Om statusindikatoren på AirPort-baser

LED-statusindikatoren på AirPort Time Capsule-, AirPort Extreme- og AirPort Express-baser blinker eller skifter farve for at indikere basens status.

Denne artikel er blevet arkiveret og opdateres ikke længere af Apple.

Når du tilslutter strømforsyningen til din AirPort-base, blinker statusindikatoren forrest på basen grønt i et sekund, hvorefter den lyser orange, mens basen starter op. Hvis basen er indstillet korrekt og kan oprette forbindelse til internettet, ændres statusindikatorens farve herefter til grøn. Hvis der er et problem, blinker statusindikatoren orange.

Statusindikator Beskrivelse

Slukket

Ingen strøm

Orange

Fuldfører startsekvensen

Grøn

Fungerer normalt

Blinker orange Startsekvensen er fuldført, men basen har opdaget et forhold, der kræver din opmærksomhed.

Blå*

Klar til at tillade en trådløs klient adgang til netværket via WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Blinker grønt*

I nogle ældre versioner af AirPort-værktøj kan du vælge Blink ved aktivitet på lokalmenuen Statusindikator under indstillinger for basen. Grønt blink indikerer normal aktivitet.

Skiftevis orange/grøn* I nogle ældre versioner af AirPort-værktøj kan du vælge basen og vælge Base > Identificer på menulinjen, der forårsager denne skiftende lyssekvens. Det hjælper dig med at identificere den valgte base, når der er flere tilgængelige baser. 

* Tilgængeligt på 802.11a/b/g/n-modeller af AirPort Time Capsule og AirPort Extreme.

Hvis statusindikatoren blinker orange

Følgende er nogle af de mest almindelige årsager til, at statusindikatoren blinker orange:

 • Basen er ikke blevet indstillet, eller den er blevet nulstillet og skal indstilles igen. Brug AirPort-værktøj til at indstille din base.
 • Der er en tilgængelig firmwareopdatering til din base.
 • Basen er indstillet til at bruge Tilbage til min Mac, men Tilbage til min Mac virker ikke, eller adgangskoden er forkert. Fra og med 1. juli 2019 vil tjenesten Tilbage til min Mac ikke længere være tilgængelig.
 • Basen kan ikke oprette forbindelse til internettet, hvilket kan skyldes, at din internettjeneste er nede, basen ikke kan indhente en IP-adresse fra din primære router, eller at WAN-ethernetforbindelsen til din router ikke virker.
 • Basen er indstillet til at forlænge dit netværks rækkevidde trådløst, men er for langt væk fra den primære Wi-Fi-base.
 • Hvis din base er en AirPort Time Capsule, er der et problem med dens interne harddisk, og den skal repareres.

 

Kontroller basens indstillinger

For at løse et problem relateret til basens indstillinger kan du enten ændre indstillingen eller bede AirPort-værktøjet om at ignorere problemet. Det løser ikke et problem at ignorere det, men det får statusindikatoren til at stoppe med at blinke som følge af det pågældende problem.

 1. Åbn AirPort-værktøj i mappen Hjælpeprogrammer under mappen Programmer.
 2. Klik på basen i vinduet AirPort-værktøj for at få vist en detaljeret lokalmenu med yderligere oplysninger om problemet. Vælg indstillingen for at ignorere problemet, eller klik på Rediger for at åbne vinduet Indstillinger.
 3. Foretag de krævede ændringer under Indstillinger, og klik derefter på Opdater for at anvende ændringerne og genstarte basen.

Gentag denne fremgangsmåde efter behov, indtil alle indstillingsrelaterede problemer er blevet løst eller ignoreret.

Læs mere

 • Når du slutter et Ethernet-kabel til en Ethernet-port på din base, lyser statusindikatoren over porten grønt.
 • Den originale 802.11 b/g-model af AirPort Extreme-basen havde ikke én, men tre statusindikatorer. Få yderligere oplysninger i brugerhåndbogen for AirPort Extreme-basen (PDF).
Udgivelsesdato: