstilling

Det er ikke muligt at foretage hård nulstillingsindstilling af baser af typen Graphite og Snow.  Brug i stedet gendannelse af fabriksindstillingerne.

Gendannelse af fabriksindstillinger i Mac OS X v10.5 og ældre versioner

 1. Slut computeren til AirPort-basen via Ethernet. Du kan oprette forbindelse direkte til basen vha. et Ethernet-krydskabel, eller du kan oprette forbindelse via en Ethernet-switch vha. Ethernet-standardkabler.
 2. Konfigurer Mac'ens TCP-indstillinger til forbindelse via Ethernet, og foretag konfigurationen manuelt (IP 192.42.249.15, Undernet 255.255.255.0, Router 192.42.249.13).
  Du bemærker muligvis en kort systemforsinkelse, når du har lukket kontrolpanelet.
 3. Tag strømstikket ud af basen, og sæt det derefter i igen.
 4. Når alle tre statusindikatorer lyser, skal du indsætte en en blyant, en papirclips eller lignende gennem hullet til nulstillingsknappen nederst på basen.
 5. Tryk på og hold nulstillingsknappen nede i 30 sekunder, indtil den midterste statusindikator på AirPort-basen lyser. Hvis det er Graphite-basen, har du trykket på nulstillingsknappen for sent, hvis den midterste indikator lyser grønt. Gå tilbage til trin 3, og prøv igen.
 6. Åbn AirPort-hjælpeværktøj 4.2.5 til Graphite og Snow.
  Bemærk: Placeringen af dette værktøj varierer, afhængigt af forskellige operativsystemversioner. Du kan finde værktøjet ved at bruge Sherlock i ældre versioner end Mac OS X 10.2 eller dialogen Søg i Finder i Mac OS X v10.2 og nyere versioner.
  Bemærk: AirPort-værktøj 4.2.5 til Graphite- og Snow-baserne fungerer på nuværende tidspunkt ikke sammen med Mac OS X 10.6 eller nyere versioner.
 7. Efter en kort forsinkelse vises en liste over baser. Hvis AirPort-hjælpeværktøj til Graphite og Snow allerede er åbent, skal du klikke på knappen Søg igen.
 8. Vælg basen på listen, og klik på Konfigurer (basens navn angives til Ethernet-id'en for basen, f.eks. "00-50-E4-5B-8F-EA").
 9. Følg vejledningen på skærmen for at installere softwaren til AirPort-basen igen.
  Bemærk: Adgangskoden til AirPort-basen er indstillet til "public".
 10. Brug AirPort-værktøjet til Graphite- og Snow-basen til at konfigurere basen med igen.

Kontrol af gendannelse af fabriksstandard

Kontroller basens navn. Hvis navnet er det samme som det, brugeren definerede, er der udført blød nulstilling af enheden i stedet for gendannelse af fabriksstandard. En Graphite-base i fabriksstandardfunktion vises kun, hvis computeren er tilsluttet med et Ethernet-kabel. Basen vises ikke på det trådløse netværk, før den er blevet konfigureret igen og genstartet.

Vigtigt! Når du har udført nulstilling af AirPort-basen samt trådløs genkonfigurering vha. AirPort-hjælpeværktøj, skal du tage Ethernet-kablet ud af computeren. Derefter skal du vælge det nye trådløse netværk under computerens netværksindstillinger.

Udgivelsesdato: