Brug af Diskværktøj til at kontrollere eller reparere diske

Her kan du se, hvordan Diskværktøj bruges til at kontrollere eller reparere en disk.

Diskværktøj kan kontrollere computerens startdisk (enhed) uden at starte fra en anden enhed. Denne funktion kaldes "Live-kontrol". Hvis Diskværktøj registrerer problemer, der kræver reparation, skal du starte fra Mac OS X-installering-dvd'en og bruge Diskværktøj på disken til at udføre reparationen. Det er ikke muligt at reparere startenheden, hvis computeren er startet fra den.

Vigtigt at huske

  • Live-kontrol fungerer kun på (HFS+J)-enheder, der er formateret med Mac OS X - udvidet (Journaled). Hvis du forsøger at kontrollere en ikke-journaliseret disk, viser Diskværktøj denne meddelelse: "FEJL: kunne ikke fryse enheden (handlingen understøttes ikke)".
  • Under en Live-kontrol kan der muligvis ske det, at statusindikatoren for Diskværktøj stopper, at åbne programmer bliver langsommere eller holder op med at svare, at der vises en forløbsmarkør (den ligner en snurrende mølle), eller at det virker som om, computeren holder op med at svare ("fryser").
  • Når du først har startet en Live-kontrol, kan du muligvis ikke annullere den, afhængigt af hvor langt i processen den er nået.
  • Der kan opstå nogle problemer, hvis du forsøger at kontrollere eller reparere en passiv disk, der ikke er en startdisk.
  • Du kan roligt ignorere advarsler af typen "Forkert størrelse på arkivet temp".

Der kan opstå problemer, hvis du forsøger at kontrollere eller reparere en passiv disk

Diskværktøj holder muligvis op med at svare uden at vise en fejlmeddelelse eller blokerer computeren i adskillige sekunder, hvis du forsøger at kontrollere eller reparere enheder, der ikke er startenheder, og som ikke kan gøres passive.

Hvis du forsøger at kontrollere en enhed, der ikke er din startdisk, og Diskværktøj af en eller anden grund ikke kan gøre enheden passiv (der kan f,eks, være åbne filer på disken), kan der ske følgende. Det ser ud som om, kontrollen startes, men derefter afbrydes den, uden at der vises en advarsel. Hvis du ser i Konsol (/Programmer/Hjælpeprogrammer/), kan du se følgende optegnelse:

Verifying volume “Storage”
The disk “Storage” could not be unmounted
Could not unmount disk for verification, attempting live verify

Hvis du forsøger at reparere en disk, som ikke kan gøres passiv, ser reparationen ud til at gå i gang, men afbrydes, når Diskværktøj viser denne meddelelse: "Reparation af disk mislykkedes med fejl. Kan ikke gøre disk passiv".

Hvis du ser i Konsol (/Programmer/Hjælpeprogrammer/), kan du se følgende optegnelse:

Verify and Repair disk "Storage."
The disk “Storage” could not be unmounted.
Could not unmount disk for verification.
Repairing disk failed with error. Could not unmount disk.

I sjældne situation svarer computeren muligvis ikke i adskillige sekunder.

Hvis du ikke kan afgøre, hvilke arkiver der er åbne på den disk, som du vil kontrollere eller reparere, skal du genstarte computeren og herefter aktivere disken igen eller starte op fra din installerings-dvd eller -cd til Mac OS X for at reparere.

Advarsler af typen "Forkert størrelse af arkivet temp" kan ignoreres

Der vises muligvis et antal advarsler om "Forkert størrelse på arkivetnummer", når du forsøger at kontrollere eller reparere en enhed med Diskværktøjet eller fsck_hfs med "-l"-indstillingen. Du kan roligt ignorere advarsler om arkiver med "tempnummer".

Der vises muligvis noget i stil med følgende:

Verifying volume "Macintosh HD"
Checking Extents Overflow file.
Checking Catalog file.
Incorrect size for file temp420595
(It should be 0 instead of 84538)
Incorrect size for file temp468627
(It should be 0 instead of 16464)
Checking multi-linked files.
Checking Catalog hierarchy.
Checking volume bitmap.
Checking volume information.
The volume Macintosh HD needs to be repaired.
Error: The underlying task reported failure on exit
1 HFS volume checked
Volume needs repair

Hvis det sker, skal du benytte fsck i enkeltbrugerfunktion eller starte computeren fra en anden enhed, før der udføres kontrol eller reparation.

Til erfarne brugere: Dette problem kan opstå, fordi størrelsen på disken på forkortede åbne arkiver uden forbindelse ikke opdateres, før du starter en live-kontrol. Tilstedeværelsen af disse arkiver skaber ikke et problem, da deres størrelse i hukommelsen er korrekt. Disse arkiver slettes, så snart de lukkes. Hvis computeren ikke lukker ned som normalt, slettes de ved næste opstart.

Udgivelsesdato: