Sådan bruges mus, tastatur og pegefelt med Bluetooth sammen med Mac-computeren

Læs mere om, hvordan du slutter Bluetooth-inputenheder til Mac-computeren, og få tip til at bruge dem.

Hvad er Bluetooth?

Bluetooth er en teknologi til trådløs forbindelse inden for kortere afstande (op til ca. 10 meter) mellem enheder (f.eks. mellem Mac-computeren og en mus eller et tastatur).

Bluetooth gør det muligt for en iPhone og iPad at oprette "Internetdeling", så Mac-computeren kan få adgang til internettet via mobildataforbindelsen. Læs mere om oprettelse af internetdeling med en iOS-enhed.

Find ud af, om din Mac-computer understøtter Bluetooth

De fleste Mac-computere har indbygget Bluetooth-understøttelse. Du kan se, om din computer understøtter Bluetooth:

 • Se efter Bluetooth-symbolet Bluetooth-symbol på menulinjen. Din computer har Bluetooth, hvis Bluetooth-symbolet vises.
 • Vælg Systemindstillinger i Apple-menuen, og klik på Bluetooth. Hvis der i Bluetooth-indstillingerne er mulighed for at aktivere Bluetooth og gøre computeren synlig, er der Bluetooth på computeren.
 • Gå til Apple-menuen, vælg Om denne Mac, og klik derefter på Mere info. Vælg Bluetooth i afsnittet Hardware. Hvis afsnittet med hardwareindstillinger indeholder oplysninger, er der Bluetooth på computeren.
  Om denne Mac

Parring mellem en Mac-computer og Bluetooth-enhed

Trådløse Bluetooth-enheder er tilknyttet computeren via en proces, der kaldes pardannelse. Når du har udført parring af en enhed, opretter Mac-computeren automatisk forbindelse til den, når enheden er inden for rækkevidde.

Hvis Mac-computeren blev leveret med et trådløst tastatur, en trådløs mus eller et trådløst pegefelt, er der allerede udført parring mellem computeren og de pågældende enheder. Når du tænder en enhed, opretter Mac-computeren normalt forbindelse til den, når computeren starter.

Hvis du har købt dine trådløse Apple-enheder hver for sig, kan du læse mere om, hvordan der udføres parring mellem dem og Mac-computeren.

Når du har udført parring mellem en enhed og computeren, vises enheden normalt i Bluetooth-indstillingerne:

Systemindstillinger

Fjern en Bluetooth-enhed fra Mac-computeren

Følg disse trin, hvis du vil fjerne en Bluetooth-enhed fra Mac-computerens liste over enheder (ophæve pardannelsen):

 1. Vælg Apple-menuen > Systemindstillinger, og klik på Bluetooth.
 2. Placer markøren på den enhed, der skal fjernes, og klik derefter på knappen knappen Annuller ud for enhedens navn.

Når du har fjernet en Bluetooth-enhed, skal du gentage pardannelsen, hvis du vil bruge den igen.

Opret forbindelse til Bluetooth-enheder efter afbrydelse af vågeblus eller ved start

Bluetooth-enheder er normalt tilgængelige, kort efter at Mac-computeren er startet. Efter afbrydelse af vågeblus finder Mac-computeren normalt trådløse Apple-enheder med det samme. Det kan tage op til fem sekunder at finde andre trådløse enheder. Du skal muligvis klikke med en knap på den trådløse mus for at afbryde musens vågeblus.

Nogle Bluetooth-enheder – f.eks. hovedsæt – kan afbryde forbindelsen for at spare på enhedens batterier, når der ikke har været lyd eller data i en bestemt periode. Når dette sker, skal du muligvis trykke på en knap på enheden for at aktivere igen. Se dokumentationen, der fulgte med enheden, for at få flere oplysninger.

Afbryd computerens vågeblus med Bluetooth-enheder

Du kan klikke med en pardannet Bluetooth-mus eller trykke på en tast på et pardannet Bluetooth-tastatur for at afbryde Mac-computerens vågeblus. Du skal muligvis trykke på tastaturets mellemrumstast.

Hvis computerens vågeblus ikke afbrydes, når du klikker med musen eller trykker på en tast på tastaturet, skal du muligvis tillade, at trådløse enheder kan afbryde computerens vågeblus:

 1. Vælg Apple-menuen > Systemindstillinger, og klik på Bluetooth.
 2. Klik på Avanceret.
 3. Marker afkrydsningsfeltet ud for Bluetooth-enheder må afbryde vågeblus.
  Afbryd vågeblus på enheder

Slut flere Bluetooth-enheder til en enkelt computer

Ifølge Bluetooth-specifikationerne kan der højst sluttes syv Bluetooth-enheder til en Mac-computer samtidigt.

Tre til fire enheder er dog den praktiske grænse, afhængigt af de typer enheder der bruges. Nogle enheder skal bruge flere Bluetooth-data og er derfor mere krævende end andre enheder. Datakrævende enheder kan reducere det samlede antal enheder, der kan være aktive samtidigt.

Hvis en Bluetooth-enhed ikke vises i Bluetooth-indstillinger, eller hvis den tager lang tid om at oprette forbindelse eller er ustabil, skal du prøve at slå de enheder fra, som du ikke bruger, eller ophæve pardannelsen mellem dem og Mac-computeren.

Løs problemer med interferens fra andre enheder i hjemmet

Bluetooth deler ISM-båndet på 2,4 GHz med andre almindelige enheder i hjemmet, f.eks. trådløse telefoner og netværk, babyalarmer og mikrobølgeovne. Hvis du oplever problemer, som du har mistanke om kan skyldes overbelastning af frekvensen, skal du se artiklen AirPort og Bluetooth: Mulige kilder til trådløs interferens for at få flere oplysninger.

Tryk på starttaster på et Bluetooth-tastatur

Du kan trykke på taster på tastaturet, mens Mac-computeren starter, for at få den til at udføre funktioner som valg af startdisk, brug af gendannelsespartition eller nulstilling af NVRAM.

Læs mere om tastekombinationer ved start af Mac-computere.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: