Sådan nulstilles din AirPort-base

Læs mere om, hvordan du nulstiller din AirPort Time Capsule, AirPort Extreme eller AirPort Express Base Station.

En nulstilling af din AirPort-base gendanner den til en tilstand, hvor du kan betjene den igen, hvis du har glemt basens adgangskode, eller hvis basen ikke reagerer som forventet. Du kan udføre en eller flere af følgende typer nulstilling, afhængigt af basens model:

 • Blød nulstilling: Nulstiller basens adgangskode og slår sikkerhedsindstillinger fra i 5 minutter (indstillinger for Adgangskontrol og RADIUS), så du kan oprette forbindelse til et netværk og foretage ændringer. Hvis du ikke foretager ændringerne inden for 5 minutter, skifter basen til de tidligere indstillinger. Du skal kun udføre denne nulstilling, hvis du ikke kan administrere basen, fordi du har glemt adgangskoden.
 • Hård nulstilling: Nulstiller basen til en ikke-konfigureret tilstand og arkiverer den sidst arkiverede konfiguration og eventuelle beskrivelser, så basen kan gendannes fra tidligere indstillinger. Du skal kun udføre denne nulstilling, når basen ikke reagerer, eller hvis du har fundet nogle netværksproblemer, der ikke kan løses på andre måder.
 • Nulstilling til standard: Som en hård nulstilling, men denne nulstilling fjerner også eventuelt arkiverede konfigurationer og beskrivelser. Du skal udføre denne nulstilling, hvis du sælger eller bortgiver basen. Nulstillingen sletter ikke data, der er arkiveret på den indbyggede harddisk på en Time Capsule eller på en ekstern harddisk, der er tilsluttet basen.

Når der udføres en hård nulstilling eller en nulstilling til standard:

 • Basen indstilles til at anmode om en IP-adresse via DHCP.
 • Adgangskoden til basen indstilles til "public".
 • Basens navn indstilles til "base station" efterfulgt af de sidste seks cifre i basens MAC-adresse (Media Access Control).
 • Basens netværksnavn indstilles til "Apple Network" efterfulgt af de sidste seks cifre i basens MAC-adresse.
 • Der kan gå op til et minut, før basen vises i Wi-Fi-statusmenuen  eller i AirPort-værktøj. Du kan derefter bruge basen i standardtilstanden eller konfigurere den igen ved hjælp af AirPort-værktøj.

Før du nulstiller basen, skal du kontrollere, at firmwaren er opdateret.

Nulstil 802.11ac- eller 802.11n-modeller af AirPort-base

Find nulstillingsknappen på basen ved siden af portene. Tryk på knappen, når du bliver bedt om det, med en pen eller spidsen af en papirclips.

nulstillingsknap bag på extreme eller AirPort Time Capsule

nulstillingsknap bag på airport express

Blød nulstilling:

 1. Kontroller, at basen er tilsluttet strøm. 
 2. Tryk på nulstillingsknappen, og hold den nede i 1 sekund. Statusindikatoren på basen blinker gult.
 3. Gå til Wi-Fi-statusmenuen  på menulinjen, og vælg det Wi-Fi-netværk, som basen har oprettet.
 4. Åbn AirPort-værktøj i mappen Hjælpeprogrammer under mappen Programmer.
 5. Klik på symbolet for din base i AirPort-værktøj, og klik derefter på Rediger i lokalmenuen. Du kan nu ændre adgangskoden eller omkonfigurere basen efter behov. Klik på Opdater, når du er færdig.

Hård nulstilling:

 1. Kontroller, at basen er tilsluttet strøm.
 2. Tryk på nulstillingsknappen, og hold den nede i ca. 5 sekunder, indtil statusindikatoren på basen blinker hurtigt gult. Slip derefter knappen.
 3. Vent i ca. et minut på, at basen afslutter sin genstart.
 4. Åbn AirPort-værktøj i mappen Hjælpeprogrammer under mappen Programmer.
 5. Klik på knappen Andre Wi-Fi-enheder, og vælg derefter din base på listen. Klik på Rediger.
 6. Klik på knappen Andre muligheder.
 7. Klik på "Gendan tidligere indstillinger", og klik derefter på Næste, indtil du kommer til det sidste vindue.
 8. Klik på OK, når AirPort-værktøj angiver, at indstillingen er fuldført.

