AirPort-baser: Om statusindikatorer (LED) på AirPort-baser

Her kan du læse om statusindikatorer (LED) på AirPort-baser

Statusindikatorerne på AirPort-baser viser statusoplysninger om AirPort-basens aktuelle tilstand ved hjælp af en række farver og/eller blinkemønstre. Statusindikatoren kaldes også en LED.

Alle nyere AirPort Extreme og AirPort Time Capsule-baser har en enkelt statusindikator, som kan have farverne orange, grøn og blå.

Når du slutter strøm til AirPort-basen, blinker statusindikatoren grønt i et sekund og derefter orange, mens AirPort-basen starter. Når AirPort-basen er færdig med at starte, blinker statusindikatoren orange, indtil AirPort-basen er opdateret med de korrekte indstillinger. Statusindikatoren lyser grønt, når AirPort-basen er indstillet korrekt og sluttet til internettet eller et netværk. Når du slutter Ethernet-kabler til Ethernet-portene, lyser indikatorerne over dem grønt.

AirPort Extreme, AirPort Time Capsule (802.11 a/b/g/n)

5.png

Statusindikator Beskrivelse

Slukket

Ingen strøm

Lyser orange

Gennemfører opstartssekvensen

Lyser grønt

Fungerer normalt

Lyser blåt

Klar til at give en trådløs klient adgang til netværket via WPS (Wi-Fi Protected Setup) AirPort-værktøj viser, at statusindikatoren lyser grønt.

Blinker grønt

Hvis du vælger Blink ved aktivitet på lokalmenuen Statusindikator (på fanen AirPort-base i AirPort-indstillinger i AirPort-værktøj), blinker statusindikatoren grønt for at angive normal aktivitet.

Blinker orange

Opstarten er gennemført, men Wi-Fi-basen har registreret en tilstand, som kræver handling fra din side. Klik her for at få mere at vide om, hvordan du løser fejl, som vises med en blinkende orange statusindikator. Start AirPort-værktøj for at se, hvilke tilstande der rapporteres.

Skiftende orange/grøn

Hvis flere Wi-Fi-baser er tilgængelige under opsætningen, kan denne tilstand udløses med funktionen Identificer i AirPort-værktøj.

AirPort Express 802.11n (2. generation)

6.png

Der er en enkelt statusindikator, som kan skifte farve til orange eller grønt.

Når du slutter strøm til AirPort Express-basen, blinker statusindikatoren grønt i et sekund og derefter orange, mens AirPort-basen starter. Når AirPort-basen er færdig med at starte, blinker statusindikatoren orange, indtil AirPort-basen er opdateret med de korrekte indstillinger. Statusindikatoren lyser grønt, når AirPort-basen er indstillet korrekt og sluttet til internettet eller et netværk. Når du slutter Ethernet-kabler til Ethernet-portene, lyser indikatorerne over dem grønt.

Statusindikator Beskrivelse

Slukket

Ingen strøm

Lyser orange

Gennemfører opstartssekvensen

Lyser grønt

Fungerer normalt

Blinker grønt

Hvis du vælger Blink ved aktivitet på lokalmenuen Statusindikator (på fanen AirPort-base i AirPort-indstillinger i AirPort-værktøj), blinker statusindikatoren grønt for at angive normal aktivitet.

Blinker orange

Opstarten er gennemført, men Wi-Fi-basen har registreret en tilstand, som kræver handling fra din side. Klik her for at få mere at vide om, hvordan du løser fejl, som vises med en blinkende orange statusindikator. Start AirPort-værktøj for at se, hvilke tilstande der rapporteres.

 

AirPort Express (802.11 a/b/g)

HT4600-2.png 

Den oprindelige AirPort Express-Wi-Fi-base (802.11 a/b/g) har en enkelt statusindikator, som kan være orange, gul eller grøn.

Når du slutter strøm til din AirPort Express, blinker statusindikatoren grønt i et sekund og derefter orange, mens den starter op. Når AirPort Express har gennemført opstarten, blinker statusindikatoren orange, indtil AirPort Express er opdateret med de korrekte indstillinger. Statusindikatoren lyser grønt, når AirPort Express er korrekt indstillet og sluttet til internettet eller et netværk.

Statusindikator Beskrivelse

Slukket

Ingen strøm

Lyser orange

Gennemfører opstartssekvensen

Lyser grønt

Fungerer normalt

Blinker grønt

Hvis du vælger Blink ved aktivitet på lokalmenuen Statusindikator (på fanen AirPort-base i AirPort-indstillinger i AirPort-værktøj), blinker statusindikatoren grønt for at angive normal aktivitet.

Blinker orange

Opstarten er gennemført, men Wi-Fi-basen har registreret en tilstand, som kræver din opmærksomhed. Klik her for at få mere at vide om, hvordan du løser fejl, som vises med en blinkende orange statusindikator. Start AirPort-værktøj for at undersøge, hvilke tilstande der rapporteres.

Skiftende orange/grøn

Hvis flere Wi-Fi-baser er tilgængelige under opsætningen, kan denne tilstand udløses med funktionen Identificer i AirPort-værktøj.

 

AirPort-base (802.11 b/g)

HT4600-1.png

AirPort Extreme-basen (802.11 b/g) er forsynet med tre hvide LED-indikatorer, som ikke skifter farve. 

Når du slutter strøm til din AirPort-base (802.11 b/g), blinker de tre statusindikatorer skiftevis fra højre til venstre. Det betyder, at basen er ved at starte.

 

Venstre

I midten

Højre

Status/beskrivelse

Slukket

Slukket

Slukket

Ingen strøm

Tændt

Slukket

Tændt

Basen er i egenkontroltilstand.

Blinker

Blinker

Blinker

Selvtest ved opstart mislykkedes. Kontakt en autoriseret Apple-serviceudbyder.

Slukket

Blinker langsomt

Slukket

Blød nulstillingstilstand1.

Slukket

Blinker tre gange

Slukket

Hård nulstillingstilstand1.

Fra/blinker

Tændt

Fra/blinker

Hvis venstre og højre LED blinker, betyder det normal netværksaktivitet. Hvis venstre LED blinker, betyder det trådløs aktivitet på AirPort. Hvis højre LED blinker, betyder det Ethernet- eller modemaktivitet.

Yderligere oplysninger

1Klik her for at få mere at vide om nulstilling af basen.

Udgivelsesdato: