Po úpravě tohoto ovládacího prvku se stránka znovu načte

Program Nezávislých poskytovatelů oprav

Program Nezávislých poskytovatelů oprav je určený pro firmy, které mají zájem nabízet služby mimozáručních oprav iPhonu a Macu. Firmy, které splní podmínky programu, můžou získat přístup k originálním dílům, nástrojům, školením, servisním příručkám, diagnostickým nástrojům a dalším materiálům Apple potřebným k provádění nejrůznějších mimozáručních oprav iPhonu a Macu, například výměn displeje nebo baterie iPhonu a logické desky nebo grafické karty Macu.

Kdo se do programu může přihlásit?

Přihlásit se můžou firmy, které mají zájem provádět mimozáruční opravy iPhonu nebo Macu přímo pro koncové uživatele. Apple nepřijme ke zvážení přihlášky od zájemců, kteří používají ochranné známky Apple v názvu firmy nebo webových stránek, pokud takové užití nevyhovuje Podmínkám pro ochranné známky Apple.

Prodejci a distributoři dílů se do programu zaregistrovat nemůžou. Autorizovaní prodejci Apple se do tohoto programu přihlásit nemůžou, ale můžou se přihlásit do programu Autorizovaných poskytovatelů servisu Apple.

Jaké jsou požadavky?

Obchodní a provozní požadavky

Do programu se můžou hlásit zavedené firmy s patřičnými doklady, které můžou předložit společnosti Apple k ověření. Servisní nástroje, školení, servisní příručky a diagnostické prostředky Apple musí udržovat v utajení.

Prostory

Vyhovující společnosti musí mít snadno přístupné veřejné servisní místo. Rezidenční adresa není jako servisní místo přijatelná.

Certifikace techniků

Ve spolupracujících servisních firmách, které používají originální díly Apple, musí opravy provádět technici certifikovaní společností Apple.

Předpokladem získání certifikace pro opravy produktů Apple je složení zkoušek v online Autorizovaném zkušebním centru. Certifikace se pro jednotlivé produkty aktualizují každý rok. Společnosti, které byly schváleny jako Nezávislí poskytovatelé oprav, jsou od poplatků za certifikační zkoušky osvobozeny.

Podrobné informace o přípravných kurzech a zkouškách pro certifikace Apple najdete tady.

Registrace

V současné době přijímáme přihlášky od firem v České republice. Pošlete e-mail s vyplněným formulářem Vyrozumění o zájmu Nezávislého poskytovatele oprav na adresu IRPapplicant@apple.com. Budete požádáni o poskytnutí relevantních informací o vaší firmě, aby Apple mohl rozhodnout, jestli vaše firma splňuje podmínky programu Nezávislých poskytovatelů oprav.

Poznámky

  • Přihlášky, které nesplní požadavky programu, nebude Apple brát ke zvážení. 
  • Splnění požadavků programu nezaručuje přijetí do programu.
  • Apple si vyhrazuje právo jakoukoli přihlášku bez odůvodnění zamítnout.
  • Apple nepřijme ke zvážení přihlášky od zájemců, kteří používají ochranné známky Apple v názvu firmy nebo webových stránek, pokud takové užití nevyhovuje Podmínkám pro ochranné známky Apple.

Další informace o všech programech servisu a oprav, které Apple nabízí, najdete tady.