Nulstilling til standard er kun tilgængelig med firmwareversion 7.9.1 på AirPort Time Capsule 802.11ac og AirPort Extreme 802.11ac:

 1. Afbryd strømmen til basen.
 2. Hold nulstillingsknappen nede, slut basen til strøm, og fortsæt med at holde nulstillingsknappen nede i ca. 6 sekunder, indtil statusindikatoren på basen blinker hurtigt gult.
 3. Vent i ca. et minut på, at basen afslutter sin genstart. Du kan derefter omkonfigurere basen med AirPort-værktøj.

Nulstil 802.11b/g-modeller af AirPort Extreme-base

Find nulstillingsknappen på basen ved siden af portene. Tryk på knappen, når du bliver bedt om det, med en pen eller spidsen af en papirclips.

nulstillingsknap bag på en extreme-base

Blød nulstilling

 1. Kontroller, at basen er tilsluttet strøm.
 2. Tryk på nulstillingsknappen, og hold den nede i 10 sekunder.

Nulstilling til standard

 1. Afbryd strømmen til basen.
 2. Hold nulstillingsknappen nede, slut basen til strøm, og fortsæt med at holde nulstillingsknappen nede i ca. 5 sekunder, indtil tre statusindikatorer lyser. Slip derefter knappen.

Nulstil 802.11b-modeller af Graphite eller Snow (Dual Ethernet) AirPort Base Station

Find nulstillingsknappen på basen ved siden af portene. Tryk på knappen, når du bliver bedt om det, med en pen eller spidsen af en papirclips. Hvis du bruger en AirPort Graphite eller AirPort Snow-base (Dual Ethernet), skal du slutte computeren direkte til basen med et Ethernet-kabel.

nulstillingsknap bag på snow-base

Blød nulstilling (Mac OS X v10.6 eller tidligere)

 1. Kontroller, at basen er tilsluttet strøm.
 2. Hold nulstillingsknappen nede i 1 sekund. Den midterste indikator blinker en gang i sekundet, mens basen udfører en blød nulstilling. Adgangskoden til basen indstilles til "public", og IP-adressen nulstilles.
 3. Du kan oprette forbindelse til den nulstillede base ved at indtaste følgende netværksindstillinger manuelt på din computer:
  • IP-adresse 192.42.249.15
  • Undernet 255.255.255.0
  • Router 192.42.249.13
 4. Gå til Wi-Fi-statusmenuen , vælg det netværk, som basen har oprettet.
 5. Brug AirPort-hjælpeværktøj 4.2.5 til Graphite og Snow til at omkonfigurere basen.
  • IP-adresse: Du skal ikke ændre IP-adressen, medmindre du har fået en IP-adresse af din internetudbyder eller systemadministrator.
  • Nulstil adgangskoden til basen.
  • Slå kryptering til for at aktivere adgangskodebeskyttelse for dit netværk. Hvis du slår kryptering til, skal du indtaste en ny adgangskode til dit netværk.
  • Foretag ændringer i adgangskoder eller andre ønskede indstillinger, og klik derefter på Opdater. Basen bruger de nye indstillinger, når den er genstartet. 

Nulstilling til standard (Mac OS X v10.5 eller tidligere)

 1. Konfigurer computerens TCP-indstillinger til at oprette forbindelse via Ethernet til: 
  • IP-adresse 192.42.249.15
  • Undernet 255.255.255.0
  • Router 192.42.249.13
 2. Afbryd strømmen til basen, og tilslut den igen.
 3. Når alle tre statusindikatorer lyser, skal du holde nulstillingsknappen nede i 30 sekunder, indtil den midterste statusindikator på AirPort-basen lyser. Hvis du bruger en Graphite-base, og den midterste indikator lyser grønt, har du trykket for sent på nulstillingsknappen. Afbryd strømmen, og prøv igen.
 4. Åbn AirPort-hjælpeværktøjet til Graphite og Snow 4.2.5 for at omkonfigurere basen og geninstallere softwaren til basen. Basens navn indstilles til basens Ethernet-id, f.eks. 00-50-E4-5B-8F-EA.

 

Udgivelsesdato: